Azure SQL Database — cennik

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure SQL Database ważny przez 12 miesięcy.

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowanymi funkcjami analizy obsługującymi automatycznie działające funkcje, takie jak dostrajanie wydajności i ostrzeżenia o zagrożeniach. Firma Microsoft wykonuje wszystkie działania związane z poprawkami i aktualizacjami bazy kodu, a także zarządza odpowiednią infrastrukturą, co pozwala Ci oszczędzać czas i zasoby. Dzięki wysokiej zgodności z programem SQL Server możesz również migrować swoje bazy danych do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database bez wprowadzania zmian w aplikacjach.

Wbudowana wysoka dostępność

Pomaga zapewnić ciągłość biznesową bez przeprowadzania dodatkowych czynności konfiguracyjnych lub replikacji bądź ponoszenia kosztów związanych z bazą danych.

Elastyczny i przejrzysty cennik

Dostosuj zasoby obliczeniowe i zasoby magazynu na podstawie własnego obciążenia.

Zaoszczędź nawet 55 procent na opcjach opartych na rdzeniach wirtualnych*

Migruj licencje programu SQL Server w ramach aktywnego pakietu Software Assurance.

Dowiedz się więcej

Migruj zwirtualizowane obciążenia, oszczędzaj więcej

Przenieś swoje zwirtualizowane obciążenia w wersji Enterprise Edition do usługi SQL Database.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się ze wszystkimi opcjami cennika usługi SQL Database

Znajdź wydajność i ceny odpowiadające Twojemu obciążeniu.

Pojedyncza baza danych sprawdza się najlepiej w aplikacjach z przewidywalnymi wzorcami i względnie stałymi obciążeniami.

Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukasz elastyczności, kontroli i przejrzystości w zakresie użycia poszczególnych zasobów. Ten model umożliwia skalowanie zasobów obliczeniowych, pamięci i magazynu w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem oraz zapewnia prostą metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniami lokalnymi do chmury. Model rdzenia wirtualnego jest dostępny w wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za usługi ogólnie dostępne.

Ogólne zastosowanie

Ze względu na oferowanie zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu jest to idealne rozwiązanie dla większości obciążeń biznesowych.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności) Cena dołączonej licencji rezerwacji na 1 rok (% oszczędności)2 Cena dołączonej licencji rezerwacji na 3 lata (% oszczędności)2 Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)2
1 7 $- $- $- $- $-
2 14 $- $- $- $- $-
3 21 $- $- $- $- $-
4 28 $- $- $- $- $-
5 35 $- $- $- $- $-
6 42 $- $- $- $- $-
7 49 $- $- $- $- $-
8 56 $- $- $- $- $-
9 63 $- $- $- $- $-
10 70 $- $- $- $- $-
16 112 $- $- $- $- $-
24 157 $- $- $- $- $-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

2 Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz. 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności) Cena dołączonej licencji rezerwacji na 1 rok (% oszczędności)2 Cena dołączonej licencji rezerwacji na 3 lata (% oszczędności)2 Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)2
2 10,2 $- $- $- $- $-
4 20,4 $- $- $- $- $-
6 30,6 $- $- $- $- $-
8 40,8 $- $- $- $- $-
10 51 $- $- $- $- $-
12 61,2 $- $- $- $- $-
14 71,4 $- $- $- $- $-
16 81,6 $- $- $- $- $-
18 91,8 $- $- $- $- $-
20 102 $- $- $- $- $-
24 122,4 $- $- $- $- $-
32 163,2 $- $- $- $- $-
40 204 $- $- $- $- $-
80 396 $- $- $- $- $-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

2 Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Storage

W warstwie Ogólnego przeznaczenia opłaty są naliczane za magazyn obiektów blob w warstwie Premium aprowizowany dla bazy danych lub elastycznej puli. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Przywracanie do określonego momentu

Domyślnie automatyczne kopie zapasowe baz danych z 7 dni są kopiowane do magazynu obiektów blob w warstwie RA-GRS Standardowa. Magazyn jest używany przez tygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz kopie zapasowe dzienników transakcji kopiowane co 5 minut. Koszt kopii zapasowej zależy od szybkości zmian bazy danych. Bez dodatkowych kosztów jest zapewniany minimalny magazyn o rozmiarze wynoszącym 100% rozmiaru bazy danych. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc
ZRS $-/GB/miesiąc
LRS $-/GB/miesiąc

Przechowywanie długoterminowe

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc
ZRS $-/GB/miesiąc
LRS $-/GB/miesiąc

Krytyczne dla działania firmy

Aplikacje biznesowe z wysokimi wymaganiami w zakresie operacji wejścia/wyjścia. Oferuje najwyższą odporność na awarie, korzystając z kilku izolowanych replik.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności) Cena dołączonej licencji rezerwacji na 1 rok (% oszczędności)2 Cena dołączonej licencji rezerwacji na 3 lata (% oszczędności)2 Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)2
1 7 $- $- $- $- $-
2 14 $- $- $- $- $-
3 21 $- $- $- $- $-
4 28 $- $- $- $- $-
5 35 $- $- $- $- $-
6 42 $- $- $- $- $-
7 49 $- $- $- $- $-
8 56 $- $- $- $- $-
9 63 $- $- $- $- $-
10 70 $- $- $- $- $-
16 112 $- $- $- $- $-
24 157 $- $- $- $- $-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

2 Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz. 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności) Cena dołączonej licencji rezerwacji na 1 rok (% oszczędności)2 Cena dołączonej licencji rezerwacji na 3 lata (% oszczędności)2 Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)2
2 10,2 $- $- $- $- $-
4 20,4 $- $- $- $- $-
6 30,6 $- $- $- $- $-
8 40,8 $- $- $- $- $-
10 51 $- $- $- $- $-
12 61,2 $- $- $- $- $-
14 71,4 $- $- $- $- $-
16 81,6 $- $- $- $- $-
18 91,8 $- $- $- $- $-
20 102 $- $- $- $- $-
24 122,4 $- $- $- $- $-
32 163,2 $- $- $- $- $-
40 204 $- $- $- $- $-
80 396 $- $- $- $- $-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

2 Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Storage

W warstwie Krytyczne dla działania firmy opłaty nalicza się na lokalny magazyn SSD aprowizowany dla bazy danych lub puli elastycznej. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Przywracanie do określonego momentu

Domyślnie automatyczne kopie zapasowe baz danych z 7 dni są kopiowane do magazynu obiektów blob w warstwie RA-GRS Standardowa. Magazyn jest używany przez tygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz kopie zapasowe dzienników transakcji kopiowane co 5 minut. Koszt kopii zapasowej zależy od szybkości zmian bazy danych. Bez dodatkowych kosztów jest zapewniany minimalny magazyn o rozmiarze wynoszącym 100% rozmiaru bazy danych. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc
ZRS $-/GB/miesiąc
LRS $-/GB/miesiąc

Przechowywanie długoterminowe

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc
ZRS $-/GB/miesiąc
LRS $-/GB/miesiąc

Hiperskalowanie

Hiperskalowanie umożliwia szybkie, dynamiczne skalowanie magazynu maksymalnie do 100 TB, aby pomóc w optymalizacji zasobów bazy danych na potrzeby Twojego obciążenia. W trakcie wersji zapoznawczej jest automatycznie aprowizowana replika do odczytu. Opłaty za nią są naliczane zgodnie z cenami korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Poniższe ceny dotyczą wystąpienia podstawowego.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
1 7 $- $-
2 14 $- $-
3 21 $- $-
4 28 $- $-
5 35 $- $-
6 42 $- $-
7 49 $- $-
8 56 $- $-
9 63 $- $-
10 70 $- $-
16 112 $- $-
24 157 $- $-

1Hiperskalowanie jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za wersję zapoznawczą.

Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz. 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
2 10,2 $- $-
4 20,4 $- $-
6 30,6 $- $-
8 40,8 $- $-
10 51 $- $-
12 61,2 $- $-
14 71,4 $- $-
16 81,6 $- $-
18 91,8 $- $-
20 102 $- $-
24 122,4 $- $-
32 163,2 $- $-
40 204 $- $-
80 396 $- $-

1Hiperskalowanie jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za wersję zapoznawczą.

Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Storage

W warstwie Hiperskalowanie opłaty za magazyn w przypadku bazy danych są oparte na rzeczywistym użyciu. Magazyn jest przydzielany dynamicznie w zakresie od 5 GB do 100 TB, przy czym przyrost wynosi 1 GB.

Cena za wersję zapoznawczą
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Przywracanie do określonego momentu

Domyślnie automatyczne kopie zapasowe baz danych z 7 dni są kopiowane do magazynu obiektów blob w warstwie RA-GRS Standardowa. Magazyn jest używany przez tygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz kopie zapasowe dzienników transakcji kopiowane co 5 minut. Koszt kopii zapasowej zależy od szybkości zmian bazy danych. Bez dodatkowych kosztów jest zapewniany minimalny magazyn o rozmiarze wynoszącym 100% rozmiaru bazy danych. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc
ZRS $-/GB/miesiąc
LRS $-/GB/miesiąc

Operacje wejścia/wyjścia

Częstotliwość operacji wejścia/wyjścia Cena za wersję zapoznawczą
Za 1 milion żądań* $-
*W ramach ograniczonej czasowo promocji opłaty za operacje we/wy nie będą naliczane, dopóki warstwa Hiperskalowanie jest w wersji zapoznawczej.

W modelach zakupowych usługi SQL opartych na jednostkach DTU stały zestaw zasobów jest przypisywany do bazy danych lub elastycznej puli za pośrednictwem warstw wydajności: Podstawowa, Standardowa i Premium. Ten model jest najlepszy dla klientów, którzy preferują prostotę związaną ze stałymi płatnościami miesięcznymi oraz wymagających wstępnie skonfigurowanych opcji.


Model pojedynczej bazy danych

Pojedyncze bazy danych to całkowicie odizolowane bazy danych zoptymalizowane na potrzeby obciążeń, gdy można w pewnym stopniu przewidzieć zapotrzebowanie na wydajność. Pojedynczą bazę danych można dowolnie skalować w warstwach usługi Podstawowa, Standardowa i Premium, aby zapewnić wydajność i funkcje wymagane przez aplikację w dokładnie określonym czasie. Każda warstwa zapewnia inną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji baz danych (DTU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warstwy usługi.

Utwórz bazę danych teraz.

Basic

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie
B 5 2 GB 2 GB $-

Standardowa

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie 1
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 200 250 GB 1 TB $-
S6 400 250 GB 1 TB $-
S7 800 250 GB 1 TB $-
S9 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 000 250 GB 1 TB $-
1 Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie 1 Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie 2
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1Więcej niż 1 TB magazynu w warstwie Premium jest dostępne we wszystkich regionach poza następującymi: Zachodnio-środkowe stany USA, Środkowe stany USA — DoD, Niemcy Środkowe, Wschodnie stany USA — DoD, Administracja USA — Teksas, Administracja USA — Arizona, Administracja USA — Wirginia, Niemcy Północno-Wschodnie. Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. W tych regionach maksymalna wielkość magazynu w warstwie Premium jest ograniczona do 1 TB.
2Dodatkowy koszt dotyczy dodatkowego magazynu aprowizowanego ponad magazyn w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Uwaga: Wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Dodatkowy magazyn danych

Warstwa usługi Cena 1
Standardowa $-/GB/miesiąc
Premium $-/GB/miesiąc
Magazyn dodatkowy jest dostępny wyłącznie w warstwach usług Standardowa i Premium. 1Ceny za dodatkowy magazyn są zgodne ze stawkami za usługi ogólnie dostępne, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2018 r. Użycie przed 1 sierpnia 2018 r. będzie rozliczane na podstawie stawek za wersje zapoznawcze, które wynoszą 50% stawki za usługi ogólnie dostępne.

Przechowywanie długoterminowe

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc
ZRS $-/GB/miesiąc
LRS $-/GB/miesiąc

Aktywna replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie cztery repliki pomocnicze online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. Ceny pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej są równe cenom podstawowych baz danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

SQL Advanced Threat Protection (ATP) — aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się ze stroną cennika usługi Azure Security Center.

Dostępne ceny dla tworzenia i testowania aplikacji

Cennik dotyczący tworzenia i testowania usługi SQL Database zawiera takie same stawki co cennik Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i obejmuje oszczędności do 55% dla cen w przypadku dołączonej licencji.

Cennik dotyczący tworzenia i testowania jest dostępny dla subskrybentów programu Visual Studio chcących uruchamiać pakiety robocze tworzenia i testowania indywidualnie lub jako zespół. Aktywni subskrybenci programu Visual Studio mogą korzystać z wielu różnych rabatów w przypadku korzystania z subskrypcji platformy Azure w ramach oferty tworzenia i testowania. Dowiedz się więcej o ofertach tworzenia i testowania oraz subskrypcjach programu Visual Studio.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu dla usługi SQL Database (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Cennik usługi SQL Database

 • Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU dostępny na potrzeby Twojego serwera z opcją wyboru generacji sprzętu. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 4. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 5. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

 • Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych zapewnia większą elastyczność i kontrolę, a także bezpośrednią metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniem lokalnych do chmury. Ponadto umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynowych w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem.

  Model oparty na rdzeniach wirtualnych jest dostępny dla opcji wdrożenia wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database, pojedynczej bazy danych oraz elastycznej puli i umożliwia uzyskanie korzyści użycia hybrydowego dla programu SQL Server w przypadku każdej z tych opcji. Dlatego też dostępny jest cennik modelu opartego na rdzeniach wirtualnych z korzyścią użycia hybrydowego i bez niej:

  • Dołączona licencja: Wyklucza korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy nie zdecydowali się zastosować swoich istniejących licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance względem opcji wdrożenia usługi SQL Database opartych na rdzeniach wirtualnych.
  • Stawka podstawowa: Obniżona cena obejmująca korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Klienci mogą skorzystać z tej ceny, używając licencji programu SQL Server wraz z pakietem Software Assurance.
 • Przejście do modelu opartego na rdzeniach wirtualnych nie jest wymagane. Wprowadzenie modelu opartego na rdzeniach wirtualnych do opcji wdrożenia puli elastycznej i pojedynczej bazy danych odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnianie klientom wyboru i elastyczności. Jeśli chcesz kontynuować stosowanie modelu opartego na jednostkach DTU, nie musisz podejmować żadnych działań, a Twoje środowisko użytkownika i rozliczenia pozostaną niezmienione. Model oparty na jednostkach DTU pozostanie rentowną opcją zakupu zasobów usługi SQL Database wraz z modelem opartym na rdzeniach wirtualnych.

 • Modele oparte na jednostkach DTU i rdzeniach wirtualnych będą nadal istnieć obok siebie. Uruchamiamy model oparty na rdzeniach wirtualnych w odpowiedzi na prośby klientów, którzy pragną większej przejrzystości w zakresie zasobów bazy danych oraz możliwości oddzielnego skalowania zasobów obliczeniowych i magazynowych. Ponadto model oparty na rdzeniach wirtualnych umożliwia osiągnięcie dodatkowych oszczędności dla klientów z aktywnym pakietem Software Assurance przez korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

 • Jednostka transmisji danych (DTU) jest oparta na kombinacji pomiarów procesora, pamięci, odczytów i zapisów. Poziomy wydajności oparte na jednostkach DTU reprezentują wstępnie skonfigurowane pakiety zasobów dostosowane do różnych poziomów wydajności aplikacji. Jeśli nie chcesz martwić się dostępnymi zasobami i preferujesz prostotę wstępnie skonfigurowanego pakietu i stałą płatność co miesiąc, model oparty na jednostkach DTU może być lepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

  Jeśli potrzebujesz szczegółowego wglądu w dostępne zasoby lub chcesz skalować je niezależnie, aby osiągnąć optymalną wydajność, model oparty na rdzeniach wirtualnych będzie najlepszym wyborem. Ponadto, jeśli masz aktywny pakiet Software Assurance (SA) dla programu SQL Server, możesz użyć istniejącej inwestycji i oszczędzić do 55% z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Oba modele zakupowe zapewniają korzyści w pełni zarządzanej usługi, takie jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych, aktualizacje oprogramowania i poprawki.

 • Nowe warstwy usługi oferują prostą metodę konwersji online, która jest podobna do istniejącego procesu uaktualniania baz danych od warstwy Standard do Premium i odwrotnie. Konwersję tę można zainicjować przy użyciu portalu, usługi ARM, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy SQL lub narzędzia T-SQL.

 • Opłaty za usługę w modelu opartym na rdzeniach wirtualnych są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej na podstawie warstwy usługi, zaprowizowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych, zaprowizowanych zasobów magazynu w GB na miesiąc oraz wykorzystanej pojemności magazynu kopii zapasowych. Jeśli kopia zapasowa przekracza łączny rozmiar bazy danych (tj. 100% rozmiaru bazy danych), zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Godziny pracy rdzeni wirtualnych, skonfigurowany magazyn bazy danych, zużyte operacje wejścia i wyjścia oraz magazyn kopii zapasowych są wyraźnie oznaczone na rachunku, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać szczegółowe informacje o użytych zasobach. Magazyn kopii zapasowych do 100% maksymalnego rozmiaru bazy danych jest dołączony. Powyżej tej wartości nastąpi rozliczanie w zużytych GB na miesiąc.

  Na przykład:

  • Jeśli baza danych SQL istnieje przez 12 godzin w miesiącu, rachunek będzie wskazywać użycie rdzenia wirtualnego przez 12 godzin. Jeśli baza danych SQL zaaprowizowała dodatkowe 100 GB, na rachunku będzie widoczne użycie magazynu w jednostkach GB/miesiąc proporcjonalnie rozliczone godzinowo oraz liczba operacji wejścia/wyjścia użytych w miesiącu.

  Jeśli baza danych SQL jest aktywna przez mniej niż godzinę, naliczane są opłaty za każdą godzinę istnienia bazy danych przy użyciu najwyższej wybranej warstwy usługi, aprowizowanego magazynu oraz operacji wejścia/wyjścia zastosowanych podczas tej godziny, niezależnie od użycia lub tego, czy baza danych była używana mniej niż godzinę.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane i usuniesz je 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę korzystania z bazy danych.
  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie od razu zmodernizujesz je do 16 rdzeni wirtualnych, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez wystąpienie.

  W modelu opartym na rdzeniach wirtualnych za magazyn kopii zapasowych nie są naliczane dodatkowe opłaty do poziomu 100 procent łącznie aprowizowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak magazyn kopii zapasowych ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

  W modelu opartym na jednostkach DTU koszt magazynu kopii zapasowych jest uwzględniony w łącznej cenie, a maksymalny okres przechowywania konkretnej bazy danych zależy od warstwy usługi.

  Zobacz dokumentację, aby dowiedzieć się więcej na temat magazynu kopii zapasowych na potrzeby przywracania do określonego momentu.

 • Zarówno w przypadku modelu opartego na rdzeniach wirtualnych, jak i modelu opartego na jednostkach DTU, opłaty za zużycie są naliczane za GB miesięcznie.

  Zobacz dokumentację, aby dowiedzieć się więcej na temat magazynu kopii zapasowych na potrzeby przechowywania długoterminowego.

 • W trakcie udostępniania publicznej wersji zapoznawczej nie będzie żadnych dodatkowych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących przez sieć. Dodatkowe opłaty zostaną wprowadzone, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

 • Przyjmijmy, że dla bazy danych na poziomie S3 aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla poziomu S3 to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Standardowa to około $-/GB/miesiąc, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena bazy danych na poziomie S3 to $- miesięcznie za jednostki DTU + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.
 • Przyjmijmy, że dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Premium to około $-/GB/miesiąc, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena puli to $- miesięcznie za jednostki eDTU puli + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawka podstawowa”) usługi SQL Database. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server jest dostępna dla wszystkich opcji opartych na rdzeniach wirtualnych: wystąpienie zarządzane, pojedyncza baza danych i elastyczna pula baz danych w usłudze SQL Database. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest aktywna, ale pamiętaj, że stawka podstawowa będzie stosowana od momentu wybrania jej w portalu. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure działa w następujący sposób:

  • Jeśli korzystasz z wersji Standard Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Ogólnego przeznaczenia na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Krytyczne dla działania firmy (dostępnej wkrótce) na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Uwaga: Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server dla opcji Krytyczne dla działania firmy jest dostępna tylko dla klientów wersji Enterprise.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance o wysokim poziomie wirtualizacji, możesz otrzymać cztery rdzenie wirtualne w opcji Ogólnego przeznaczenia na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Jest to unikatowa korzyść wirtualizacji dostępna tylko na platformie Azure.
 • Korzyść wirtualizacji można zastosować względem zwirtualizowanych obciążeń w usłudze Azure SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych. Możesz użyć jej do skonwertowania jednego rdzenia licencji programu SQL Enterprise Edition z pakietem Software Assurance, aby otrzymać maksymalnie 4 rdzenie wirtualne ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową. Sprawia to, że przenoszenie zwirtualizowanych aplikacji do usługi SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych jest bardzo ekonomiczne. Jeśli na przykład korzystasz z licencji programu SQL Enterprise Edition na 4 rdzenie, możesz otrzymać maksymalnie 16 rdzeni wirtualnych ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową.

 • Twoje licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze; jednak istnieje okres prolongaty (180 dni), w którym możesz używać zarówno licencji lokalnych i w chmurze, aby ułatwić migrację.

 • Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.

 • Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji cenowej Dołączona licencja odpowiedniej jednostki SKU.

Wydajność rezerwowa usługi Azure SQL Database

 • Wydajność rezerwowa usługi Azure SQL Database pozwala zaoszczędzić do 33%1 względem ceny oferty z dołączoną licencją dzięki możliwości przedpłaty za moc obliczeniową usługi SQL Database na rok lub trzy lata. Stanowi to rozszerzenie ceny za rezerwację na platformie Azure i obejmuje wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure.

  Obecnie klienci z aktywnym pakietem Software Assurance mogą zaoszczędzić do 55% dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server, używając nowego modelu zakupów opartego na rdzeniach wirtualnych w usłudze SQL Database. Teraz, dzięki obsłudze pojemności rezerwowej w pojedynczych bazach danych, elastycznych pulach i wystąpieniach zarządzanych, można jeszcze bardziej zwiększyć oszczędności przez połączenie korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z ceną zarezerwowanych rdzeni wirtualnych, aby uzyskać oszczędności do 80%2. Możesz obniżyć całkowity koszt posiadania przez połączenie ceny rezerwacji z cenami oferty z dołączoną licencją, aby zarządzać kosztami przewidywalnych i zmiennych obciążeń oraz lepiej planować budżet przy pojedynczej płatności z góry, co ułatwia obliczanie inwestycji.

  1 Oszczędność na podstawie wystąpienia zarządzanego ogólnego przeznaczenia usługi SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Zachodnie stany USA 2 działającego przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności są obliczane na podstawie pełnej ceny na żądanie (dołączona licencja) względem 3-letniej wydajności rezerwowej z dołączoną licencją. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z maja 2018 r., mogą ulec zmianie.

  2 Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Zachodnie stany USA 2 działającego przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności są obliczane na podstawie pełnej ceny na żądanie (dołączona licencja) względem sumy stawki podstawowej korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i 3-letniej wydajności rezerwowej. Oszczędności nie obejmują kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition, który może różnić się zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z maja 2018 r., mogą ulec zmianie.

 • Wydajność rezerwowa usługi Azure SQL Database jest dostępna we wszystkich publicznych regionach świadczenia usługi Azure oprócz regionu Północne Zjednoczone Królestwo. Jeśli masz już wdrożenia SQL oparte na rdzeniach wirtualnych w regionie Północne Zjednoczone Królestwo i chcesz zakupić dla nich wydajność rezerwową, możesz otworzyć żądanie pomocy i obsługi technicznej, aby umożliwić nam odblokowanie subskrypcji w tym regionie. Wydajność rezerwowa nie jest obecnie dostępna w suwerennych chmurach, które obejmują oferty Azure (Niemcy), Azure — instytucje rządowe USA i Azure (Chiny).
 • Wydajność rezerwową usługi Azure SQL Database możesz wykupić na okres jednego roku lub trzech lat, płacąc jednorazowo z góry. Rezerwacje są dostępne do zakupienia na stronie https://portal.azure.com. Zostanie wyświetlone menu rezerwacji w lewym okienku w witrynie Azure Portal.
 • Wydajność rezerwowa usługi SQL Database może należeć do zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego. Ten zakres pozwala określić liczbę subskrypcji, które mogą używać korzyści z rozliczeń skojarzonej z rezerwacją, oraz sposób stosowania rezerwacji do określonych subskrypcji. 

  Rezerwacja o zakresie subskrypcji pojedynczej oznacza, że rabat za wydajność rezerwową dotyczy tylko zasobów usługi SQL Database w ramach wybranej subskrypcji.  

  W przypadku rezerwacji o zakresie współdzielonym korzyść z rozliczeń może być współdzielona między subskrypcjami w ramach rejestracji (klienci z umowami Enterprise Agreement) lub konta (klienci korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem) — nie dotyczy to subskrypcji MSDN w ramach rejestracji ani subskrypcji bez płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem na koncie.

 • Data rozpoczęcia i data zakończenia rezerwacji są określane na podstawie daty zakupu i czasu trwania rezerwacji. Korzyść zostanie natychmiast zastosowana do istniejących wdrożeń spełniających warunki rezerwacji zależnie od miejsca udostępnienia rezerwacji, tj. zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego w ramach całego konta lub całej rejestracji platformy Azure. W przeciwnym razie korzyść rezerwacji zostanie zastosowana, gdy będą dostępne nowe wdrożenia spełniające warunki rezerwacji.
 • W przypadku klientów z umowami EA opłaty za zakupy wydajności rezerwowej są zawsze odejmowanie najpierw od dostępnych zobowiązań pieniężnych w miesiącu, w którym zakupiono wydajność rezerwową. Jeśli nie masz żadnych zobowiązań pieniężnych lub ich kwota jest niewystarczająca, wszystkie zakupy wydajności rezerwowej zostaną umieszczone na następnej fakturze nadwyżkowej.

  W przypadku bezpośrednich klientów internetowych wszystkie opłaty za wydajność rezerwową zostaną naliczone przy użyciu podanej karty kredytowej lub zostaną umieszczone na następnej fakturze, jeśli określono warunki faktury na koncie.

 • Możesz sprawdzić użycie wydajności rezerwowej na stronie „Podsumowanie użycia” w menu „Raporty” w portalu EA Portal (https://ea.azure.com). Na tej stronie jest wyświetlana sekcja „Rezerwacja” z danymi użycia wydajności rezerwowej. Ponadto szczegóły użycia wydajności rezerwowej można znaleźć w pliku szczegółowego użycia (CSV), który można pobrać z portalu EA Portal (https://ea.azure.com). Pole „Informacje dodatkowe” ułatwia sprawdzenie użycia względem wydajności rezerwowej.
 • Po wygaśnięciu korzyści wydajności rezerwowej wdrożenia nadal działają i są rozliczane zgodnie ze stawką na żądanie. Nie będziesz już otrzymywać korzyści cenowej dla wydajności rezerwowej.
 • Tak. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem. Możesz też wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.
Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure SQL Database

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji