Cennik platformy Azure

Ciesz się największymi korzyściami na każdym etapie eksploatacji chmury

Dbaj o potrzeby biznesowe organizacji, mieszcząc się w założonym budżecie dzięki konkurencyjnym cenom z uwzględnieniem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Oszczędzaj na kosztach bez względu na to, czy migrujesz swoje pierwsze obciążenie, czy też dostosowujesz złożone wdrożenia.

Szczegóły cennika według produktu

Znaczące oszczędności w porównaniu z innymi chmurami

Od obciążeń tworzenia i testowania do obciążeń produkcyjnych, korzystaj z dodatkowych oszczędności spełniających Twoje potrzeby związane z programowaniem i wdrażaniem. Łącz rabaty i oferty cenowe, aby znacząco zmniejszać koszty powiązane z chmurą.

Płać mniej dzięki platformie Azure

Platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure dla systemu Windows i programu SQL Server1. Dlaczego więc uruchamiać je gdzie indziej?

Windows Virtual Machines

DO

71 procent oszczędności2

w porównaniu do AWS EC2

Wystąpienie zarządzane usługi SQL Database

DO

85 procent oszczędności3

w porównaniu do Amazon RDS

Maszyny wirtualne programu SQL Server

DO

45 procent oszczędności4

w porównaniu do AWS EC2

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Skorzystaj z istniejących licencji systemu Windows Server i programu SQL Server z pakietem Software Assurance, aby uzyskiwać duże oszczędności na platformie Azure.

Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server i programu SQL Server 2008/2008 R2

Migruj obciążenia serwerów w wersji 2008 i 2008 R2 do maszyn wirtualnych Azure Virtual Machines i zyskuj trzy dodatkowe lata aktualizacji zabezpieczeń po zakończeniu okresu świadczenia pomocy technicznej — bezpłatnie — a co za tym idzie, znaczące oszczędności kosztów. Platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure dla systemu Windows Server i programu SQL Server1.

Maszyny wirtualne typu spot platformy Azure

Uzyskaj dostęp do nieużywanej pojemności obliczeniowej na platformie Azure według stawek z dużymi rabatami dla przerywanych obciążeń: nawet 90% w porównaniu do cen w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure

Uzyskaj obniżone stawki na potrzeby obsługi ciągłego tworzenia i testowania, w tym pominięcie opłat za oprogramowanie firmy Microsoft na maszynach wirtualnych platformy Azure oraz specjalne ceny rozwiązań do tworzenia i testowania w przypadku innych usług.

Rezerwacje

Prognozuj zapotrzebowanie na zasoby i zobowiąż się do korzystania z usług platformy Azure przez jeden rok lub trzy lata, aby płacić mniej. Zmieniaj lub anuluj w miarę ewolucji swoich potrzeb.

Czytelne i konkurencyjne ceny

  • Płać bezpośrednio i zyskaj cenę oferowaną również w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement.
  • Platforma Azure oferuje takie same ceny jako platforma AWS za porównywalne usługi.
  • Płać tylko za zasoby, których używasz, i anuluj je w dowolnym momencie.

Obliczaj swoje koszty

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Gwarancja cen odpowiadających porównywalnym usługom platformy AWS

USŁUGA PLATFORMY AZURE DOPASOWANIE CEN OD
Maszyny wirtualne z systemem Linux AWS EC2* Już od $0.004 za godzinę
Functions AWS Lambda* Już od $0.2 za milion wykonań
Magazyn blokowych obiektów blob (ZRS — GORĄCA) Amazon S3 Standard* Już od $0.023 za GB miesięcznie
Magazyn blokowych obiektów blob (ZRS — CHŁODNA) Amazon S3 Standard-Infrequent Access* Już od $0.013 za GB miesięcznie

*Dopasowanie cen dostępne w przypadku cen dostępnych publicznie w dniu 21 listopada 2018 r. dla uprawnionych produktów najnowszej generacji tylko w porównywalnym regionie geograficznym. Przetworzenie korekty cen w odpowiedzi na spadek cen na platformie AWS może potrwać do 90 dni.

Bezpłatne narzędzia klasy korporacyjnej do zarządzania kosztami

Korzystaj z zalet wbudowanych narzędzi i usług, które pomogą Ci porównywać koszty, oszczędzać pieniądze i optymalizować zasoby platformy Azure.

Porównuj oszczędności kosztów z rozwiązaniami lokalnymi

Porównaj całkowity koszt posiadania (TCO) infrastruktury lokalnej z porównywalnym wdrożeniem platformy Azure. Oszacuj oszczędności, jakie możesz uzyskać, migrując obciążenia na platformę Azure.

Nigdy nie płać więcej niż trzeba

Upewnij się, że chmura działa efektywnie na platformie Azure dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania kosztami, które pomogą Ci w osiągnięciu następujących celów:

  • Monitoruj w sposób ciągły wykorzystanie zasobów chmurowych i trendy związane z kosztami.
  • Popraw świadomość finansową w organizacji, przydzielając koszty chmury do jednostek biznesowych i projektów.
  • Optymalizuj i oszczędzaj, eliminując bezczynne zasoby przed ustawienie odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej.

Zapoznaj się z dodatkowymi zasobami i korzyściami, które pomogą Ci zaoszczędzić pieniądze

Narzędzia migracji

Znajdź narzędzia i zasoby, które pomogą Ci migrować aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie.

FastTrack for Azure

Szybko i pewnie kompiluj rozwiązania dzięki bezpośredniemu dostępowi do inżynierów platformy Azure.

Azure Advisor

Otrzymuj automatyczne, spersonalizowane rekomendacje dotyczące optymalizowania zasobów.

Plany pomocy technicznej systemu Azure

Przezwyciężaj problemy dzięki całodobowemu dostępowi do pomocy technicznej świadczonej przez inżynierów. Wybierz odpowiedni dla siebie plan.

Dowiedz się więcej o pomocy technicznej dla platformy Azure

DEWELOPER STANDARDOWA PROFESSIONAL DIRECT PREMIER
Najlepsze dla: Środowiska próbne i nieprodukcyjne Środowiska obciążeń produkcyjnych Krytyczne znaczenie biznesowe Znaczne różnice między wieloma produktami
Czas wstępnej reakcji < 8 godz. < 2 godz. <1 godziny Poniżej 15 min (z usługami Azure Rapid Response i Azure Event Management) (z usługą Azure Rapid Response) lub mniej niż 1 godzina (bez usługi Azure Rapid Response)
Koszt miesięczny $29 miesięcznie $100 miesięcznie $1000 miesięcznie Skontaktuj się z nami
Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Nie masz konta platformy Azure?

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby zyskać:

  • 12 miesięcy korzystania z bezpłatnych usług — w tym usług obliczeniowych, magazynu, sieci i bazy danych.
  • Ponad 25 zawsze bezpłatnych usług — w tym przetwarzanie bezserwerowe, kontenery i sztuczną inteligencję.
  • Środki w wysokości $200 umożliwiające eksplorowanie dowolnej usługi platformy Azure przez 30 dni.

Sposoby płacenia za platformę Azure

Zapoznaj się z opcjami zakupu platformy Azure. Zapłać w witrynie internetowej platformy Azure, porozmawiaj z przedstawicielem firmy Microsoft lub dokonaj zakupu za pośrednictwem partnera platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać pomoc dotyczącą sprzedaży, zadzwoń pod numer 1-800-867-1389

1Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku wystąpień zarezerwowanych lub pojemności zarezerwowanej na 3 lata. Ceny z 24 października 2018 r. mogą ulec zmianie. Obliczenia dla maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows oparte na dwóch maszynach wirtualnych platformy Azure D2V3 w regionie Zachodnie stany USA 2 z użyciem stawki podstawowej systemu SUSE Linux Enterprise. Obliczenia dla platformy AWS oparte na dwóch maszynach wirtualnych m5.Large w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) przy użyciu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w systemie Windows Server dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Obliczenia dla programu SQL Server oparte na wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database z 8 rdzeniami wirtualnymi w warstwie Krytyczne dla działania firmy w regionie Zachodnie stany USA 2 i przeprowadzane przy użyciu stawki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Obliczenia dla platformy AWS oparte na usługach pulpitu zdalnego dla wersji SQL EE i interfejsu db.r4.2xlarge w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) w wielokrotnym wdrożeniu platformy AZ dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Koszt rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń używanych dla platformy AWS bazuje na cenach w USD za system Windows Server Standard open NL ERP. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

2Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku wystąpień zarezerwowanych na 3 lata. Ceny z 24 października 2018 r. mogą ulec zmianie. Obliczenia oszczędności oparte na dwóch maszynach wirtualnych D2V3 platformy Azure w regionie Zachodnie stany USA 2, zredukowana stawka obliczeniowa równa stawce podstawowej systemu SUSE Linux Enterprise z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure. Obliczenia dla platformy AWS oparte na dwóch maszynach wirtualnych m5.Large w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) przy użyciu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w systemie Windows Server dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego.

3Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku pojemności zarezerwowanej na 3 lata. Ceny z 24 października 2018 r. mogą ulec zmianie. Oszczędności oparte na wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w warstwie Krytyczne dla działania firmy w regionie Zachodnie stany USA 2 i przeprowadzane przy użyciu stawki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Obliczenia dla platformy AWS oparte na usługach pulpitu zdalnego dla wersji SQL EE i interfejsu db.r4.2xlarge w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) w wielokrotnym wdrożeniu platformy AZ dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego.

4Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku wystąpień zarezerwowanych na 3 lata. Ceny z 15 czerwca 2018 r., mogą ulec zmianie. Oszczędności oparte na 8-rdzeniowej maszynie wirtualnej platformy Azure D13 v2 w regionie Wschodnie stany USA 2 w systemie CentOS/Ubuntu Linux z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server. Obliczenia usług AWS oparte na wersji r3.2xlarge w regionie Wschodnie stany USA (Wirginia Północna) z użyciem stawki za system Windows z funkcją przenośności licencji programu SQL Server. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego.