Cennik usługi Azure Block Blobs Storage

Obiekty BLOB typu Block

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

Poniżej podano ceny blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania. Aby wyświetlić ceny blokowych obiektów blob w ramach kont usługi Blob Storage z warstwami dostępu Gorąca i Chłodna, kliknij tutaj.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Pojemność magazynu LRS ZRS GRS RA-GRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Ceny dostępu

Za blokowe obiekty blob naliczana jest opłata w wysokości $- za następującą liczbę transakcji: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu konta magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Storage

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto