Pomiń nawigację

Analiza

Rozbudowany zestaw rozwiązań przekształcających dane w szczegółowe informacje z możliwością działania

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt do analizy

Jeśli chcesz... Użyj tego
Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz Azure Synapse Analytics
W pełni zarządzana, szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache® Spark™ i zoptymalizowana pod kątem platformy Azure Azure Databricks
W pełni zarządzana usługa Hadoop i Spark w chmurze dla przedsiębiorstwa z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% HDInsight
Usługa integracji danych oparta na chmurze, która aranżuje i automatyzuje operacje przenoszenia i transformacji danych Azure Data Factory
Otwarte i elastyczne opracowywanie sztucznej inteligencji obejmujące chmurę i urządzenia brzegowe Machine Learning
Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Azure Stream Analytics
W pełni zarządzana usługa analizy na żądanie z modelem płatności za zadania oraz z obsługą, inspekcją i zabezpieczeniami klasy korporacyjnej Data Lake Analytics
Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa Azure Analysis Services
Usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń Event Hubs
Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych Azure Data Explorer
Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym Azure Data Share
Kompleksowa platforma analityczna IoT służąca do monitorowania, analizowania i wizualizowania danych przemysłowych IoT na dużą skalę Azure Time Series Insights
Bezpieczny łącznik o wysokiej przepływności zaprojektowany w celu kopiowania wybranych zestawów danych dotyczących produktywności platformy Microsoft 365 do dzierżawy platformy Azure Microsoft Graph Data Connect

Niezrównana wydajność w niesamowitej cenie. Po prostu niedościgniona.

Analiza na platformie Azure jest nawet 14 razy szybsza i kosztuje o 94% mniej niż w przypadku innych dostawców usług w chmurze.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów do analizy na platformie Azure