Pomiń nawigację

System operacyjny czasu rzeczywistego platformy Azure — cennik

Ułatwianie tworzenia osadzonych rozwiązań IoT i zapewniania łączności

Usługa Azure RTOS to łatwy w użyciu, sprawdzony na rynku kompleksowy zestaw narzędzi do obsługi wielowątkowości, oprogramowanie pośredniczące i narzędzia systemu Windows do tworzenia osadzonych aplikacji IoT, w tym: ThreadX, NetX, NetX Duo, FileX, GUIX, GUIX Studio, USBX i TraceX.

Z testowaniem i eksplorowaniem kodu źródłowego nie wiążą się żadne koszty. Pełny kod źródłowy wszystkich składników usługi Azure RTOS jest dostępny w usłudze GitHub, dzięki czemu można swobodnie eksplorować, opracowywać, testować i dostosowywać usługę Azure RTOS do swoich potrzeb.

Dwa sposoby uzyskiwania licencji usługi Azure RTOS:

 1. Licencja produkcyjna jest dołączana automatycznie w przypadku wdrażania na dowolnym z obsługiwanych mikrokontrolerów (MCU) lub mikroprocesorów (MPU). Lista wstępnie licencjonowanych urządzeń jest dostępna w witrynie GitHub.
 2. Jeśli chcesz w środowisku produkcyjnym korzystać z urządzenia, którego nie ma na liście w witrynie GitHub, dostępne są opcje licencjonowania. Skontaktuj się z działem sprzedaży.

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące System operacyjny czasu rzeczywistego platformy Azure

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu System operacyjny czasu rzeczywistego platformy Azure.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu System operacyjny czasu rzeczywistego platformy Azure.

 • Tak. W repozytorium GitHub udostępniono pełny kod źródłowy dla wszystkich składników usługi Azure RTOS. Możesz swobodnie eksplorować, opracowywać, testować i dostosowywać usługę Azure RTOS, aby spełniała wymagania środowiska przedprodukcyjnego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę GitHub.
 • To zależy. W przypadku wdrażania na dowolnych wstępnie licencjonowanych urządzeniach, które są wymienione na liście w witrynie GitHub, licencja produkcyjna zostanie dołączona automatycznie i nie trzeba uiszczać opłat za żadne dodatkowe licencje. Jeśli chcesz wdrożyć na innym urządzeniu, musisz zakupić licencję od firmy Microsoft.
 • Ceny zależą od liczby urządzeń, które planujesz umieścić w środowisku produkcyjnym. Aby zakupić licencję, skontaktuj się z nami tutaj: AzureRTOSContact.
 • W licencji uwzględniono wszystkie 8 składników:

  • Azure RTOS ThreadX
  • Azure RTOS NetX
  • Azure RTOS NetX Duo
  • Azure RTOS FileX
  • Azure RTOS GUIX
  • Azure RTOS GUIX Studio
  • Azure RTOS USBX
  • Azure RTOS TraceX
 • Dostęp do wszystkich artefaktów certyfikacji Azure RTOS można uzyskać za $30 000 USD za roczną subskrypcję. Skontaktuj się z nami tutaj, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub chcesz kupić subskrypcję.
 • Klienci usługi Azure Sphere kwalifikują się do bezpłatnego korzystania z usługi Azure RTOS we wdrożeniu produkcyjnym. Dotyczy to tylko klientów korzystających z oferty Azure Sphere opartej na mikrokontrolerze MT3620.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze