Analiza

Rozbudowany zestaw rozwiązań przekształcających dane w szczegółowe informacje z możliwością działania

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt do analizy

Jeśli chcesz... Użyj tego
W pełni zarządzany elastyczny magazyn danych z zabezpieczeniami na każdym poziomie skalowania bez dodatkowych kosztów SQL Data Warehouse
W pełni zarządzana, szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache® Spark™ i zoptymalizowana pod kątem platformy Azure Azure Databricks
W pełni zarządzana usługa Hadoop i Spark w chmurze dla przedsiębiorstwa z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% HDInsight
Usługa integracji danych oparta na chmurze, która aranżuje i automatyzuje operacje przenoszenia i transformacji danych Data Factory
Otwarte i elastyczne opracowywanie sztucznej inteligencji obejmujące chmurę i urządzenia brzegowe Machine Learning
Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Stream Analytics
W pełni zarządzana usługa analizy na żądanie z modelem płatności za zadania oraz z obsługą, inspekcją i zabezpieczeniami klasy korporacyjnej Data Lake Analytics
Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa Analysis Services
Usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń Event Hubs
Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych Azure Data Explorer
Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym Azure Data Share

Unparalleled performance at incredible value. Simply unmatched.

Analytics in Azure is up to 14 times faster and costs 94% less than other cloud providers.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów do analizy na platformie Azure