Pomiń nawigację

Analiza

Rozbudowany zestaw rozwiązań przekształcających dane w szczegółowe informacje z możliwością działania

Aby uzyskać maksymalne korzyści z danych big data, konieczne jest zastosowanie rozwiązań analitycznych wykraczających poza możliwości tradycyjnych aplikacji do przetwarzania danych. Platforma Azure oferuje rozbudowany zestaw rozwiązań big data ułatwiających zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizowanie danych dowolnego rodzaju, w dowolnej ilości i szybkości, co umożliwia odkrywanie nowych szans i podejmowanie szybkich działań.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt do analizy

Jeśli chcesz... Użyj tego
W pełni zarządzany elastyczny magazyn danych z zabezpieczeniami na każdym poziomie skalowania bez dodatkowych kosztów SQL Data Warehouse
W pełni zarządzana, szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache® Spark™ i zoptymalizowana pod kątem platformy Azure Azure Databricks
W pełni zarządzana usługa Hadoop i Spark w chmurze dla przedsiębiorstwa z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% HDInsight
Usługa integracji danych oparta na chmurze, która aranżuje i automatyzuje operacje przenoszenia i transformacji danych Data Factory
Otwarte i elastyczne opracowywanie sztucznej inteligencji obejmujące chmurę i urządzenia brzegowe Machine Learning
Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Azure Stream Analytics
W pełni zarządzana usługa analizy na żądanie z modelem płatności za zadania oraz z obsługą, inspekcją i zabezpieczeniami klasy korporacyjnej Data Lake Analytics
Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa Azure Analysis Services
Usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń Event Hubs
Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych Azure Data Explorer

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów do analizy na platformie Azure

Firma DocuSign wchodzi na nowe rynki przez traktowanie danych jako zasobów strategicznych

"We’ve built rich data systems using SQL Server and Azure to make sure our customers have a trustworthy experience. That’s a foundational tenet for us. But the data also informs decisions that drive our business forward. We use it to help us decide what features to build and what markets to go after. We use it to make decisions based on where and why growth is happening."
Eric Fleischman, główny architekt i wiceprezes ds. inżynierii platform

Brazylijski sprzedawca detaliczny wyróżnia się spośród innych dzięki korzystaniu z platformy do analizy danych

"We built about 90 percent of the solution without IT help. Cortana Intelligence Suite has been really easy to get in place. It has great documentation, we were able to structure the data warehouse quickly, and it integrates seamlessly with Power BI. The learning curve is almost nonexistent."
Felipe Souza Lima, analityk danych

Nowe podejście do danych pomaga rozwijającemu się bankowi uzyskać wiodącą pozycję w bankowości online

"Now we can easily evaluate effectiveness and clearly see what we need to adjust. The APS solution will help us be an innovator and a leader in the online banking industry."
Billy Lo, dyrektor ds. architektury przedsiębiorstwa