Brzeg bazy danych Azure SQL Database — cennik

Brzegowy aparat danych z wbudowaną obsługą AI

Działając na urządzeniach z architekturą ARM i Intel, usługa Azure SQL Database Edge — będąca teraz w publicznej wersji zapoznawczej — zapewnia najbezpieczniejszy aparat Microsoft SQL na brzegu sieci. To narzędzie zwiększające wydajność obliczeń brzegowych łączy nowe możliwości, takie jak strumieniowe przesyłanie danych i szereg czasowy, z funkcjami uczenia maszynowego w bazie danych i funkcjonalnością grafu. Opracuj swoją aplikację i wdrażaj ją w dowolnych miejscach na brzegu sieci, w centrum danych i na platformie Azure.

Szczegóły cennika

W publicznej wersji zapoznawczej klienci mogą bezpłatnie przeprowadzać transakcje usługi Azure SQL Database Edge w regionach, w których jest dostępna usługa Azure IoT Edge. Więcej informacji na temat cen i modelu zakupu zostanie ujawnionych po fazie wersji zapoznawczej.

Zarejestruj się w programie dla wczesnych użytkowników usługi Azure SQL Database Edge. Dołącz do publicznej wersji zapoznawczej