Analiza

Rozbudowany zestaw rozwiązań przekształcających dane w szczegółowe informacje z możliwością działania

Aby uzyskać maksymalne korzyści z danych big data, konieczne jest zastosowanie rozwiązań analitycznych wykraczających poza możliwości tradycyjnych aplikacji do przetwarzania danych. Platforma Azure oferuje rozbudowany zestaw rozwiązań big data ułatwiających zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizowanie danych dowolnego rodzaju, w dowolnej ilości i szybkości, co umożliwia odkrywanie nowych szans i podejmowanie szybkich działań.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z kategorii analiza

Jeśli chcesz... Użyj tego
W pełni zarządzany elastyczny magazyn danych z zabezpieczeniami na każdym poziomie skalowania bez dodatkowych kosztów SQL Data Warehouse
W pełni zarządzana usługa Hadoop i Spark w chmurze dla przedsiębiorstwa z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% HDInsight
W pełni zarządzana, szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache® Spark™ i zoptymalizowana pod kątem platformy Azure Azure Databricks
W pełni zarządzana usługa analizy na żądanie z modelem płatności za zadania oraz z obsługą, inspekcją i zabezpieczeniami klasy korporacyjnej Data Lake Analytics
Usługa Data Lake bez limitów opracowana do obsługi analizy równoległej na ogromną skalę Data Lake Store
Usługa integracji danych oparta na chmurze, która aranżuje i automatyzuje operacje przenoszenia i transformacji danych Data Factory
Wykaz metadanych całego przedsiębiorstwa, który upraszcza odnajdywanie zasobów danych Data Catalog
Usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń Event Hubs

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z kategorii analiza na platformie Azure

Harmonogram działania dla kategorii analiza na platformie Azure

Azure HDInsight—Interactive querying and Log Analytics

wtorek, 26 września 2017

HDInsight now has two additional features available—HDI Interactive Query, and Azure Log Analytics.

  • W wersji zapoznawczej
  • HDInsight

Azure Data Factory new capabilities

wtorek, 26 września 2017

New Azure Data Factory features, now in public preview, will enable you to build hybrid data integration so that you'll be able to create, schedule, and orchestrate your ETL/ELT workflows, at scale, wherever your data lives, including the cloud or any self-hosted network.

  • W wersji zapoznawczej
  • Data Factory

Transparent data encryption with bring your own key (BYOK) support for Azure SQL Database and Azure SQL Data Warehouse

wtorek, 19 września 2017

We’re glad to announce the preview of transparent data encryption with bring your own key (BYOK) support for Azure SQL Database and Azure SQL Data Warehouse.

  • W wersji zapoznawczej
  • SQL Data Warehouse