Faktury za system Azure

Aby przesłać żądanie dotyczące płatności za pomocą faktury, możesz skontaktować się z nami lub skorzystać z witryny sieci Web. Gdy Twoje żądanie zostanie zatwierdzone, otrzymasz instrukcje konfigurowania subskrypcji do używania faktury jako formy płatności.*

Przed rozpoczęciem:

Przygotuj i miej pod ręką następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Czy jesteś nowym, czy istniejącym klientem korzystającym z systemu Azure?
 • Konto Microsoft, zwane również identyfikatorem Windows Live (to, które zostanie powiązane z Twoim kontem systemu Azure)
 • Nazwa firmy
 • Adres URL witryny internetowej firmy
 • Preferowany adres e-mail
 • Adres do faktury
 • Kraj
 • Numer telefonu

Żądanie za pośrednictwem witryny sieci web:

Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać żądanie pomocy technicznej w celu płatności za pomocą faktury:

 1. Zainicjuj żądanie pomocy technicznej, klikając ten link, a następnie wprowadź dane swojego konta Microsoft.
 2. Kliknij kafelek „Pomoc + obsługa techniczna”.
 3. Kliknij pozycję „Nowe żądanie obsługi”.
 4. Wybierz pozycję „Rozliczenia” w menu „Typ problemu”.
 5. Jeśli masz subskrypcję platformy Azure, wybierz ją w menu „Subskrypcja”.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz opcję „Płatność za pomocą faktury” w menu „Typ problemu”.
 8. Wprowadź dodatkowe informacje w wymaganym polu „Szczegóły” i kliknij przycisk „Dalej”.
 9. Podaj swoje dane kontaktowe i kliknij przycisk „Utwórz”.

*  W zależności od wymaganej kwoty kredytu może być konieczne sprawdzenie zdolności kredytowej. W takim przypadku dział obsługi klienta dostarczy wniosek dotyczący sprawdzenia zdolności kredytowej. Przetwarzanie przesłanego wniosku o kredyt może zająć od 5 do 7 dni roboczych.