Informacje na temat nowej umowy klienta firmy Microsoft

Środowisko platformy Azure wkrótce stanie się lepsze

Uproszczenie zakupu platformy Azure i zarządzania nią

Ulepszamy środowisko handlowe dzięki nowej Umowie z Klientem Microsoft. Zapewniamy prostotę dzięki konsolidacji wszystkich miesięcznych faktur platformy Azure, witryny Azure Marketplace i usługi Microsoft AppSource w jedną. Otrzymasz również rozszerzone funkcje rozliczania i zarządzania kosztami umożliwiające obsługę używanych przez Ciebie usług platformy Azure oraz rozwój Twojej firmy.

Bezproblemowe licencjonowanie

W przypadku umowy klienta firmy Microsoft wystarczy jednokrotne zaakceptowanie warunków, aby w miarę dodawania produktów do portfolio umowa była aktualizowana. Niezależnie od tego, czy kupujesz bezpośrednio w witrynie Azure.com, za pomocą przedstawiciela firmy Microsoft, czy też od partnera, obejmuje Cię ta sama umowa.

Rozszerzone rozliczanie i zarządzanie kosztami

Dostosowywanie faktur w celu rozdzielania użycia na działy lub grupy robocze, włączanie pobierania opłat łączonych i otrzymywanie adresowanych do Ciebie rekomendacji dotyczących zarządzania kosztami. Wszystkie te ulepszenia są możliwe dzięki usłudze Azure Cost Management + Billing — dostępnej bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

Pytania dotyczące dostępności

 • Nowa umowa klienta będzie dostępna w 2019 r. w wybranych regionach.

 • Nie. Kupuj usługi platformy Azure i używaj ich jak do tej pory. Gdy nowa umowa będzie dostępna dla Twojej organizacji, otrzymasz powiadomienie.

 • Wszystkie produkty i usługi firmy Microsoft dostępne w katalogu sklepu Microsoft Store dla Firm i wybranych krajach/regionach za pośrednictwem witryny Azure.com są objęte umową klienta firmy Microsoft.

 • Klienci z poniższych krajów/regionów kupujący oferty platformy Azure bezpośrednio w witrynie Azure.com są automatycznie objęci warunkami umowy klienta firmy Microsoft:

  • Stany Zjednoczone
  • Ekwador
  • Portoryko
  • Salwador
  • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

  Dodatkowo klienci kupujący oferty platformy Azure w ramach umów Enterprise Agreement i Server and Cloud Enrollment od przedstawiciela firmy Microsoft (z udziałem partnera lub bez) w następujących krajach/regionach także będą objęci umową klienta firmy Microsoft:

  • Argentyna
  • Australia
  • Kanada
  • Chile
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Republika Południowej Afryki
  • Zjednoczone Królestwo
  • Stany Zjednoczone
  • Cała Europa Zachodnia
 • Plan platformy Azure zapewnia dostęp do usług platformy Azure według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w ramach umowy klienta firmy Microsoft. Subskrypcja platformy Azure to kontener zasobów i usług platformy Azure, który można utworzyć i którym można zarządzać w ramach planu platformy Azure. W ramach planu platformy Azure możesz utworzyć jedną lub wiele subskrypcji platformy Azure, które korzystają z tych samych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.