Ceny obliczeń w usłudze Azure SQL Database poprzedniej generacji

Twórz aplikacje, które można skalować w miarę rozwoju Twojej firmy, i osiągaj więcej dzięki zarządzanej i inteligentnej bazie danych SQL w chmurze

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure SQL Database ważny przez 12 miesięcy.

Usługa Azure SQL Database (należąca do rodziny produktówAzure SQL) to inteligentna, skalowalna baza danych utworzona z myślą o chmurze z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, która zapewnia utrzymanie najwyższej wydajności i odporności. Optymalizuj koszty, nie martwiąc się o zarządzanie zasobami, dzięki automatycznie skalowanym bezserwerowym zasobom obliczeniowym i magazynowym w warstwie Hiperskala.

Aby uzyskać lepszą skalowalność, zachęcamy do korzystania z najnowszej generacji, gdzie tylko to możliwe.

Wbudowana wysoka dostępność

Pomaga zapewnić ciągłość biznesową bez przeprowadzania dodatkowych czynności konfiguracyjnych lub replikacji bądź ponoszenia kosztów związanych z bazą danych.

Elastyczny i przejrzysty cennik

Dostosuj zasoby obliczeniowe i zasoby magazynu na podstawie własnego obciążenia.

Zaoszczędź nawet 55 procent na opcjach opartych na rdzeniach wirtualnych*

Migruj licencje programu SQL Server w ramach aktywnego pakietu Software Assurance.

Dowiedz się więcej

Migruj zwirtualizowane obciążenia, oszczędzaj więcej

Przenieś swoje zwirtualizowane obciążenia w wersji Enterprise Edition do usługi SQL Database.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się ze wszystkimi opcjami cennika usługi SQL Database

Znajdź wydajność i ceny odpowiadające Twojemu obciążeniu.

Elastyczna pula usługi SQL Database to model zasobów współdzielonych, który umożliwia wydajniejsze wykorzystanie zasobów dzięki współdzieleniu zasobów w puli przez wszystkie bazy danych należące do elastycznej puli. Wzorzec obciążenia jest dobrze zdefiniowany i jest wysoce efektywny w scenariuszach wielodostępnych. Elastyczna pula sprawdza się najlepiej w przypadku nowych aplikacji SaaS wymagających izolacji baz danych między dzierżawcami lub w przypadku przeprowadzania modernizacji istniejących aplikacji do aplikacji SaaS.

Rdzeń wirtualny

Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukasz elastyczności, kontroli i przejrzystości w zakresie użycia poszczególnych zasobów. Ten model umożliwia skalowanie zasobów obliczeniowych, pamięci i magazynu w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem oraz zapewnia prostą metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniami lokalnymi do chmury.

Zastosowania ogólne

Ze względu na oferowanie zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu jest to idealne rozwiązanie dla większości obciążeń biznesowych.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Maksymalna liczba baz danych na pulę Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
1 7 100 $- $-
2 9 $- $-
2 14 200 $- $-
3 21 500 $- $-
4 18 $- $-
4 28 500 $- $-
5 35 500 $- $-
6 27 $- $-
6 42 500 $- $-
7 49 500 $- $-
8 36 $- $-
8 56 500 $- $-
9 63 500 $- $-
10 70 500 $- $-
16 112 500 $- $-
24 157 500 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Seria DC

Logiczne procesory CPU serii DC są oparte na procesorach Intel XEON E-2288G z technologią Software Guard Extensions (Intel SGX). Seria DC obsługuje funkcję Always Encrypted z bezpiecznymi enklawami i została zaprojektowana dla obciążeń, które przetwarzają poufne dane i wymagają możliwości przetwarzania poufnych zapytań.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Seria Fsv2

Procesory logiczne serii Fsv2 są oparte na procesorach Intel Xeon® Platinum 8168 (Skylake). 1 rdzeń wirtualny serii Fsv2 = 1 hiperwątek. Seria Fsv2 jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń wymagających większej wydajności procesora na rdzeń wirtualny.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
8 15,1 $- $-
10 18,9 $- $-
12 22,7 $- $-
14 26,5 $- $-
16 30,2 $- $-
18 34 $- $-
20 37,8 $- $-
24 45,4 $- $-
32 60,5 $- $-
36 68 $- $-
72 136 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Magazyn lokalnie nadmiarowy

W warstwie ogólnego przeznaczenia opłata jest naliczana za aprowizowany magazyn lokalnie nadmiarowy platformy Azure w wersji Premium. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB. Magazyn lokalnie nadmiarowy kopiuje dane synchronicznie trzykrotnie w ramach jednej lokalizacji fizycznej w regionie podstawowym.

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Przywracanie do określonego momentu

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi skonfigurowanego magazynu danych dla puli jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Krytyczne dla działania firmy

Aplikacje biznesowe z wysokimi wymaganiami w zakresie operacji wejścia/wyjścia. Oferuje najwyższą odporność na awarie, korzystając z kilku izolowanych replik.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz, procesory Intel SP8160 (Skylake) i procesory Intel Xeon Platinum 8272CL z zegarem 2,5 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek. 5. generacja jest doskonała dla większości serwerów baz danych.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Maksymalna liczba baz danych na pulę Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Seria DC

Logiczne procesory CPU serii DC są oparte na procesorach Intel XEON E-2288G z technologią Software Guard Extensions (Intel SGX). Seria DC obsługuje funkcję Always Encrypted z bezpiecznymi enklawami i została zaprojektowana dla obciążeń, które przetwarzają poufne dane i wymagają możliwości przetwarzania poufnych zapytań.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Seria M

Procesory logiczne z serii M są oparte na procesorach Intel Xeon® E7-8890 2,5 GHz w wersji 3 (Haswell) i Intel Xeon Platinum 8280M 2,7 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny serii M = 1 hiperwątek. Seria M jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń intensywnie korzystających z pamięci.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Maksymalna liczba baz danych na pulę Cena dołączonej licencji Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
8 235,4 100 $- $-
10 294,3 100 $- $-
12 353,2 100 $- $-
14 412 100 $- $-
16 470,9 100 $- $-
18 529,7 100 $- $-
20 588,6 100 $- $-
24 706,3 100 $- $-
32 941,8 100 $- $-
64 1883,5 100 $- $-
128 3767 100 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Storage

W warstwie Krytyczne dla działania firmy opłaty nalicza się na lokalny magazyn SSD aprowizowany dla bazy danych lub puli elastycznej. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Przywracanie do określonego momentu

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi skonfigurowanego magazynu danych dla puli jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

W modelach zakupowych usługi SQL opartych na jednostkach DTU stały zestaw zasobów jest przypisywany do bazy danych lub elastycznej puli za pośrednictwem warstw wydajności: Podstawowa, Standardowa i Premium. Ten model jest najlepszy dla klientów, którzy preferują prostotę związaną ze stałymi płatnościami miesięcznymi oraz wymagających wstępnie skonfigurowanych opcji.


Szczegóły cennika

Pule elastyczne

Pule elastyczne umożliwiają zarządzanie zbiorczą wydajnością puli baz danych, a nie pojedynczymi bazami. Bazy danych w puli automatycznie skalują się w górę i w dół, aby sprostać potrzebom. Możesz łatwo dodawać i usuwać bazy danych z puli, skalować aplikację z kilku do tysięcy baz danych — a wszystko to w ramach budżetu, który kontrolujesz.

Elastyczne pule są dostępne w następujących warstwach usługi: Podstawowa, Standardowa i Premium. Każda warstwa zapewnia inną ogólną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji elastycznych baz danych (eDTU). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Warstwy usługi dla pul Elastic Database.

Utwórz pulę elastyczną teraz

Basic

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych Cena eDTU i magazyn w pakiecie
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1 200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1 600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych w puli w warstwie Podstawowa to 2 GB

Standard

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych 2 Cena eDTU i magazyn w pakiecie 3
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1 200 1,17 TB 2,5 TB 500 1 200 $-
1 600 1,56 TB 3 TB 500 1 600 $-
2 000 1,95 TB 3,5 TB 500 2 000 $-
2 500 2,44 TB 4 TB 500 2 500 $-
3 000 2,93 TB 4 TB 500 3 000 $-
1 Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych dla puli w warstwie Standardowa to 1 TB.
2 200 jednostek eDTU na bazę danych i więcej doskonale nadaje się dla obciążeń intensywnie korzystających z procesora CPU. W przypadku obciążeń z intensywnym wykorzystaniem we/wy pule Premium oferują najlepszą wydajność.
3Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) 1 Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych Cena eDTU i magazyn w pakiecie 3
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1 500 1,5 TB 1,5 TB 100 1 000 $-
2 000 2 TB 2 TB 100 1 750 $-
2 500 2,5 TB 2,5 TB 100 1 750 $-
3 000 3 TB 3 TB 100 1 750 $-
3 500 3,5 TB 3,5 TB 100 1 750 $-
4 000 4 TB 4 TB 100 4 000 $-
1Więcej niż 1 TB magazynu w warstwie Premium jest dostępne we wszystkich regionach poza następującymi: West Central US, US DoD Central, Germany Central (Sovereign), US DoD East, US Gov Texas, US Gov Arizona, US Gov Virginia, Germany Northeast (Sovereign). Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. W tych regionach maksymalna wielkość magazynu w warstwie Premium jest ograniczona do 1 TB.
2 Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych w puli w warstwie Premium to 1 TB.
3 Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Zapoznaj się z artykułem o pulach elastycznych, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Aby natomiast dowiedzieć się, jak spójnie zarządzać bazami danych Elastic Database, zobacz artykuł dotyczący zadań elastycznych.

Uwaga: Wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Elastyczne pule usługi SQL DB są ogólnie dostępne we wszystkich regionach z wyjątkiem regionu Indie Zachodnie.

Dodatkowy magazyn danych

Warstwa usługi Cena
Standard $-/GB/miesiąc
Premium $-/GB/miesiąc
Magazyn dodatkowy jest dostępny wyłącznie w warstwach usług Standardowa i Premium.

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server

Użyj licencji programu SQL Server i oszczędź nawet 55% w stosunku do płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.*

Dostępne ceny dla tworzenia i testowania aplikacji

Cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure zapewnia oszczędności na poziomie nawet 55% w porównaniu z cenami dołączonej licencji i jest on dostępny dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio, którzy chcą uruchamiać obciążenia tworzenia i testowania indywidualnie lub jako zespół.

Aktywna replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie cztery repliki pomocnicze online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. Ceny pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej są równe cenom podstawowych baz danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych, z wyjątkiem warstwy Hiperskala.

Azure Defender for SQL

Usługa Azure Defender for SQL to ujednolicony pakiet zaawansowanych funkcji zabezpieczeń dla bazy danych SQL obejmujący funkcje uwidaczniania i korygowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach bazy danych oraz wykrywania nietypowych działań, które mogą wskazywać na zagrożenie dla serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca zarządzania kontami i rozliczeniami.
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan
 • Gwarantowana dostępność przez 99,995% czasu dla usługi SQL Database (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Cennik usługi SQL Database

 • Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU dostępny na potrzeby Twojego serwera z opcją wyboru generacji sprzętu. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 4. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 5. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

 • Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych zapewnia większą elastyczność i kontrolę, a także bezpośrednią metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniem lokalnych do chmury. Ponadto umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynowych w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem.

  Model oparty na rdzeniach wirtualnych jest dostępny dla opcji wdrożenia wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database, pojedynczej bazy danych oraz elastycznej puli i umożliwia uzyskanie korzyści użycia hybrydowego dla programu SQL Server w przypadku każdej z tych opcji. Dlatego też dostępny jest cennik modelu opartego na rdzeniach wirtualnych z korzyścią użycia hybrydowego i bez niej:

  • Dołączona licencja: Wyklucza korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy nie zdecydowali się zastosować swoich istniejących licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance względem opcji wdrożenia usługi SQL Database opartych na rdzeniach wirtualnych.
  • Stawka podstawowa: Obniżona cena obejmująca korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Klienci mogą skorzystać z tej ceny, używając licencji programu SQL Server wraz z pakietem Software Assurance.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure nie jest dostępna w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi SQL Database.

 • Przejście do modelu opartego na rdzeniach wirtualnych nie jest wymagane. Wprowadzenie modelu opartego na rdzeniach wirtualnych do opcji wdrożenia puli elastycznej i pojedynczej bazy danych odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnianie klientom wyboru i elastyczności. Jeśli chcesz kontynuować stosowanie modelu opartego na jednostkach DTU, nie musisz podejmować żadnych działań, a Twoje środowisko użytkownika i rozliczenia pozostaną niezmienione. Model oparty na jednostkach DTU pozostanie rentowną opcją zakupu zasobów usługi SQL Database wraz z modelem opartym na rdzeniach wirtualnych.

 • Modele oparte na jednostkach DTU i rdzeniach wirtualnych będą nadal istnieć obok siebie. Uruchamiamy model oparty na rdzeniach wirtualnych w odpowiedzi na prośby klientów, którzy pragną większej przejrzystości w zakresie zasobów bazy danych oraz możliwości oddzielnego skalowania zasobów obliczeniowych i magazynowych. Ponadto model oparty na rdzeniach wirtualnych umożliwia osiągnięcie dodatkowych oszczędności dla klientów z aktywnym pakietem Software Assurance przez korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

 • Jednostka transmisji danych (DTU) jest oparta na kombinacji pomiarów procesora, pamięci, odczytów i zapisów. Poziomy wydajności oparte na jednostkach DTU reprezentują wstępnie skonfigurowane pakiety zasobów dostosowane do różnych poziomów wydajności aplikacji. Jeśli nie chcesz martwić się dostępnymi zasobami i preferujesz prostotę wstępnie skonfigurowanego pakietu i stałą płatność co miesiąc, model oparty na jednostkach DTU może być lepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

  Jeśli potrzebujesz szczegółowego wglądu w dostępne zasoby lub chcesz skalować je niezależnie, aby osiągnąć optymalną wydajność, model oparty na rdzeniach wirtualnych będzie najlepszym wyborem. Ponadto, jeśli masz aktywny pakiet Software Assurance (SA) dla programu SQL Server, możesz użyć istniejącej inwestycji i oszczędzić do 55% z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Oba modele zakupowe zapewniają korzyści w pełni zarządzanej usługi, takie jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych, aktualizacje oprogramowania i poprawki.

 • Nowe warstwy usługi oferują prostą metodę konwersji online, która jest podobna do istniejącego procesu uaktualniania baz danych od warstwy Standard do Premium i odwrotnie. Konwersję tę można zainicjować przy użyciu portalu, usługi ARM, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy SQL lub narzędzia T-SQL.

 • Opłaty za usługę w modelu opartym na rdzeniach wirtualnych są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej na podstawie warstwy usługi, zaprowizowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych, zaprowizowanych zasobów magazynu w GB na miesiąc oraz wykorzystanej pojemności magazynu kopii zapasowych. Jeśli kopia zapasowa przekracza łączny rozmiar bazy danych (tj. 100% rozmiaru bazy danych), zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Godziny pracy rdzeni wirtualnych, skonfigurowany magazyn bazy danych oraz magazyn kopii zapasowych są wyraźnie oznaczone na rachunku, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać szczegółowe informacje o użytych zasobach. Magazyn kopii zapasowych do 100% maksymalnego rozmiaru bazy danych jest dołączony. Powyżej tej wartości nastąpi rozliczanie w zużytych GB na miesiąc.

  Na przykład:

  • Jeśli baza danych SQL istnieje przez 12 godzin w miesiącu, rachunek będzie wskazywać użycie rdzenia wirtualnego przez 12 godzin. Jeśli baza danych SQL aprowidowała dodatkowe 100 GB, na rachunku będzie widoczne użycie w jednostkach GB/miesiąc proporcjonalnie rozliczone godzinowo.

  Jeśli baza danych SQL jest aktywna przez mniej niż godzinę, naliczane są opłaty za każdą godzinę istnienia bazy danych przy użyciu najwyższej wybranej warstwy usługi oraz aprowidowanego magazynu zastosowanych podczas tej godziny, niezależnie od użycia lub tego, czy baza danych była używana mniej niż godzinę.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane i usuniesz je 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę korzystania z bazy danych.
  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie od razu zmodernizujesz je do 16 rdzeni wirtualnych, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez wystąpienie.

  W modelu opartym na rdzeniach wirtualnych za magazyn kopii zapasowej nie są naliczane dodatkowe opłaty do poziomu 100 procent łącznie aprowizowanej pojemności magazynu bazy danych. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak magazyn kopii zapasowych ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

  W modelu opartym na jednostkach DTU koszt magazynu kopii zapasowych jest uwzględniony w łącznej cenie, a maksymalny okres przechowywania konkretnej bazy danych zależy od warstwy usługi.

  Zobacz dokumentację, aby dowiedzieć się więcej na temat magazynu kopii zapasowych na potrzeby przywracania do określonego momentu.

 • Zarówno w przypadku modelu opartego na rdzeniach wirtualnych, jak i modelu opartego na jednostkach DTU, opłaty za zużycie są naliczane za GB miesięcznie.

  Zobacz dokumentację, aby dowiedzieć się więcej na temat magazynu kopii zapasowych na potrzeby przechowywania długoterminowego.

 • Przyjmijmy, że dla bazy danych na poziomie S3 aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla poziomu S3 to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Standardowa to około $-/GB/miesiąc, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena bazy danych na poziomie S3 to $- miesięcznie za jednostki DTU + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.
 • Przyjmijmy, że dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Premium to około $-/GB/miesiąc, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena puli to $- miesięcznie za jednostki eDTU puli + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

Cennik usługi Azure SQL Database — bezserwerowe zasoby obliczeniowe

 • Kluczową różnicą między tymi warstwami jest sposób aprowizowania i rozliczania zasobów obliczeniowych. W warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych zasoby obliczeniowe są skalowane dynamicznie w górę lub w dół na podstawie wymagań dotyczących obciążenia, a opłata za nie jest naliczana co sekundę; naliczanie opłaty jest wstrzymywane w okresach braku aktywności. W warstwie zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych klient dokonuje zakupu określonej liczby zasobów obliczeniowych, a opłata za te zasoby jest naliczana co godzinę.

  Warstwa bezserwerowych zasobów obliczeniowych jest ogólnie bardziej odpowiednia dla pojedynczych baz danych ze zmiennymi wzorcami użycia przeplatanych okresami braku aktywności lub dla baz danych, dla których użycie zasobów obliczeniowych jest trudne do przewidzenia. W takich przypadkach można skorzystać z oszczędności wynikających z opłat naliczanych co sekundę na podstawie ilości użytych zasobów obliczeniowych.

  Warstwa zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych jest ogólnie bardziej odpowiednia w następujących przypadkach:

  • Pojedyncze bazy danych ze stałym i bardziej znaczącym wykorzystaniem zasobów obliczeniowych w czasie. Bazy danych z takim wzorcem użycia są ogólnie tańsze w warstwie zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych.
  • Wiele baz danych ze zmiennym i niemożliwym do przewidzenia użyciem zasobów obliczeniowych, które można skonsolidować w ramach puli elastycznej w celu lepszej optymalizacji cen.
 • Bezserwerowe zasoby obliczeniowe są oferowane dla pojedynczych baz danych opartych na rdzeniach wirtualnych w warstwie usługi Ogólnego przeznaczenia.

 • Łączny rachunek to suma rachunku za zasoby obliczeniowe i rachunku za magazynowanie.

  Rozliczenia za zasoby obliczeniowe są ustalane według stawki za sekundę na podstawie aktualnego użycia zasobów obliczeniowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następne pytanie: „W jaki sposób w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych ustalany jest rachunek za zasoby obliczeniowe?”.

  Rozliczenia za magazynowanie w ramach danej warstwy usługi są takie same zarówno w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych, jak i warstwie zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych.

 • Opłaty za zasoby obliczeniowe są naliczane na podstawie stawki na sekundę dotyczącej aktualnego użycia zasobów obliczeniowych, za które opłaty są naliczane na podstawie minimalnej liczby zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych, gdy baza danych jest w trybie online.

  Liczba zasobów obliczeniowych, za które co sekundę jest naliczana opłata, jest ustalana na podstawie maksymalnego użycia procesora CPU i pamięci w każdej sekundzie. Aby porównać użycie procesora CPU i pamięci na potrzeby rozliczeń, pamięć jest normalizowana do jednostek rdzeni wirtualnych przez ponowne skalowanie ilości pamięci (w GB) zgodnie z 3 GB na rdzeń wirtualny. Jeśli użycie procesora CPU i pamięci jest mniejsze niż minimalna zaaprowizowana ilość, to opłata jest naliczana za tę minimalną ilość. Gdy baza danych zostanie wstrzymana, klienci nie płacą za zasoby obliczeniowe, a opłata jest naliczana tylko za magazynowanie.

  Klienci mogą skonfigurować zakres dostępnej pojemności obliczeniowej (minimalna liczba rdzeni wirtualnych i maksymalna liczba rdzeni wirtualnych) dla bazy danych oraz okres nieaktywności, po którym baza danych jest wstrzymywana (opóźnienie automatycznego wstrzymywania). Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  Na przykład załóżmy, że skonfigurowano minimalną liczbę rdzeni wirtualnych wynoszącą 1, maksymalną liczbę rdzeni wirtualnych wynoszącą 4 oraz opóźnienie automatycznego wstrzymywania wynoszące 6 godz. Taka konfiguracja odpowiada minimalnej ilości pamięci wynoszącej około 6 GB oraz maksymalnej ilości pamięci wynoszącej 12 GB. Poniższa tabela reprezentuje Twój rachunek, jeśli użycie zmienia się w następujący sposób podczas okresu wynoszącego 12 godz.:

  Czas trwania Użycie procesora CPU (rdzenie wirtualne) Użycie pamięci (GB) Naliczona opłata za rdzenie wirtualne Naliczona opłata za sekundy używania rdzeni wirtualnych
  1 min. (60 s) 1,5 3 1,5 (na podstawie użycia procesora CPU) 1 90
  1 min. (60 s) 4 9 4 (na podstawie użycia procesora CPU) 240
  1 min. (60 s) 0,5 12 4 (na podstawie użycia pamięci) 240
  6 godz. (21 600 s) 0 2 1 (na podstawie minimalnej liczby zasobów obliczeniowych) 2 21 600
  5 godz., 56 min. (21 360 s) 0 0 0 (baza danych jest wstrzymana po opóźnieniu automatycznego wstrzymywania trwającym 6 godz.) 0
  1 min. (60 s) 0,5 9 3 (na podstawie użycia pamięci) 180
  Łącznie: 12 godz. Łącznie: 22 350

  1 Użycie procesora CPU (liczba rdzeni wirtualnych: 1,5) jest większe od użycia pamięci po przeprowadzeniu ponownego skalowania na podstawie 3 GB na rdzeń wirtualny (3 GB ÷ liczba rdzeni wirtualnych: 3 na GB = 1 rdzeń wirtualny). Na tej podstawie naliczono opłatę za następującą liczbę rdzeni wirtualnych: 1,5.

  2 Użycie procesora CPU (liczba rdzeni wirtualnych: 0) i pamięci po przeprowadzeniu ponownego skalowania na podstawie 3 GB na rdzeń wirtualny (2 GB ÷ liczba rdzeni wirtualnych: 3 na GB = rdzenie wirtualne: 0,67) jest w obu przypadkach niższe niż minimalna liczba zasobów obliczeniowych (1 rdzeń wirtualny). Na tej podstawie naliczono opłatę za 1 rdzeń wirtualny.

  Łączny rachunek za zasoby obliczeniowe podczas tego okresu trwającego 12 godz. będzie wynosił $-.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawka podstawowa”) usługi SQL Database. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server jest dostępna dla wszystkich opcji opartych na rdzeniach wirtualnych: wystąpienie zarządzane, pojedyncza baza danych i elastyczna pula baz danych w usłudze SQL Database. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest aktywna, ale pamiętaj, że stawka podstawowa będzie stosowana od momentu wybrania jej w portalu. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure działa w następujący sposób:

  • Jeśli korzystasz z wersji Standard Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji warstwy Ogólnego przeznaczenia lub Hiperskalowanie na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Krytyczne dla działania firmy na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Uwaga: Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server dla opcji Krytyczne dla działania firmy jest dostępna tylko dla klientów wersji Enterprise.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance o wysokim poziomie wirtualizacji, możesz otrzymać cztery rdzenie wirtualne w opcji warstwy Ogólnego przeznaczenia lub Hiperskalowanie na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Jest to unikatowa korzyść wirtualizacji dostępna tylko na platformie Azure.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure nie jest dostępna w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi SQL Database.

 • Korzyść wirtualizacji można zastosować względem zwirtualizowanych obciążeń w usłudze Azure SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych. Możesz użyć jej do skonwertowania jednego rdzenia licencji programu SQL Enterprise Edition z pakietem Software Assurance, aby otrzymać maksymalnie 4 rdzenie wirtualne warstwy Ogólnego przeznaczenia lub Hiperskalowanie zgodnie ze stawką podstawową. Sprawia to, że przenoszenie zwirtualizowanych aplikacji do usługi SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych jest bardzo ekonomiczne. Jeśli na przykład korzystasz z licencji programu SQL Enterprise Edition na 4 rdzenie, możesz otrzymać maksymalnie 16 rdzeni wirtualnych ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową.

 • Twoje licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze; jednak istnieje okres prolongaty (180 dni), w którym możesz używać zarówno licencji lokalnych i w chmurze, aby ułatwić migrację.

 • Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.

 • Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji cenowej Dołączona licencja odpowiedniej jednostki SKU.

Wydajność rezerwowa usługi Azure SQL Database

 • Wydajność rezerwowa usługi Azure SQL Database pozwala zaoszczędzić do 33%1 względem ceny oferty z dołączoną licencją dzięki możliwości przedpłaty za moc obliczeniową usługi SQL Database na rok lub trzy lata. Stanowi to rozszerzenie ceny za rezerwację na platformie Azure i obejmuje wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure.

  Obecnie klienci z aktywnym pakietem Software Assurance mogą zaoszczędzić do 55% dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server, używając nowego modelu zakupów opartego na rdzeniach wirtualnych w usłudze SQL Database. Teraz, dzięki obsłudze pojemności rezerwowej w pojedynczych bazach danych, elastycznych pulach i wystąpieniach zarządzanych, można jeszcze bardziej zwiększyć oszczędności przez połączenie korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z ceną zarezerwowanych rdzeni wirtualnych, aby uzyskać oszczędności do 80%2. Możesz obniżyć całkowity koszt posiadania przez połączenie ceny rezerwacji z cenami oferty z dołączoną licencją, aby lepiej planować budżet i prognozować przy pojedynczej płatności z góry, co ułatwia obliczanie inwestycji.

  Wydajność rezerwowa nie jest dostępna w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi SQL Database.

  1 Oszczędność na podstawie wystąpienia zarządzanego ogólnego przeznaczenia usługi SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Zachodnie stany USA 2 działającego przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności są obliczane na podstawie pełnej ceny na żądanie (dołączona licencja) względem 3-letniej wydajności rezerwowej z dołączoną licencją. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z maja 2018 r., mogą ulec zmianie.

  2 Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Zachodnie stany USA 2 działającego przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności są obliczane na podstawie pełnej ceny na żądanie (dołączona licencja) względem sumy stawki podstawowej korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i 3-letniej wydajności rezerwowej. Oszczędności nie obejmują kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition, który może różnić się zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z maja 2018 r., mogą ulec zmianie.

