Operations Management Suite | Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Usługa Operations Management Suite Security & Compliance obejmuje zabezpieczenia dla wszystkich środowisk centrów danych, w tym dla węzłów w lokalnych centrach danych i dla usług w chmurze innych dostawców. Cena usługi jest określona za każdy węzeł. Węzeł to każdy serwer fizyczny i każda maszyna wirtualna, którymi zarządza usługa. Model rozliczania usług Operations Management Suite Security & Compliance oraz Azure Security Center jest praktycznie taki sam. W obu usługach opłaty są naliczane za każdy węzeł. Użycie usługi Operations Management Suite Security & Compliance będzie ujęte na fakturze w ramach pozycji Azure Security Center.
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami
Zabezpieczenia i inspekcja
Rozwiązane chroniące przed złośliwym kodem
Uwzględniony dzienny przydział przekazywania danych 500 MB
Uwzględnione przechowywanie danych 1 miesiąc
Cena $15 na węzeł/miesiąc
  • Cena jest przeliczana proporcjonalnie na godziny. Opłaty są naliczane wyłącznie za liczbę godzin, w których dany węzeł przesyła dane — około $0.02 za godzinę (w miesiącu mającym 31 dni).
  • Uwzględniony przydział przekazywania danych dla wszystkich węzłów jest łączony. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział danych do przekazania wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych.
  • Z obserwacji użycia wynika, że większość węzłów innych niż kontrolery domeny nie przekracza uwzględnionych przydziałów dziennych.
  • Jeśli jeden węzeł korzysta zarówno z usługi Security Center, jak i z usługi Operations Management Suite Security & Compliance, opłaty za obie usługi będą naliczane oddzielnie.
Dodatkowe przesyłanie i przechowywanie danych

Jeśli ilość przekazanych danych przekroczy uwzględniony przydział lub jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $0.1 GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

Dostępność usługi Security & Compliance zależy od umowy SLA podstawowego obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś