Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Security & Compliance enables security across datacenter environments, including nodes in your on-premises datacenters and other cloud service providers. The service is priced per node. A node is any physical server or virtual machine that's managed by the service. The pricing model for Security & Compliance and Azure Security Center are effectively the same. Both are priced per node. Usage of Security & Compliance will show up on your bill as Azure Security Center. Both services are free for the first 60 days. If you continue to use the service after that period, we automatically start charging for the service at the prices shown below.
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami
Zabezpieczenia i inspekcja Included
Rozwiązane chroniące przed złośliwym kodem Included
Uwzględniony dzienny przydział przekazywania danych 500 MB
Uwzględnione przechowywanie danych 1 miesiąc
Cena $15/węzeł/miesiąc
  • Cena jest przeliczana proporcjonalnie na godziny. Opłaty są naliczane wyłącznie za liczbę godzin, w których dany węzeł przesyła dane — około $0.02 za godzinę (w miesiącu mającym 31 dni).
  • Uwzględniony przydział przekazywania danych dla wszystkich węzłów jest łączony. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział danych do przekazania wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych.
  • Z obserwacji użycia wynika, że większość węzłów innych niż kontrolery domeny nie przekracza uwzględnionych przydziałów dziennych.
  • Jeśli jeden węzeł korzysta zarówno z usługi Security Center, jak i z usługi Operations Management Suite Security & Compliance, opłaty za obie usługi będą naliczane oddzielnie.
Dodatkowe przesyłanie i przechowywanie danych

Jeśli ilość przekazanych danych przekroczy uwzględniony przydział lub jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $0.1 GB/mies.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Dostępność usługi Security & Compliance zależy od umowy SLA podstawowego obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

  • On your Log Analytics workspace, enable the Security and/or Antimalware solution, or from the Azure marketplace select the Security & Compliance offer.

    Security & Compliance can be deployed on any Log Analytics workspace, regardless of the workspace pricing tier, but will always be billed per node according to the pricing shown above.

  • Węzeł to unikatowa nazwa komputera przesyłającego dane związane z zabezpieczeniami do usługi Log Analytics. Co godzinę usługa Log Analytics oblicza liczbę unikatowych nazw komputerów i dodaje 1/744 węzła do licznika użycia usługi Azure Security Center.

    Na każdy 1 węzeł przydzielane jest 500 MB danych dziennie. Na koniec każdego dnia liczba zgłoszonych węzłów jest sumowana i mnożona przez 500 MB w celu ustalenia przydziału danych związanych z zabezpieczeniami na ten dzień. Ilość danych związanych z zabezpieczeniami przesyłanych do usługi Log Analytics również jest obliczana, a jeśli ta ilość przekracza przydział danych związanych z zabezpieczeniami, za dane wykraczające poza przydział jest naliczana opłata według stawki za dodatkowe dane.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account