 • Wydajność rezerwowa usługi Azure SQL Database jest dostępna we wszystkich publicznych regionach świadczenia usługi Azure oprócz regionu Północne Zjednoczone Królestwo. Jeśli masz już wdrożenia SQL oparte na rdzeniach wirtualnych w regionie Północne Zjednoczone Królestwo i chcesz zakupić dla nich wydajność rezerwową, możesz otworzyć żądanie pomocy i obsługi technicznej, aby umożliwić nam odblokowanie subskrypcji w tym regionie. Wydajność rezerwowa nie jest obecnie dostępna w suwerennych chmurach, które obejmują oferty Azure (Niemcy), Azure — instytucje rządowe USA i Azure (Chiny).
 • Wydajność rezerwową usługi Azure SQL Database możesz wykupić na okres jednego roku lub trzech lat, płacąc jednorazowo z góry. Rezerwacje są dostępne do zakupienia na stronie https://portal.azure.com. Zostanie wyświetlone menu rezerwacji w lewym okienku w witrynie Azure Portal.
 • Wydajność rezerwowa usługi SQL Database może należeć do zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego. Ten zakres pozwala określić liczbę subskrypcji, które mogą używać korzyści z rozliczeń skojarzonej z rezerwacją, oraz sposób stosowania rezerwacji do określonych subskrypcji. 

  Rezerwacja o zakresie subskrypcji pojedynczej oznacza, że rabat za wydajność rezerwową dotyczy tylko zasobów usługi SQL Database w ramach wybranej subskrypcji.  

  W przypadku rezerwacji o zakresie współdzielonym korzyść z rozliczeń może być współdzielona między subskrypcjami w ramach rejestracji (klienci z umowami Enterprise Agreement) lub konta (klienci korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem) — nie dotyczy to subskrypcji MSDN w ramach rejestracji ani subskrypcji bez płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem na koncie.

 • Data rozpoczęcia i data zakończenia rezerwacji są określane na podstawie daty zakupu i czasu trwania rezerwacji. Korzyść zostanie natychmiast zastosowana do istniejących wdrożeń spełniających warunki rezerwacji zależnie od miejsca udostępnienia rezerwacji, tj. zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego w ramach całego konta lub całej rejestracji platformy Azure. W przeciwnym razie korzyść rezerwacji zostanie zastosowana, gdy będą dostępne nowe wdrożenia spełniające warunki rezerwacji.
 • W przypadku klientów z umowami EA opłaty za zakupy wydajności rezerwowej są zawsze odejmowanie najpierw od dostępnych przedpłat za platformę Azure w miesiącu, w którym zakupiono wydajność rezerwową. Jeśli nie masz żadnych przedpłat za platformę Azure lub ich kwota jest niewystarczająca, wszystkie zakupy wydajności rezerwowej zostaną umieszczone na następnej fakturze nadwyżkowej.

  W przypadku bezpośrednich klientów internetowych wszystkie opłaty za wydajność rezerwową zostaną naliczone przy użyciu podanej karty kredytowej lub zostaną umieszczone na następnej fakturze, jeśli określono warunki faktury na koncie.

 • Możesz sprawdzić użycie wydajności rezerwowej na stronie „Podsumowanie użycia” w menu „Raporty” w portalu EA Portal (https://ea.azure.com). Na tej stronie jest wyświetlana sekcja „Rezerwacja” z danymi użycia wydajności rezerwowej. Ponadto szczegóły użycia wydajności rezerwowej można znaleźć w pliku szczegółowego użycia (CSV), który można pobrać z portalu EA Portal (https://ea.azure.com). Pole „Informacje dodatkowe” ułatwia sprawdzenie użycia względem wydajności rezerwowej.
 • Po wygaśnięciu korzyści wydajności rezerwowej wdrożenia nadal działają i są rozliczane zgodnie ze stawką na żądanie. Nie będziesz już otrzymywać korzyści cenowej dla wydajności rezerwowej.
 • Tak. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem. Możesz też wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

*Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działającego przez 730 godzin miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencją) z ceną podstawową (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), która nie uwzględnia kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition mogącego się różnić zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z kwietnia 2020 r., mogą ulec zmianie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure SQL Database

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.