Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio

Eksperymentuj z usługami platformy Azure i ucz się ich bez ponoszenia ryzyka

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są idealne do eksperymentowania z usługami platformy Azure i uczenia się ich. Po aktywowaniu tej korzyści utworzy ona oddzielną subskrypcję platformy Azure z miesięcznym saldem środków odnawianym co miesiąc przez czas pozostawania aktywnym subskrybentem programu Visual Studio.

Korzyści

Dla zespołów: mamy też opcje dla wszystkich obciążeń zespołu związanych z programowaniem i testowaniem, bez względu na to, czy Twoja organizacja ma kontrakt na zakupy Enterprise Agreement, czy nie.

Często zadawane pytania

 • Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone do użycia wyłącznie na potrzeby tworzenia i testowania. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach zwykłych subskrypcji platformy Azure, takich jak płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Tak, jeśli Twoja organizacja używa usługi Azure Active Directory, na przykład w przypadku korzystania z usługi Office 365. Dodatkowe szczegóły zawiera artykuł Często zadawane pytania dotyczące korzystania z kont służbowych.

 • Subskrypcje platformy Azure utworzone za pośrednictwem korzyści Subskrypcje programu Visual Studio mogą podlegać ograniczeniom, które nie są nakładane na płatne subskrypcje.

  Te subskrypcje platformy Azure mogą być niedostępne w niektórych obszarach geograficznych podczas tworzenia maszyn wirtualnych i usług platformy Azure. Dodatkowo niektóre typy usług mogą również być niedostępne lub mogą dla nich obowiązywać niższe domyślne limity przydziału niż dla subskrypcji płatnych.

 • Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone tylko na potrzeby projektowania i testowania. Nie towarzyszy im płatna umowa SLA. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze), która działa w sposób ciągły przez ponad 120 godzin, lub jeśli ustali, że to wystąpienie jest używane jako wystąpienie produkcyjne. Ta możliwość jest oferowana subskrybentom programu Visual Studio w zależności od bieżącej sytuacji, więc nie można zagwarantować, że zawsze będzie ona dostępna.

  Za miesięczne środki nie można kupować następujących usług:

  • Plany pomocy technicznej
  • Application Insights
  • Subskrypcje programu Visual Studio
  • Azure DevOps
  • Centrum aplikacji programu Visual Studio
  • Produkty sygnowane przez inne firmy
  • Produkty sprzedawane za pośrednictwem witryny Visual Studio Marketplace
  • Produkty w inny sposób sprzedawane oddzielnie od platformy Azure (np. usługa Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium)

  Aby kupić te usługi, musisz usunąć swój limit wydatków i podać informacje o karcie kredytowej na potrzeby rozliczeń.

 • Tak. Patrz szczegółowe informacje na temat limitów wydatków.

 • Łączenie środków w pulę nie jest dostępne. Ta korzyść jest przeznaczona do użytku osobistego przez subskrybentów programu Visual Studio.