Pomiń nawigację

Używanie konta służbowego z subskrypcją programu Visual Studio

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Konto służbowe to tożsamość utworzona za pośrednictwem usługi Azure Active Directory lub innej usługi firmy Microsoft w chmurze, na przykład Microsoft 365. Konto służbowe zwykle zawiera niestandardową nazwę domeny organizacji lub nazwę firmy, na przykład jan@contoso.com. Takie konta są tworzone przez administratora organizacji i zapewniają osobom w organizacji dostęp do wszystkich usług firmy Microsoft w chmurze, takich jak Microsoft Azure, Microsoft Intune, czy Microsoft 365. Aby uzyskać informacje na temat procesu zarządzania kontami służbowymi przez administratora w organizacji, zobacz często zadawane pytania poniżej.

  Konto Microsoft jest tworzone przez użytkownika do użytku osobistego i dawniej nazywane było identyfikatorem Windows Live ID. Konto Microsoft to adres e-mail i hasło, za pomocą których użytkownik loguje się we wszystkich produktach firmy Microsoft dla klientów indywidualnych i usługach w chmurze, takich jak Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN lub Xbox LIVE. Konto Microsoft jest tworzone i przechowywane w systemie kont tożsamości konsumentów firmy Microsoft.

 • Tak. Jeśli Twoja organizacja przypisała subskrypcję programu Visual Studio do Twojego konta służbowego, to tego adresu e-mail będziesz używać do logowania się w subskrypcji. Możesz zapoznać się z procesem logowania w subskrypcji programu Visual Studio przy użyciu konta służbowego w naszej dokumentacji. Jeśli już zalogowano Cię przy użyciu konta Microsoft, możesz dodać do subskrypcji konto alternatywne, aby móc logować się w niej i innych ofertach subskrypcyjnych, takich jak platforma Azure i usługa Azure DevOps, przy użyciu tożsamości konta służbowego. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł na temat dodawania konta alternatywnego w dokumentacji subskrypcji programu Visual Studio.

 • Jeśli subskrybent aktywuje indywidualne środki na tworzenie i testowanie na platformie Azure przy użyciu konta służbowego, kontrola dostępu na podstawie ról dla tej indywidualnej subskrypcji platformy Azure zostanie skojarzona z tożsamością w usłudze Azure Active Directory organizacji. To pozwala deweloperowi zachować tę samą tożsamość, której używa w organizacji, na potrzeby subskrypcji z indywidualnymi środkami.

 • Nowi i obecni subskrybenci programu Visual Studio, którzy nie aktywowali jeszcze indywidualnych środków na tworzenie i testowanie na platformie Azure, mogą je aktywować w portalu subskrybenta programu Visual Studio przy użyciu konta służbowego.

  Jeśli masz już aktywne indywidualne środki na tworzenie i testowanie na platformie Azure i chcesz przenieść subskrypcję platformy Azure z konta Microsoft na konto służbowe, skontaktuj się z działem obsługi klienta platformy Microsoft Azure.

Procesy

  1. Administrator tworzy w imieniu organizacji konto usługi firmy Microsoft w chmurze, takiej jak Microsoft Azure, Microsoft Intune, czy Microsoft 365.
  2. W usłudze Azure Active Directory jest automatycznie inicjowana obsługa dzierżawy reprezentującej organizację.
  3. Po zainicjowaniu obsługi dzierżawy administrator wydaje konta służbowe członkom organizacji.
 • Subskrybenci programu Visual Studio mogą aktywować indywidualne środki na tworzenie i testowanie na platformie Azure przy użyciu konta służbowego lub konta Microsoft, wybierając po prostu przycisk „Aktywuj” na kafelku środków na korzystanie z platformy Azure i postępując zgodnie z monitami w portalu subskrybentów programu Visual Studio. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje ze zrzutami ekranu, zobacz artykuł dotyczący aktywowania środków na korzystanie z platformy Azure w naszej dokumentacji.

 • Dzięki jednoznacznym zasadom i wskazówkom organizacje mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo takich sytuacji.