Projekt Bonsai — cennik

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Projekt Bonsai — cennik ważny przez 12 miesięcy.

Bonsai to usługa nauczania maszynowego, która upraszcza złożoność sztucznej inteligencji i umożliwia inżynierom, którzy nie są inżynierami oprogramowania, tworzenie inteligentnych systemów kontroli przemysłowej. Usługa ta jest więc środowiskiem IDE dla inżynierów, w którym mogą oni symulować system fizyczny na potrzeby generowania syntetycznych danych treningowych i wprowadzać program nauczania w specjalnym języku nauczania maszynowego (Inkling).

Często zadawane pytania

  • Usługa Bonsai jest dostępna bezpłatnie do wypróbowania w wersji zapoznawczej.
  • W przypadku korzystania z funkcji symulacji hostowanej do trenowania rdzenia sztucznej inteligencji subskrypcja platformy Azure zostanie obciążona opłatami za przetwarzanie używane do uruchamiania symulacji.
  • Konieczne będzie skontaktowanie się z zespołem usługi Bonsai przy użyciu adresu e-mail: bonsaiq@microsoft.com

Zasoby

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Projekt Bonsai

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.