Azure SQL Database — cennik

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 ważne przez 30 dni. Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do rozwiązania Azure SQL Database na 12 miesięcy.

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowanymi funkcjami analizy obsługującymi automatycznie działające funkcje, takie jak dostrajanie wydajności i ostrzeżenia o zagrożeniach. Firma Microsoft wykonuje wszystkie działania związane z poprawkami i aktualizacjami bazy kodu, a także zarządza odpowiednią infrastrukturą, co pozwala Ci oszczędzać czas i zasoby. Dzięki wysokiej zgodności z programem SQL Server możesz również migrować swoje bazy danych do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database bez wprowadzania zmian w aplikacjach.

Wbudowana wysoka dostępność

Pomaga zapewnić ciągłość biznesową bez przeprowadzania dodatkowych czynności konfiguracyjnych lub replikacji bądź ponoszenia kosztów związanych z bazą danych.

Elastyczny i przejrzysty cennik

Dostosuj zasoby obliczeniowe i zasoby magazynu na podstawie własnego obciążenia.

Oszczędź do 30 procent na wystąpieniu zarządzanym1

Migruj licencje programu SQL Server w ramach aktywnego pakietu Software Assurance.

Dowiedz się więcej

Migruj zwirtualizowane obciążenia, oszczędzaj więcej

Przenieś swoje zwirtualizowane obciążenia w wersji Enterprise Edition do usługi SQL Database.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się ze wszystkimi opcjami cennika usługi SQL Database

Znajdź wydajność i ceny odpowiadające Twojemu obciążeniu.

Do każdej autonomicznej bazy danych SQL jest przypisana pewna ilość zasobów za pośrednictwem warstw wydajności: Podstawowa, Standardowa i Premium. Baza danych SQL sprawdza się najlepiej w aplikacjach z przewidywalnymi wzorcami i względnie stałymi obciążeniami.

Model pojedynczej bazy danych

Pojedyncze bazy danych to całkowicie odizolowane bazy danych zoptymalizowane na potrzeby obciążeń, gdy można w pewnym stopniu przewidzieć zapotrzebowanie na wydajność. Pojedynczą bazę danych można dowolnie skalować w warstwach usługi Podstawowa, Standardowa i Premium, aby zapewnić wydajność i funkcje wymagane przez aplikację w dokładnie określonym czasie. Każda warstwa zapewnia inną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji baz danych (DTU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warstwy usługi.

Utwórz bazę danych teraz.

Basic

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie
B 5 2 GB 2 GB $-

Standardowa

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu 1 Cena DTU i magazyn w pakiecie 2
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 3 200 250 GB 1 TB $-
S6 3 400 250 GB 1 TB $-
S7 3 800 250 GB 1 TB $-
S9 3 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 3 000 250 GB 1 TB $-
1Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
2Dodatkowy koszt dotyczy dodatkowego magazynu aprowizowanego ponad magazyn w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.
3 Poziomy wydajności 3S4-S12 są w wersji zapoznawczej.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie 1 Maksymalna wielkość magazynu 2 Cena DTU i magazyn w pakiecie 3
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1Więcej niż 1 TB magazynu w warstwie Premium jest dostępne w następujących regionach: Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA, Europa Zachodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Australia Wschodnia, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Niemcy Środkowe, Administracja USA — Wirginia. Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. W pozostałych regionach maksymalna wielkość magazynu w warstwie Premium jest ograniczona do 1 TB.
2Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
3Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Magazyn dodatkowy

Warstwa usługi Cena za wersję zapoznawczą (za GB)
Standardowa $- miesięcznie
Premium $- miesięcznie
Magazyn dodatkowy jest dostępny wyłącznie w warstwach usług Standardowa i Premium.

Aktywna replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie cztery repliki pomocnicze online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. W przypadku pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej jest naliczane 100% ceny za podstawowe bazy danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu w przypadku następujących warstw usługi SQL Database: Podstawowa, Standardowa i Premium (z wyjątkiem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Wystąpienie zarządzane umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynu. Klienci płacą za zasoby obliczeniowe mierzone w rdzeniach wirtualnych, zasoby magazynu i kopii zapasowych mierzone w GB oraz liczbę wykorzystanych operacji wejścia/wyjścia.

  W przypadku wystąpienia zarządzanego istnieją dwie opcje cenowe:

  • Dołączona licencja: wyklucza korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy nie zdecydowali się zastosować swoich istniejących licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance względem wystąpienia zarządzanego.
  • Stawka podstawowa: obniżona cena obejmująca korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Klienci mogą skorzystać z tej ceny, używając licencji programu SQL Server wraz z pakietem Software Assurance.
 • Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU dostępny na potrzeby Twojego serwera z opcją wyboru generacji sprzętu. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 4. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 5. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

 • Opłaty za wystąpienie zarządzane są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej na podstawie warstwy usługi, zaprowizowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych, zaprowizowanych zasobów magazynu i magazynu kopii zapasowych w GB na miesiąc oraz liczby wykorzystanych operacji wejścia/wyjścia. Obejmuje to magazyn kopii zapasowych stanowiący do 100 procent Twojego łącznego magazynu bazy danych. Po przekroczeniu tego limitu zostanie naliczona opłata na podstawie wykorzystanych zasobów w GB i liczby wykorzystanych operacji wejścia/wyjścia na miesiąc.

  Uwaga: przez ograniczony okres, do 30 czerwca 2018 r., opłaty za magazyn kopii zapasowych i operacje wejścia/wyjścia nie będą naliczane.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server ułatwia lepsze wykorzystanie licencji programu SQL Server i zapewnia zaoszczędzenie do 30 procent1 na wystąpieniu zarządzanym Azure SQL Database Managed Instance. Klientom mającym aktywny pakiet Software Assurance w wersjach Enterprise Edition i Standard Edition z licencjami na rdzeń przysługuje Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, jeśli zdecydują się przenieść swoje licencje do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server nie jest ograniczona do żadnego konkretnego programu licencjonowania pod warunkiem, że licencje klienta są objęte aktywnym pakietem Software Assurance.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure działa w następujący sposób: klienci wersji Standard Edition z licencjami na rdzeń i pakietem Software Assurance mogą uzyskać jeden (1) rdzeń wirtualny w chmurze dla każdego jednego rdzenia posiadanego lokalnie w opcji wystąpienia zarządzanego Managed Instance ogólnego przeznaczenia. Klientom wersji Standard Edition nie przysługuje korzyść użycia hybrydowego platformy Azure w opcji krytycznej dla działania firmy. Klienci wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń i pakietem Software Assurance mogą uzyskać 1 rdzeń wirtualny w chmurze dla każdego jednego rdzenia posiadanego lokalnie w opcji krytycznej dla działania firmy wystąpienia zarządzanego. Klienci wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń i pakietem Software Assurance mogą uzyskać 4 rdzenie wirtualne w chmurze dla każdego jednego rdzenia posiadanego lokalnie w opcji ogólnego przeznaczenia wystąpienia zarządzanego. Klienci z licencjami serwera i dostępu klienta (CAL) mogą skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za ich konta, aby uzyskać informacje o opcjach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

 • Nie. Licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze. Klienci mają 180-dniowy okres prolongaty, w trakcie którego, w celu ułatwienia migracji, mogą używać licencji zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

 • Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.

 • Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji cenowej Dołączona licencja odpowiedniej jednostki SKU.

 • Korzyść wirtualizacji można zastosować względem zwirtualizowanych obciążeń w wystąpieniu zarządzanym usługi SQL Database. Użyj jej do skonwertowania jednego rdzenia programu SQL Enterprise Edition z pakietem Software Assurance, aby otrzymać maksymalnie 4 rdzenie ogólnego przeznaczenia wystąpienia zarządzanego zgodnie ze stawką podstawową. Sprawia to, że przenoszenie zwirtualizowanych aplikacji do wystąpienia zarządzanego jest bardzo ekonomiczne. Jeśli na przykład korzystasz z licencji programu SQL Enterprise Edition na 4 rdzenie, możesz otrzymać maksymalnie 16 rdzeni wirtualnych ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia wystąpienia zarządzanego i użytych zasobów magazynu w trakcie tej godziny, niezależnie od aktywności serwera krótszej niż godzina. Jeśli baza danych była skalowana, rozliczenie nastąpi na podstawie najwyższego zaprowizowanego rdzenia wirtualnego w trakcie tej godziny.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz serwer wystąpienia zarządzanego i usuniesz go 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę korzystania z bazy danych.
  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie od razu zmodernizujesz je do 16 rdzeni wirtualnych, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Magazyn kopii zapasowych jest skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego wystąpienia. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez wystąpienie. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100 procent łącznie zaprowizowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak magazyn kopii zapasowych ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

  Uwaga: przez ograniczony okres, do 30 czerwca 2018 r., opłaty za magazyn kopii zapasowych nie będą naliczane.

 • W trakcie udostępniania publicznej wersji zapoznawczej nie będzie żadnych dodatkowych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących przez sieć. Dodatkowe opłaty zostaną wprowadzone, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

 • Całkowita cena pojedynczej bazy danych (lub elastycznej puli) to cena jednostek DTU (lub eDTU) plus cena zaaprowizowanego magazynu dodatkowego. W cenie jednostki DTU (lub eDTU) zawiera się już pewna ilość miejsca w magazynie, za które nie trzeba dodatkowo płacić. Magazyn dodatkowy wykraczający poza ilość w pakiecie można zaaprowizować za dodatkową opłatą (do osiągnięcia maksymalnej wielkości magazynu). Przed osiągnięciem wielkości 1 TB odbywa się to w przyrostach po 250 GB, a po osiągnięciu wielkości 1 TB — po 256 GB. Cena magazynu dodatkowego to iloczyn wielkości tego magazynu oraz ceny jednostkowej dla danej warstwy usługi. Opłaty za jednostki DTU lub eDTU i wszelki magazyn dodatkowy naliczane są godzinowo.

 • Przyjmijmy, że dla bazy danych na poziomie S3 aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla poziomu S3 to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1 TB – 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Standardowa to około $-/GB/miesiąc w wersji zapoznawczej, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena bazy danych na poziomie S3 to $- miesięcznie za jednostki DTU + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

 • Przyjmijmy, że dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1 TB – 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Premium to około $-/GB/miesiąc w wersji zapoznawczej, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena puli to $- miesięcznie za jednostki eDTU puli + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

1Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego z 8 rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działającego przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencjami) z obniżoną ceną (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), a w obliczeniach uwzględniono koszt pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności, a także od warstwy pakietu Software Assurance. Ceny z grudnia 2017 r., mogą ulec zmianie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure SQL Database

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto