Pomiń nawigację

Azure Video Analyzer — cennik

Usługa sztucznej inteligencji umożliwiająca szybkie tworzenie rozwiązań do analizy wideo

Za pomocą usługi Azure Video Analyzer deweloperzy mogą szybko tworzyć rozwiązania do analizy wideo oparte na sztucznej inteligencji, aby wydobywać z klipów wideo — tych przechowywanych i tych przesyłanych strumieniowo — szczegółowe informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań. Usługa Azure Video Analyzer łączy możliwości usług Live Video Analytics i Video Indexer w jednym miejscu.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są tylko oszacowaniem i nie stanowią rzeczywistej oferty cenowej. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie dolarów amerykańskich i konwertowane przy użyciu stawek porównawczych firmy Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby wyświetlić cennik na podstawie Twojego bieżącego programu/oferty z firmą Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji o cenach lub poprosić o ofertę cenową. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cennika platformy Azure.

Video Analyzer for Media (wcześniej Video Indexer)

Usługa Video Analyzer for Media (wcześniej Video Indexer) pozwala wyodrębniać, przeglądać, selekcjonować, dostosowywać, wyszukiwać i publikować szczegółowe informacje w ramach jednego zadania z plików audio i wideo przy użyciu technologii sztucznej inteligencji dla wideo obsługiwanych przez usługę Azure Media Services. Zobacz pełną listę funkcji usługi Video Analyzer for Media

Usługi Video Analyzer for Media można używać z kontami dwóch typów:

Konto bezpłatnej wersji próbnej: do 10 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników witryn internetowych oraz do 40 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników interfejsów API.

Konto płatne bez ograniczeń: na potrzeby indeksowania na większą skalę utwórz nowe konto usługi Video Indexer połączone z płatną subskrypcją platformy Microsoft Azure.

Cennik usługi jest oparty na czasie trwania pliku wejściowego. Indeksowanie jest rozliczane za analizę audio, analizę wideo lub za analizy obu typów.

Analiza dźwięku jest dostępna w dwóch pakietach funkcji w różnych cenach bazowych. Ustawienie wstępne funkcji Analizator audio w warstwie Standardowa zapewnia bogatszy zestaw metadanych przy użyciu wstępnie zdefiniowanego zestawu modeli analizy dźwięku opartego na sztucznej inteligencji, w tym transkrypcji mowy, indeksowania osób mówiących, analizy tonacji mowy i słów kluczowych oraz sformatowanych podpisów wyjściowych lub napisów. Wstępne ustawienie funkcji Analizator audio w warstwie Podstawowa udostępnia niedrogą opcję wyodrębniania tylko transkrypcji mowy, formatowania podpisów wyjściowych oraz napisów. Funkcja Analizator audio w warstwie Podstawowa wygeneruje dwa oddzielne mierniki na rachunku, w tym wiersz dla transkrypcji oraz oddzielny wiersz dla formatowania podpisów i napisów.

Niedostępne Minuty zawartości wejściowej generowania napisów1 Minuty zawartości wejściowej transkrypcji multimediów1 Minuty zawartości danych wejściowych analizy audio1 Minuty zawartości danych wejściowych analizy wideo1
Cena za minutę sygnału wejściowego $- $- $- $-
1Zaokrąglone do sekundy z minimum 15 sekundami.

Azure Video AnalyzerWersja zapoznawcza (wcześniej Live Video Analytics)

Usługa Azure Video Analyzer umożliwia przechwytywanie, rejestrowanie i analizowanie strumieni wideo na żywo przy użyciu rozwiązań sztucznej inteligencji dostarczanych przez firmę Microsoft lub opracowanych przez własny zespół. Pozwala to na tworzenie rozwiązań IoT w chmurze i na urządzeniach brzegowych, które łączą analizę wideo z danymi z innych czujników na potrzeby wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej.

Video Analyzer na urządzeniach IoT Edge

Usługa Video Analyzer na urządzeniach IoT Edge (wcześniej Live Video Analytics na urządzeniach IoT Edge) umożliwia uruchamianie potoków analizy wideo na urządzeniach z usługą Azure IoT Edge. Możesz tworzyć potoki analizy wideo i wdrażać je na urządzeniach z usługą Azure IoT Edge za pośrednictwem usługi Azure IoT Hub. Usługa Video Analyzer na urządzeniach IoT Edge pozwala korzystać ze wszystkich zalet swojej unikatowej technologii analizy wideo na wszystkich poziomach — od chmury do urządzeń. Umożliwia ona analizowanie wielu strumieni wideo i zarządzanie nimi dzięki wykorzystaniu różnych modeli sztucznej inteligencji na urządzeniach bramy IoT.

Niedostępne Analiza wideo na żywo w usłudze Edge w warstwie Podstawowa1 2
Cena za dzień $-
1Dostępność różni się w zależności od regionu 2Opłaty są naliczane proporcjonalnie za minuty przetwarzania poszczególnych strumieni wideo. Naliczanie opłat rozpoczyna się po aktywowaniu potoku wideo, niezależnie od tego, czy przepływa przez niego zawartość wideo (np. kamera jest rozłączona). Naliczanie opłat jest zatrzymywane po jawnym dezaktywowaniu potoku.

Usługa Video Analyzer w chmurze

Usługa w chmurze Video Analyzer umożliwia przechwytywanie, rejestrowanie i oglądanie wideo z kamer, które są połączone z chmurą, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzenia bramy. Zdefiniuj topologię — konfigurację lub szablon, w jaki sposób wideo z kamer ma być przechwytywane i rejestrowane, a następnie utwórz zasoby (potoki wideo) w chmurze dla każdej kamery. Ceny są uzależnione od pojemności przepustowości (w megabitach na sekundę czyli Mb/s), która jest przydzielana dla każdej kamery.

Jednostka Stawka
Topologia wideo na żywo — warstwa S1 — minuty1 Bezpłatne w wersji zapoznawczej
Topologia wideo na żywo — dodatkowa pojemność — warstwa S1 — Mb/s — minuty1 Bezpłatne w wersji zapoznawczej
1Dostępność różni się w zależności od regionu

Przesyłanie strumieniowe wideo z chmury

Usługa w chmurze Video Analyzer umożliwia strumieniowe przesyłanie wideo, które zostało zarejestrowane. Możesz również obejrzeć wideo z kamer, które są połączone z chmurą, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzenia bramy.

Podczas oglądania wideo będą naliczane opłaty za ruch wychodzący.

Scenariusz Jednostka Stawka (za GB)
Obejrzyj zarejestrowaną zawartość Przesyłanie strumieniowe wideo w warstwie Podstawowa1 2 $-
Obejrzyj wideo z kamer Przesyłanie strumieniowe wideo w warstwie Standardowa1 3 $-

1Dostępność różni się w zależności od regionu

2Wideo jest przesyłane strumieniowo w protokole HLS lub DASH zgodnie z wymaganiami urządzenia odtwarzania.

3Wideo jest przesyłane strumieniowo w protokole RTSP — obsługiwanym w systemach Windows, Linux i macOS, a także w systemie Android.

Eksportowanie wideo z chmury

Usługa w chmurze Video Analyzer umożliwia eksportowanie wybranego fragmentu wideo, które zostało zarejestrowane. Wynikowy plik MP4 można na przykład przenieść do lokalizacji archiwum długoterminowego lub udostępnić zewnętrznie innym jednostkom biznesowym. Podczas eksportowania wideo będą naliczane płatności na podstawie właściwości wynikowego pliku MP4.

Niedostępne Eksportowanie wideo1 2
Cena za podstawową minutę zawartości $-

1Dostępność różni się w zależności od regionu

2Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby sekund. Na przykład 15 sekund jest rozliczane jako 0,25 min.

Podstawowe mnożniki zawartości

Mnożniki oparte na rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę wyeksportowanego pliku są używane do określania podstawowych minut zawartości.

SD 1 10 min danych wyjściowych SD będzie rozliczane jako 10 min
HD 2 10 min danych wyjściowych HD będzie rozliczane jako 20 min
4K 4 10 min danych wyjściowych 4K będzie rozliczane jako 40 min
8K 8 10 min danych wyjściowych 8K będzie rozliczane jako 80 min
Audio 0,25 4 min danych wyjściowych audio jest rozliczane jako 1 min
<= 30 klatek/s 1 10 min danych wyjściowych <= 30 klatek/s jest rozliczane jako 10 min
30 klatek/s i <= 60 klatek/s 1,25 10 min danych wyjściowych > 30 i <= 60 klatek/s jest rozliczane jako 12,5 min
60 klatek/s i <= 90 klatek/s 1,5 10 min danych wyjściowych > 60 i <= 90 klatek/s jest rozliczane jako 15 min
Każdy taki przyrost 30 klatek/s Dodatkowe 0,25 10 minut danych wyjściowych wideo o liczbie klatek/s > 90 i < = 120 będzie rozliczane jako 17,5 minuty, 10 minut danych wyjściowych wideo o liczbie klatek/s > 120 i < = 150 będzie rozliczane jako 20 minut itd.

Przykład: Przechwycono wideo z kamery, która generuje wideo 4K przy 90 klatkach na sekundę. Wyeksportowano 10-minutowy fragment tego wideo. Podstawowe minuty zawartości dla tego eksportu to 10 minut * 4 (mnożnik dla 4K) * 1,5 (mnożnik dla 90 klatek/s) = 60.

Progi rozdzielczości3

SD to dane wyjściowe o rozdzielczości mniejszej niż 960x540.

HD to dane wyjściowe o rozdzielczości większej niż lub równej 960x540 oraz mniejszej niż lub równej 1920x1080.

4K to dane wyjściowe o rozdzielczości większej niż 1920x1080 oraz mniejszej niż lub równej 3840x2160.

8K to dane wyjściowe o rozdzielczości większej niż 3840x2160 oraz mniejszej niż lub równej 8192x4320.

3Progi rozdzielczości są oparte na iloczynie szerokość * wysokość. Nie rozróżniamy orientacji poziomej i pionowej.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Video Analyzer

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Video Analyzer.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Video Analyzer.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze