Cennik usługi SQL Database w warstwach Sieć Web i Business (do wycofania)

Wersje Web i Business to opcja najbardziej uniwersalna, odpowiednia dla klientów o stosunkowo niewielkich obciążeniach związanych z bazami danych. Usługa SQL Database w wersji Web i Business jest rozliczana na podstawie rzeczywistej objętości bazy danych w GB. Wersję Web można skalować do 5 GB, a wersję Business — do 150 GB. Warstwy usługi Web i Business zostaną wycofane we wrześniu 2015 r. Wycofanie usługi — często zadawane pytania

Nowe warstwy usług dla usługi SQL Database są dostępne na siedmiu poziomach wydajności w trzech warstwach usługi: wersjach Podstawowa, Standardowa i Premium

Szczegóły cennika

Maksymalna pojemność magazynu na bazę danych Miesięczna cena bazy danych (opłata naliczana proporcjonalnie do liczby dni)
Od 0 do 100 MB $-
Od 100 MB do 1 GB $-
Od 1 GB do 10 GB $- za pierwszy GB $-   za każdy dodatkowy GB
Od 1 GB do 10 GB $- za pierwszy GB $-   za każdy dodatkowy GB
Od 10 GB do 50 GB $- za pierwszych 10 GB $-   za każdy dodatkowy GB
Od 50 GB do 150 GB $- za pierwszych 50 GB $-   za każdy dodatkowy GB

Ponadto wszelkie wychodzące transfery danych są rozliczane osobno według zwykłych stawek za transfer danych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu w przypadku następujących warstw usługi SQL Database: Podstawowa, Standardowa i Premium (z wyjątkiem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Uruchom 10 baz danych SQL na cały miesiąc

Zacznij już dziś