Usługi mobilne — cennik

Usługa Azure Mobile Services oferuje skalowalne zaplecze w chmurze służące do tworzenia aplikacji przeznaczonych do Sklepu Windows, aplikacji działających w systemach Windows Phone, Apple iOS i Android oraz aplikacji w języku HTML/JavaScript. W zaledwie kilka minut można dodać do aplikacji funkcję przechowywania danych w chmurze, funkcję uwierzytelniania użytkowników oraz funkcję wysyłania powiadomień wypychanych.

Usługa Mobile Services staje się funkcją Mobile Apps w usłudze Azure App Service. Zobacz ceny usługi App Service tutaj. Dowiedz się więcej na temat usługi App Service tutaj. Dotychczasowi klienci usług Mobile Services będą nadal płacić zgodnie ze stawkami usług Mobile Services poniżej, dopóki nie przełączą się na nową funkcję Mobile Apps w usłudze Azure App Service.

Usługa Azure Mobile Services jest oferowana w trzech warstwach: Bezpłatna, Podstawowa i Standardowa.

  BEZPŁATNA 1 PODSTAWOWA STANDARDOWA
Cena 2 Bezpłatnie
(do 10 usług/miesiąc);
$-/miesiąc
na jednostkę
$-/miesiąc
na jednostkę
Wywołania interfejsu API 2 500 K 1.5 mln na jednostkę 15 mln na jednostkę
Aktywne urządzenia 3 500 Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Skalowanie ND Do 6 jednostek Bez ograniczeń jednostek
Powiadomienia wypychane Z uwzględnieniem warstwy Bezpłatna usługi Notification Hubs,
do 1 milionów operacji wypychania
Z uwzględnieniem warstwy Podstawowa usługi Notification Hubs,
do 10 milionów operacji wypychania
Z uwzględnieniem warstwy Standardowa usługi Notification Hubs,
do 10 milionów operacji wypychania
Wiadomości w czasie rzeczywistym i gniazda sieci Web Ograniczone 350/usługę mobilną Bez ograniczeń
Synchronizacje w trybie offline Ograniczone Zawarte Zawarte
Zaplanowane zadania 4 Ograniczone Zawarte Zawarte
SQL Database 5
(wymagane)
20 MB — uwzględniono,
W przypadku dodatkowej pojemności obowiązują stawki standardowe
20 MB — uwzględniono,
W przypadku dodatkowej pojemności obowiązują stawki standardowe
20 MB — uwzględniono,
W przypadku dodatkowej pojemności obowiązują stawki standardowe
Możliwości obliczeniowe CPU 60 minut/dzień Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Wychodzący transfer danych 165 MB dziennie (codzienne przenoszenie)* Zawarte Zawarte
1 Przydziały dla warstwy bezpłatnej usług Mobile Services są stosowane na poziomie subskrypcji.
2 Opłaty i przydziały dla wywołań interfejsu API są naliczane proporcjonalnie do liczby dni.
3 Określenie „aktywne urządzenia” odnosi się do dziennej liczby urządzeń fizycznych i emulatorów, które wykonują co najmniej jedno połączenie lub odbierają powiadomienie wypychane w ramach usługi mobilnej.
4 Warstwa bezpłatna jest ograniczona do jednego zadania i jednego wykonania na godzinę. Warstwy Podstawowa i Standardowa obejmują odpowiednio 50 tysięcy i 500 tysięcy wykonań zadań i obsługują maksymalnie 10 zadań.
5 W subskrypcji przez pierwsze 12 miesięcy jest dostępna jedna baza danych Azure SQL Database o rozmiarze 20 MB; później obowiązują stawki standardowe.
* Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat codziennego przenoszenia

Warunki użytkowania

Brak użycia lub nieaktywność. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania usługi w przypadku braku użycia lub nieaktywności w warstwie bezpłatnej usług Mobile Services, a także odpowiadającej jej bazie danych SQL Database o rozmiarze 20 MB. Brak użycia lub nieaktywność stwierdzamy w przypadku braku akcji administracyjnej lub dostępu użytkownika końcowego przez ponad 90 dni. Dodatkowo od czasu do czasu możemy według własnego uznania ustalać inne uzasadnione kryteria i wyślemy stosowne powiadomienie co najmniej 30 dni przed zawieszeniem usługi.

Wychodzące transfery danych. Limity skumulowanych wychodzących transferów danych w ciągu 30-dniowego okresu kroczącego wynoszą: 5 GB dla warstwy Bezpłatna, 50 GB dla warstwy Podstawowa i 500 GB dla warstwy Standardowa.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usług Mobile Services, w ramach pomocy technicznej platformy Azure, rozpoczynając od stawki $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): W przypadku wszystkich usług Azure Mobile Services działających w warstwach Podstawowa i Standardowa subskrypcji klienta firma Microsoft gwarantuje dostępność wywołań interfejsu API protokołu REST na poziomie 99,9%. W przypadku warstwy bezpłatnej usług Mobile Services nie ma umowy SLA. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

  • Uaktualnienie możesz wykonać w dowolnej chwili za pomocą klasycznego portalu Microsoft Azure. Uaktualnienie od razu wchodzi w życie.

  • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa możesz zwiększyć liczbę jednostek przeznaczonych dla danej usługi za pomocą karty Skalowanie w klasycznym portalu Microsoft Azure. Inny sposób zwiększenia pojemności to zmiana warstwy na wyższą.

  • Aktywne urządzenia danej usługi mobilnej można unikatowo zidentyfikować za pomocą ich identyfikatora instalacji. W przypadku urządzeń fizycznych identyfikator instalacji jest zazwyczaj trwały (o ile aplikacja nie zostanie odinstalowana przez użytkownika). W przypadku emulatorów urządzeń implementacja emulatora decyduje, czy przy każdorazowym uruchomieniu aplikacji zgłaszany jest ten sam, czy też nowy identyfikator instalacji.

Zasoby

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Usługi mobilne

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.