Wystąpienia obliczeniowe

Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze, wirtualizacji i skalowania na żądanie, a przy tym — płać tylko za zasoby, których używasz

Niezależnie od tego, czy tworzysz nowe aplikacje, czy wdrażasz istniejące, usługa Azure Compute udostępnia infrastrukturę konieczną do uruchamiania aplikacji. Skorzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze i skaluj ją na żądanie. Konteneryzuj swoje aplikacje, wdrażaj maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux oraz korzystaj z elastycznych opcji migrowania maszyn wirtualnych na platformę Azure. Dzięki kompleksowej obsłudze środowisk hybrydowych przeprowadzaj wdrażanie w dowolny sposób i w dowolnym miejscu. Usługa Azure Compute obejmuje również dopracowane rozwiązanie do obsługi tożsamości. Dzięki niemu uzyskasz zarządzaną ochronę punktów końcowych oraz obsługę usługi Active Directory, która ułatwia zabezpieczanie dostępu do aplikacji lokalnych i w chmurze. Wdrażaj wspaniałe aplikacje i oszczędzaj dzięki korzystaniu z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem oraz z planu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z kategorii compute

Jeśli chcesz... Użyj tego
Aprowizowanie maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows w kilka sekund zgodnie z wybranymi konfiguracjami Maszyny wirtualne
Uzyskiwanie wysokiej dostępności dzięki skalowaniu automatycznemu w celu utworzenia tysięcy maszyn wirtualnych w kilka minut Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Szybkie tworzenie internetowych i mobilnych aplikacji w chmurze za pomocą w pełni zarządzanej platformy App Service
Przyspieszanie opracowywania aplikacji za pomocą opartej na zdarzeniach architektury bezserwerowej Functions
Upraszczanie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią za pomocą w pełni zarządzanej usługi Azure Container Service (AKS)
Konteneryzowanie aplikacji i łatwe uruchamianie kontenerów za pomocą jednego polecenia Container Instances
Planowanie zadań i zarządzanie przetwarzaniem w skali chmury z możliwością skalowania do dziesiątek, setek lub tysięcy maszyn wirtualnych Batch
Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemach Windows i Linux Service Fabric
Tworzenie aplikacji w chmurze i interfejsów API o wysokiej dostępności ułatwiających skoncentrowanie się na aplikacjach, a nie na sprzęcie Cloud Services

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z kategorii compute na platformie Azure

Harmonogram działania dla kategorii compute na platformie Azure

Azure App Service new premium tier

wtorek, 26 września 2017

The New premium tier from Azure App Service is now generally available.

  • Teraz dostępne
  • App Service

Azure Functions support for .NET Core

wtorek, 26 września 2017

Azure Functions will now support .NET Core, allowing Functions code to target .NET Core.

  • W wersji zapoznawczej
  • Functions

Azure Functions support for Graph bindings and custom bindings

wtorek, 26 września 2017

We're enhancing the Azure Functions bindings support to allow developers to build their own bindings, which means if a customer has a custom data source, they will be able to easily create bindings for it in Azure Functions.

  • W wersji zapoznawczej
  • Functions