Usługi mobilne — cennik

Usługa Usługi mobilne systemu Azure oferuje skalowalne zaplecze w chmurze służące do tworzenia aplikacji przeznaczonych do Sklepu Windows, aplikacji działających w systemach Windows Phone, Apple iOS i Android oraz aplikacji w języku HTML/JavaScript. W zaledwie kilka minut można dodać do aplikacji funkcję przechowywania danych w chmurze, funkcję uwierzytelniania użytkowników oraz funkcję wysyłania powiadomień wypychanych.

Usługi mobilne stają się funkcją Aplikacje mobilne w Usłudze aplikacji Azure. Zobacz ceny Usługi aplikacji tutaj. Dowiedz się więcej na temat Usługi aplikacji tutaj. Dotychczasowi klienci Usług mobilnych będą nadal płacić zgodnie ze stawkami Usług mobilnych poniżej, dopóki nie przełączą się na nową funkcję Aplikacje mobilne w Usłudze aplikacji Azure.

Usługi mobilne Azure są oferowane w trzech warstwach: Bezpłatna, Podstawowa i Standardowa.

  BEZPŁATNA 1 PODSTAWOWA STANDARDOWA
Cena 2 Bezpłatnie
(do 10 usług/miesiąc)
$14.99/miesiąc
na jednostkę
$139.99/miesiąc
na jednostkę
Wywołania interfejsu API 2 500 tys. 1,5 mln/jednostkę 15 mln/jednostkę
Aktywne urządzenia 3 500 Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Skalowanie ND Do 6 jedn. Bez ograniczeń jednostek
Powiadomienia wypychane Z uwzględnieniem warstwy Bezpłatna usługi Centra powiadomień,
do 1 mln wypchnięć
Z uwzględnieniem warstwy Podstawowa usługi Centra powiadomień,
do 10 mln wypchnięć
Z uwzględnieniem warstwy Standardowa usługi Centra powiadomień,
do 10 mln wypchnięć
Wiadomości w czasie rzeczywistym i gniazda sieci Web Ograniczone 350/usługę mobilną Bez ograniczeń
Synchronizacje w trybie offline Ograniczone Uwzględnione Uwzględnione
Zaplanowane zadania 4 Ograniczone Uwzględnione Uwzględnione
Baza danych SQL 5
(wymagane)
W tym 20 MB,
W przypadku dodatkowej pojemności obowiązują stawki standardowe
W tym 20 MB,
W przypadku dodatkowej pojemności obowiązują stawki standardowe
W tym 20 MB,
W przypadku dodatkowej pojemności obowiązują stawki standardowe
Możliwości obliczeniowe CPU 60 min/dzień Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Wychodzący transfer danych 165 MB dziennie (codzienne przenoszenie)* Uwzględnione Uwzględnione
1 Przydziały dla warstwy bezpłatnej usług mobilnych są stosowane na poziomie subskrypcji.
2 Opłaty i przydziały dla wywołań interfejsu API są naliczane proporcjonalnie do liczby dni.
3 Określenie „aktywne urządzenia” odnosi się do dziennej liczby urządzeń fizycznych i emulatorów, które wykonują co najmniej jedno połączenie lub odbierają powiadomienie wypychane w ramach usługi mobilnej.
4 Warstwa bezpłatna jest ograniczona do jednego zadania i jednego wykonania na godzinę. Warstwy Podstawowa i Standardowa obejmują odpowiednio 50 tysięcy i 500 tysięcy wykonań zadań i obsługują maksymalnie 10 zadań.
5 W subskrypcji przez pierwsze 12 miesięcy jest dostępna jedna baza danych SQL systemu Azure o rozmiarze 20 MB; później obowiązują stawki standardowe.
* Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat codziennego przenoszenia

Warunki użytkowania

Brak użycia lub nieaktywność. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania usługi w przypadku braku użycia lub nieaktywności Usług mobilnych w warstwie Bezpłatna, a także odpowiadającej jej bazie danych SQL o rozmiarze 20 MB. Brak użycia lub nieaktywność stwierdzamy w przypadku braku akcji administracyjnej lub dostępu użytkownika końcowego przez ponad 90 dni. Dodatkowo od czasu do czasu możemy według własnego uznania ustalać inne uzasadnione kryteria i wyślemy stosowne powiadomienie co najmniej 30 dni przed zawieszeniem usługi.

Wychodzące transfery danych. Limity skumulowanych wychodzących transferów danych w ciągu 30-dniowego okresu kroczącego wynoszą dla poszczególnych warstw: Bezpłatna — 5 GB, Podstawowa — 50 GB, Standardowa — 500 GB.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym Usług mobilnych, w ramach pomocy technicznej platformy Azure, rozpoczynając od stawki $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA (Service Level Agreement, umowa dotycząca poziomu usług): w przypadku wszystkich Usług mobilnych Azure z uruchomioną obsługą administracyjną, które działają w warstwach Podstawowa i Standardowa subskrypcji klienta, firma Microsoft gwarantuje dostępność wywołań interfejsu API protokołu REST przez 99,9% czasu. W przypadku warstwy bezpłatnej usług mobilnych nie ma umowy SLA. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś