Ceny maszyn wirtualnych R Server

Usługa Azure Virtual Machines umożliwia elastyczną wirtualizację dla różnych rozwiązań obliczeniowych dzięki obsłudze produktów Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, SAP i innych. Wybierz jeden z wielu rozmiarów maszyn wirtualnych. Opłaty za maszyny wirtualne są naliczane co minutę, a większość z nich bezpłatnie zapewnia równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne.

Kategorie maszyn wirtualnych

Ogólne zastosowanie

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

A0–4 (Podstawowa) Więcej informacji

Maszyny wirtualne A (podstawowa) to ekonomiczna opcja na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów testowych, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji sieci Web o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
A0 1 0,75 GB 20 GB $0.018 $1.5 $1.518
A1 1 1,75 GB 40 GB $0.044 $1.5 $1.544
A2 2 3,50 GB 60 GB $0.088 $1.5 $1.588
A3 4 7,00 GB 120 GB $0.176 $1.5 $1.676
A4 8 14,00 GB 240 GB $0.352 $3 $3.352

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

D1–5 — od v2 do najnowszej generacji Więcej informacji

Wystąpienia D1–5 v2 to najnowsza generacja wystąpień ogólnego zastosowania. Wystąpienia D1–5 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D1–5 v2 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu „Dsv2” maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Cennik dysków można znaleźć tutaj.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
D1 v2 1 3,50 GB 50 GB $0.073 $1.5 $1.573
D2 v2 2 7,00 GB 100 GB $0.146 $1.5 $1.646
D3 v2 4 14,00 GB 200 GB $0.293 $1.5 $1.793
D4 v2 8 28,00 GB 400 GB $0.585 $3 $3.585
D5 v2 16 56,00 GB 800 GB $1.17 $6 $7.17

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

D1–4 — v1 Więcej informacji

Wystąpienia D1–4 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych. W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Ds” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Ds są takie same, jak dla serii D.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
D1 1 3,50 GB 50 GB $0.067 $1.5 $1.567
D2 2 7,00 GB 100 GB $0.134 $1.5 $1.634
D3 4 14,00 GB 200 GB $0.268 $1.5 $1.768
D4 8 28,00 GB 400 GB $0.536 $3 $3.536

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

A0–7 (Standardowa) Więcej informacji

Maszyny wirtualne A (standardowa) obsługują aplikacje wymagające równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji sieci Web o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
A0 1 0,75 GB 20 GB $0.02 $1.5 $1.52
A1 1 1,75 GB 70 GB $0.06 $1.5 $1.56
A2 2 3,50 GB 135 GB $0.12 $1.5 $1.62
A5 2 14,00 GB 135 GB $0.25 $1.5 $1.75
A3 4 7,00 GB 285 GB $0.24 $1.5 $1.74
A6 4 28,00 GB 285 GB $0.55 $1.5 $2.05
A4 8 14,00 GB 605 GB $0.48 $3 $3.48
A7 8 56,00 GB 605 GB $1 $3 $4

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

Zoptymalizowane pod kątem pamięci

Duża ilość pamięci na rdzeń. Świetnie sprawdzają się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, średnich i dużych pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

D11–15 — v2 Więcej informacji

Wystąpienia D11–15 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D11–15 v2 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Wystąpienie D15 v2 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Dsv2” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
D11 v2 2 14,00 GB 100 GB $0.185 $1.5 $1.685
D12 v2 4 28,00 GB 200 GB $0.371 $1.5 $1.871
D13 v2 8 56,00 GB 400 GB $0.741 $3 $3.741
D14 v2 16 112,00 GB 800 GB $1.482 $6 $7.482
D15 v2 20 140,00 GB 1 000 GB $1.663 $7.5 $9.163

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

D11–14 — v1 Więcej informacji

Wystąpienia D11–14 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Ds” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Ds są takie same, jak dla serii D.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
D11 2 14,00 GB 100 GB $0.175 $1.5 $1.675
D12 4 28,00 GB 200 GB $0.35 $1.5 $1.85
D13 8 56,00 GB 400 GB $0.7 $3 $3.7
D14 16 112,00 GB 800 GB $1.387 $6 $7.387

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

Seria G Więcej informacji

Maszyny wirtualne z serii G korzystają z procesorów z rodziny Intel® Xeon® E5 v3 i zapewniają niezrównaną wydajność obliczeniową w celu obsługi obciążeń dużych baz danych, w szczególności produktów SAP, HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen i Hortonworks. Wystąpienie G5 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

Jeśli potrzebujesz opcji uruchamiania środowisk produkcyjnych oprogramowania SAP HANA, które wymagają węzłów większych niż 0,5 TB, oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) oferuje produkowany specjalnie w tym celu sprzęt z certyfikatem SAP. Pozwala on na wdrażanie dużych środowisk produkcyjnych powiązanych z obciążeniami SAP (OLTP i OLAP). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Gs” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Gs są takie same jak dla serii G.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
G1 2 28,00 GB 384 GB $0.61 $1.5 $2.11
G2 4 56,00 GB 768 GB $1.22 $1.5 $2.72
G3 8 112,00 GB 1 536 GB $2.44 $3 $5.44
G4 16 224,00 GB 3 072 GB $4.88 $6 $10.88
G5 32 448,00 GB 6 144 GB $8.69 $12 $20.69

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

Obliczenia o wysokiej wydajności

Maszyny wirtualne z najszybszymi i najbardziej wydajnymi procesorami CPU oraz, opcjonalnie, interfejsami sieciowymi zapewniającymi wysoką przepływność (RDMA).

A8–11 Więcej informacji

Wystąpienia A8–11 korzystają z procesorów Intel® Xeon® E5. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku klastrów o wysokiej wydajności, modelowania i symulacji, kodowania materiałów wideo oraz innych scenariuszy wymagających znacznego użycia zasobów sieciowych lub mocy obliczeniowej. Dodatkowo są dostępne inne konfiguracje maszyny wirtualnej zoptymalizowane pod kątem interfejsu sieciowego zapewniającego niskie opóźnienia i wysoką przepływność (RDMA) — A8 i A9. Są one dostrojone dla aplikacji korzystających z interfejsu Message Passing Interface (MPI) i innych scenariuszy wymagających znacznego użycia zasobów sieciowych.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków System operacyjny Oprogramowanie Łącznie
A8 8 56,00 GB 382 GB $0.975 $3 $3.975
A10 8 56,00 GB 382 GB $0.78 $3 $3.78
A9 16 112,00 GB 382 GB $1.95 $6 $7.95
A11 16 112,00 GB 382 GB $1.56 $6 $7.56

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”.

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

  • Publiczny adres IP na poziomie wystąpienia: dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
  • Zastrzeżony adres IP: publiczny adres IP, który można zastrzec dla subskrypcji. Może być używany jako adres VIP dla dowolnej usługi w chmurze w regionie.
  • Adres IP ze zrównoważonym obciążeniem: dodatkowy adres VIP ze zrównoważonym obciążeniem, który można przypisać do usługi w chmurze zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Zobacz cennik adresów IP

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej są dostępne już od $29.0 miesięcznie (uwaga: pomoc techniczna firmy Microsoft nie obejmuje pomocy technicznej dla obrazów systemu Linux w witrynie Azure Marketplace, jednak czasami wydawcy systemu Linux oferują pomoc techniczną w ramach powyższych planów). Znajdź plan
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,95% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś