Operations Management Suite | Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Usługa Operations Management Suite Security & Compliance obejmuje zabezpieczenia dla wszystkich środowisk centrów danych, w tym dla węzłów w lokalnych centrach danych i dla usług w chmurze innych dostawców. Cena usługi jest określona za każdy węzeł. Węzeł to każdy serwer fizyczny i każda maszyna wirtualna, którymi zarządza usługa. Model rozliczania usług Operations Management Suite Security & Compliance oraz Azure Security Center jest praktycznie taki sam. W obu usługach opłaty są naliczane za każdy węzeł. Użycie usługi Operations Management Suite Security & Compliance będzie ujęte na fakturze w ramach pozycji Azure Security Center. Obie usługi są bezpłatne przez pierwszych 60 dni. Jeśli po tym okresie nadal będziesz korzystać z usługi, automatycznie będą naliczane opłaty za usługę zgodnie z poniższym cennikiem.
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami
Zabezpieczenia i inspekcja
Rozwiązane chroniące przed złośliwym kodem
Uwzględniony dzienny przydział przekazywania danych 500 MB
Uwzględnione przechowywanie danych 1 miesiąc
Cena $15 na węzeł/miesiąc
  • Cena jest przeliczana proporcjonalnie na godziny. Opłaty są naliczane wyłącznie za liczbę godzin, w których dany węzeł przesyła dane — około $0.02 za godzinę (w miesiącu mającym 31 dni).
  • Uwzględniony przydział przekazywania danych dla wszystkich węzłów jest łączony. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział danych do przekazania wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych.
  • Z obserwacji użycia wynika, że większość węzłów innych niż kontrolery domeny nie przekracza uwzględnionych przydziałów dziennych.
Dodatkowe przesyłanie i przechowywanie danych

Jeśli ilość przekazanych danych przekroczy uwzględniony przydział lub jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $0.1 GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

Dostępność usługi Security & Compliance zależy od umowy SLA podstawowego obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś