Rozmiary wystąpień maszyn wirtualnych platformy Azure — często zadawane pytania

Ty pytasz. My odpowiadamy.

Jak są rozliczane różne rozmiary wystąpień?

Podobnie jak w przypadku usług Cloud Services, standardowe wystąpienia usługi Virtual Machines są konwertowane na godziny małego wystąpienia przed umieszczeniem na rachunku, tak jak pokazano w poniższej tabeli.

Uwaga: między 11 stycznia 2016 r. a 4 lutego 2016 r. będziemy wprowadzać dedykowane liczniki dla węzłów A0, A2, A3 i A4. Po zakończeniu wprowadzania te rozmiary nie będą dłużej rozliczane jako ułamki lub wielokrotności węzła A1.

Windows

ROZMIAR WYSTĄPIENIA MASZYNY WIRTUALNEJ GODZINY ZEGAROWE GODZINY MAŁEGO WYSTĄPIENIA
Bardzo małe (A0) 1 1/4 godziny
Małe (A1) 1 1 godzina
Średnie (A2) 1 2 godziny
Duże (A3) 1 4 godziny
Bardzo duże (A4) 1 8 godzin

System inny niż Windows

ROZMIAR WYSTĄPIENIA MASZYNY WIRTUALNEJ GODZINY ZEGAROWE GODZINY MAŁEGO WYSTĄPIENIA
Bardzo małe (A0) 1 1/3 godziny
Małe (A1) 1 1 godzina
Średnie (A2) 1 2 godziny
Duże (A3) 1 4 godziny
Bardzo duże (A4) 1 8 godzin