Pomiń nawigację

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Usługa Security & Compliance obejmuje zabezpieczenia dla wszystkich środowisk centrów danych, w tym dla węzłów w lokalnych centrach danych i dla usług w chmurze innych dostawców. Cena usługi jest określona za każdy węzeł. Węzeł to każdy serwer fizyczny i każda maszyna wirtualna, którymi zarządza usługa. Model rozliczania usług Security & Compliance oraz Azure Security Center jest praktycznie taki sam. W obu usługach opłaty są naliczane za każdy węzeł. Użycie usługi Security & Compliance będzie ujęte na fakturze w ramach pozycji Azure Security Center. Obie usługi są bezpłatne przez pierwszych 60 dni. Jeśli po tym okresie nadal będziesz korzystać z usługi, automatycznie będą naliczane opłaty za usługę zgodnie z poniższym cennikiem.
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami
Zabezpieczenia i inspekcja Uwzględnia następujące możliwości
Rozwiązane chroniące przed złośliwym kodem Uwzględnia następujące możliwości
Uwzględniony dzienny przydział przekazywania danych 500 MB
Uwzględnione przechowywanie danych 1 miesiąc
Cena $15/węzeł/miesiąc
  • Cena jest przeliczana proporcjonalnie na godziny. Opłaty są naliczane wyłącznie za liczbę godzin, w których dany węzeł przesyła dane — około $0.02 za godzinę (w miesiącu mającym 31 dni).
  • Uwzględniony przydział przekazywania danych dla wszystkich węzłów jest łączony. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział danych do przekazania wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych.
  • Z obserwacji użycia wynika, że większość węzłów innych niż kontrolery domeny nie przekracza uwzględnionych przydziałów dziennych.
Dodatkowe przesyłanie i przechowywanie danych

Jeśli ilość przekazanych danych przekroczy uwzględniony przydział lub jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $0.1 GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

Dostępność usługi Security & Compliance zależy od umowy SLA podstawowego obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

  • W obszarze roboczym usługi Log Analytics włącz rozwiązanie Security i/lub Antimalware albo wybierz ofertę Security & Compliance w portalu Azure Marketplace.

    Rozwiązanie Security & Compliance można wdrożyć w dowolnym obszarze roboczym usługi Log Analytics, niezależnie od warstwy cenowej obszaru roboczego, ale zawsze będzie ona rozliczana za każdy węzeł zgodnie z powyższym cennikiem.

  • Węzeł to unikatowa nazwa komputera przesyłającego dane związane z zabezpieczeniami do usługi Log Analytics. Co godzinę usługa Log Analytics oblicza liczbę unikatowych nazw komputerów i dodaje 1/730 węzła do licznika użycia usługi Azure Security Center.

    Na każdy 1 węzeł przydzielane jest 500 MB danych dziennie. Na koniec każdego dnia liczba zgłoszonych węzłów jest sumowana i mnożona przez 500 MB w celu ustalenia przydziału danych związanych z zabezpieczeniami na ten dzień. Ilość danych związanych z zabezpieczeniami przesyłanych do usługi Log Analytics również jest obliczana, a jeśli ta ilość przekracza przydział danych związanych z zabezpieczeniami, za dane wykraczające poza przydział jest naliczana opłata według stawki za dodatkowe dane.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji