SQL Data Warehouse — cennik

W pełni zarządzana i wysoce skalowalna usługa magazynu danych.

Anons

Usługa Azure SQL Data Warehouse umożliwia szybkie zaimplementowanie bezpiecznego i globalnie dostępnego magazynu danych w chmurze o wysokiej wydajności. Możesz niezależnie skalować zasoby obliczeniowe i magazyn oraz wstrzymywać i wznawiać działania magazynu danych w kilka minut przy użyciu architektury przetwarzania równoległego na wielką skalę przeznaczonej dla chmury. Możesz bezproblemowo utworzyć centrum analizy oraz nawiązać natywne połączenie z usługami integracji i wizualizacji danych, korzystając z istniejących umiejętności w zakresie języka SQL i analizy biznesowej.

Usługa SQL Data Warehouse oferuje gwarantowaną dostępność na poziomie 99,9%, zgodność z przepisami, wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń i niezależność danych w ponad 30 regionach, aby umożliwić utworzenie magazynu danych, który spełnia Twoje wymagania biznesowe. Usługa SQL Data Warehouse dostosowuje się do obciążenia przy użyciu buforowania inteligentnego, aby przyspieszyć dostęp do danych i zwiększyć wydajność zapytań, co pozwala obsługiwać najbardziej wymagające obciążenia magazynu danych. Usługa Azure SQL Data Warehouse jest dostępna w 2 zoptymalizowanych pod kątem obliczeń jednostkach SKU: pierwszej generacji (Gen1) i drugiej generacji (Gen2).

Szczegóły cennika

Obejmują buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych.

Optymalizacja pod kątem obliczeń drugiej generacji

Poziom usług DWU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 lata
(% oszczędności)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

Poziomy usług DW100c, DW200c, DW300c i DW400c mają obecnie ograniczoną dostępność regionalną. Zapoznaj się z naszą dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Data Warehouse.

Storage

1 listopada 2018 r. zostaną wprowadzone zmiany nazw w ramach magazynu Azure SQL Data Warehouse na platformie Azure. Ceny nie ulegną zmianie, ale może być konieczne zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na nazwach. Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $-/1 TB/miesiąc ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($-/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
 • Gwarantowana dostępność usługi Azure SQL Data Warehouse na poziomie 99,9% (z wyjątkiem regionów, w których dostępna jest wersja zapoznawcza). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Tak, po utworzeniu magazynu danych będą pobierane opłaty godzinowe za obliczenia i magazyn. Opłata za obliczenia wynosi $-/100 jednostek DWU/miesiąc, chyba że magazyn danych jest wstrzymany. Opłata za magazyn wynosi $-/1 TB/miesiąc.

 • Wstrzymanie magazynu danych wstrzymuje także obliczenia. Jeśli magazyn danych był wstrzymany przez całą godzinę, za tę godzinę nie są naliczane opłaty za obliczenia. Jeśli magazyn danych pozostawał aktywny, a następnie został wstrzymany w trakcie danej godziny, są naliczane opłaty za obliczenia za tę godzinę. Jeśli magazyn danych jest wstrzymany, są naliczane opłaty za magazyn, które obejmują pliki w magazynie danych, 7 dni przyrostowych kopii zapasowych i geograficznie nadmiarową kopię (jeśli ją włączono). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

 • Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej są pobierane godzinowo. Na przykład jeśli magazyn danych jest aktywny przez 12 godzin w miesiącu, zostaną pobrane opłaty tylko za 12 godzin istnienia magazynu danych. Jeśli magazyn danych istnieje tylko przez 30 minut w miesiącu, zostaną pobrane opłaty za 1 godzinę.

 • Opłata za magazyn danych obejmuje rozmiar podstawowej bazy danych oraz 7 dni migawek przyrostowych. Opłaty są zaokrąglane do najbliższego TB. Na przykład jeśli rozmiar magazynu danych to 1,5 TB, a migawki zajmują 100 GB, zostanie pobrana opłata za 2 TB przy stawce $-/1 TB/miesiąc.

 • Magazyn jest sprzedawany w blokach po 1 TB. Jeśli przekroczysz 1 TB magazynu, konto magazynu rośnie automatycznie do 2 TB.

 • Nie możesz zrezygnować z migawek, ponieważ ta funkcja zapewnia magazynowi danych ochronę przed utratą i uszkodzeniem danych.

Wydajność rezerwowa usługi SQL Data Warehouse

 • Wydajność rezerwowa usługi SQL Data Warehouse pozwala zaoszczędzić do 65% względem ceny oferty płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki możliwości przedpłaty za moc obliczeniową na rok lub trzy lata.

 • Wydajność rezerwowa usługi SQL Data Warehouse jest obecnie dostępna w regionach Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA 2, Południowo-środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Japonia Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia i Australia Wschodnia. W przyszłości zostaną dodane kolejne regiony.

 • Wydajność rezerwową usługi Azure SQL Data Warehouse możesz wykupić na okres jednego roku lub trzech lat, płacąc jednorazowo z góry. Rezerwacje są dostępne do zakupienia w witrynie Azure Portal. Zostanie wyświetlone menu rezerwacji w lewym okienku w witrynie Azure Portal.

 • Wydajność rezerwowa usługi SQL Data Warehouse może należeć do zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego. Ten zakres pozwala określić liczbę subskrypcji, które mogą używać korzyści z rozliczeń skojarzonej z rezerwacją, oraz sposób stosowania rezerwacji do określonych subskrypcji. 

  Rezerwacja o zakresie subskrypcji pojedynczej oznacza, że rabat za wydajność rezerwową dotyczy tylko zasobów usługi SQL Data Warehouse w ramach wybranej subskrypcji.

  W przypadku rezerwacji o zakresie współdzielonym korzyść z rozliczeń może być współdzielona między subskrypcjami w ramach rejestracji (klienci z umowami Enterprise Agreement) lub konta (klienci korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem).

 • Data rozpoczęcia i data zakończenia rezerwacji są określane na podstawie daty zakupu i czasu trwania rezerwacji. Korzyść zostanie natychmiast zastosowana do istniejących wdrożeń spełniających warunki rezerwacji zależnie od miejsca udostępnienia rezerwacji, tj. zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego w ramach całego konta lub całej rejestracji platformy Azure. W przeciwnym razie korzyść rezerwacji zostanie zastosowana, gdy będą dostępne nowe wdrożenia spełniające warunki rezerwacji.

 • W przypadku klientów z umowami EA opłaty za zakupy wydajności rezerwowej są zawsze odejmowanie najpierw od dostępnych zobowiązań pieniężnych w miesiącu, w którym zakupiono wydajność rezerwową. Jeśli nie masz żadnych zobowiązań pieniężnych lub ich kwota jest niewystarczająca, wszystkie zakupy wydajności rezerwowej zostaną umieszczone na następnej fakturze nadwyżkowej.

  W przypadku bezpośrednich klientów internetowych wszystkie opłaty za wydajność rezerwową zostaną naliczone przy użyciu podanej karty kredytowej lub zostaną umieszczone na następnej fakturze, jeśli określono warunki faktury na koncie.

 • Możesz sprawdzić użycie wydajności rezerwowej na stronie „Podsumowanie użycia” w menu „Raporty” w portalu EA Portal. Na tej stronie jest wyświetlana sekcja „Rezerwacja” z danymi użycia wydajności rezerwowej. Ponadto szczegóły użycia wydajności rezerwowej można znaleźć w pliku szczegółowego użycia (CSV), który można pobrać z portalu EA Portal. Pole „Informacje dodatkowe” ułatwia sprawdzenie użycia względem wydajności rezerwowej.

 • Po wygaśnięciu korzyści wydajności rezerwowej wdrożenia nadal działają i są rozliczane zgodnie ze stawką na żądanie. Nie będziesz już otrzymywać korzyści cenowej dla wydajności rezerwowej.

 • Tak. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem. Możesz też wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o SQL Data Warehouse

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji