Limit wydatków platformy Azure — jak to działa i jak włączyć lub usunąć tę funkcję

Korzystanie z systemu Azure z poczuciem spokoju

Aby chronić klientów przed przypadkowym naliczeniem opłat za użycie przekraczające miesięczną kwotę określoną w ofercie, firma Microsoft wprowadza funkcję Limit wydatków. Wszyscy nowi klienci, którzy zarejestrują się w celu skorzystania z oferty wersji próbnej lub ofert obejmujących środki na wiele miesięcy, będą mieć domyślnie ustawiony limit wydatków w wysokości $0. Nie można zmienić tej wartości. Zawsze wynosi ona 0. Limit wydatków jest niedostępny na przykład dla subskrypcji korzystających z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i planów zobowiązań. Zobacz pełną listę ofert platformy Azure i sprawdź dostępność limitu wydatków.

Uwaga: oferty obejmujące środki na wiele miesięcy to miesięczne środki dla subskrybentów programu Visual Studio, korzyść MSDN, program Microsoft Partner Network Cloud Essentials itp.

Ważne: w niektórych scenariuszach nie można włączyć limitu wydatków.

Co się dzieje w przypadku osiągnięcia limitu wydatków?

Jeśli opłaty za użycie przekroczą kwotę określoną w ofercie, wdrożone usługi zostaną wyłączone na pozostałą część miesiąca rozliczeniowego. Na przykład wdrożone usługi Cloud Services zostaną usunięte ze środowiska produkcyjnego, a maszyny wirtualne platformy Azure zostaną zatrzymane i ponownie alokowane. Aby uniemożliwić wyłączenie usług, możesz usunąć limit wydatków. Gdy usługi zostaną wyłączone, dane na kontach magazynu i w bazach danych będą dostępne dla administratorów w trybie tylko do odczytu. Jeśli oferta obejmuje środki przez wiele miesięcy, po rozpoczęciu kolejnego miesiąca rozliczeniowego subskrypcja zostanie ponownie włączona i będzie można jeszcze raz wdrożyć usługi Cloud Services oraz korzystać z pełnego dostępu do kont magazynu i baz danych.

Jeśli korzystasz z bezpłatnej wersji próbnej, możesz w dowolnym momencie w ciągu 90 dni od wykorzystania limitu wydatków włączyć ponownie swoją subskrypcję, automatycznie uaktualniając ją do standardowej oferty płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Po przekroczeniu limitu wydatków skojarzonego z używaną ofertą otrzymasz stosowne powiadomienie. Zaloguj się do Centrum kont platformy Azure, kliknij pozycję KONTO i kliknij subskrypcje. Zostaną wyświetlone powiadomienia dotyczące subskrypcji, w przypadku których osiągnięto limit wydatków.

Elementy, za które są naliczane opłaty, nawet w przypadku włączenia limitu wydatków

W przypadku niektórych usług platformy Azure i zakupów w witrynie Marketplace mogą być naliczane opłaty dla wybranej metody płatności (karty kredytowej), nawet jeśli ustawiono limit wydatków. Należą do nich licencje na program Visual Studio, usługa Azure Active Directory w warstwie Premium, plany pomocy technicznej i większość usług innych firm sprzedawanych w witrynie Marketplace.

Sytuacje, w których nie należy używać limitu wydatków

Limit wydatków może uniemożliwić wdrażanie lub używanie niektórych usług z witryny Marketplace i usług firmy Microsoft. Poniżej przedstawiono scenariusze, w których należy usunąć limit wydatków dla subskrypcji.

  • Planujesz wdrożyć obrazy firmy Microsoft (np. Oracle) i usługi, takie jak Visual Studio Team Services. Spowoduje to niemal natychmiastowe przekroczenie limitu wydatków i wyłączenie subskrypcji.
  • Masz usługi, których działania nie można przerwać.
  • Masz usługi i zasoby z takimi ustawieniami jak wirtualne adresy IP, których nie chcesz utracić. Te ustawienia zostaną utracone w przypadku cofnięcia alokacji usług i zasobów.

Usuwanie limitu wydatków

Możesz usunąć limit wydatków w dowolnym momencie, o ile z subskrypcją jest skojarzona prawidłowa metoda płatności. W przypadku ofert obejmujących środki przez wiele miesięcy możesz też ponownie włączyć limit wydatków na początku następnego cyklu rozliczeniowego.

Aby usunąć limit wydatków, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do Centrum kont platformy Azure
  2. Wybierz subskrypcję.
  3. Jeśli subskrypcja została wyłączona z powodu osiągnięcia limitu wydatków, kliknij to powiadomienie: „Subskrypcja osiągnęła limit wydatków i została wyłączona, aby nie naliczono opłat”. W przeciwnym razie kliknij pozycję Usuń limit wydatków w obszarze STAN SUBSKRYPCJI.
  4. Wybierz odpowiednią opcję.
Opcja Efekt
Usuń trwale limit wydatków Usuwa limit wydatków bez jego automatycznego ponownego włączenia na początku następnego okresu rozliczeniowego.
Usuń limit wydatków w bieżącym okresie rozliczeniowym Usuwa limit wydatków, który jest automatycznie włączany ponownie na początku następnego okresu rozliczeniowego.