Mobile Engagement — cennik

Zmaksymalizuj użycie aplikacji mobilnych i uzyskiwane z nich przychody

Usługa Azure Mobile Engagement zostanie wycofana w marcu 2018 r. i jest obecnie dostępna wyłącznie dla dotychczasowych klientów.

Usługa Azure Mobile Engagement jest wycofywana, dlatego przedstawiamy inne, zaawansowane i elastyczne usługi, których deweloperzy usług mogą używać do marketingu mobilnego.

 • Centrum aplikacji programu Visual Studio to kamień węgielny naszej strategii zarządzania aplikacjami mobilnymi. Łączy rozbudowane funkcje analizy, raportowanie błędów, powiadomienia wypychane, dystrybucję aplikacji i wiele więcej.
 • Notification Hubs pozwala deweloperom aplikacji dostarczać ukierunkowane powiadomienia wypychane.

Opłata za usługę Mobile Engagement jest obliczana na podstawie liczby użytkowników aktywnych w miesiącu.

Liczba użytkowników aktywnych w miesiącu Cena za miesiąc na użytkownika aktywnego w miesiącu
0–100 Bezpłatnie
Następne 99 900 (100–100 000) $-
Następne 400 000 (100 000–500 000) $-
Ponad 500 000 Ceny niestandardowe

Informacja dotycząca braku użycia

Kolekcje aplikacji, które nie odebrały żadnych danych przez 30 dni (np. w przypadku braku użytkowników aktywnych w miesiącu), mogą zostać dezaktywowane.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Dostępna jest także dodatkowa dokumentacja
 • Gwarantujemy dostępność wywołań interfejsu API REST na poziomie co najmniej 99,9% w usłudze Azure Mobile Engagement. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Opłata jest naliczana za użytkowników aktywnych w miesiącu, a cena zależy od liczby użytkowników aktywnych w miesiącu kalendarzowym. Użytkownik aktywny w miesiącu to użytkownik końcowy klienta, który skorzystał z aplikacji co najmniej raz w ciągu 30 ostatnich dni na jednym urządzeniu (jeśli aktywny użytkownik korzysta z aplikacji na telefonie komórkowym i tablecie, jest traktowany jak 2 użytkowników aktywnych w miesiącu).

  Jeśli na przykład masz 500 000 użytkowników aktywnych w miesiącu kalendarzowym, łączna opłata wyniesie:

  100 000 * $- + 400 000 * $- = $- miesięcznie

  Liczba użytkowników aktywnych w miesiącu jest obliczana na podstawie miesiąca kalendarzowego UTC. Dlatego pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego platforma Mobile Engagement resetuje liczbę aktywnych użytkowników do zera. Cykl rozliczeniowy może nie być zgodny z cyklem kalendarza, ale platforma uwzględni to podczas przygotowywania rachunku.

 • Liczba użytkowników aktywnych w miesiącu jest obliczana na podstawie miesiąca kalendarzowego UTC. Pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego platforma Mobile Engagement resetuje liczbę aktywnych użytkowników do zera. Jeśli cykl rozliczeniowy nie jest zgodny z cyklem kalendarza, łączna liczba użytkowników aktywnych w miesiącu obliczana na potrzeby rozliczeń będzie sumą z okresów dwóch niepełnych miesięcy.

  Na przykład:

  • Cykle rozliczeniowe to okresy od 15 stycznia do 14 lutego i od 15 lutego do 14 marca.
  • Po raz pierwszy użyto usługi 16 stycznia.
  • 31 stycznia masz łącznie 10 000 użytkowników aktywnych w miesiącu.
  • 1 lutego liczba użytkowników aktywnych w miesiącu jest resetowana do zera.
  • 14 lutego masz łącznie 20 000 użytkowników aktywnych w miesiącu.
  • Liczba użytkowników aktywnych w miesiącu używana do obliczenia rachunku do 14 lutego wynosi 10 000 + 20 000 = 30 000.
  • 28 lutego masz łącznie 30 000 użytkowników aktywnych w miesiącu (10 000 więcej niż 14 lutego).
  • 1 marca liczba użytkowników aktywnych w miesiącu jest ponownie resetowana do zera.
  • 14 marca masz łącznie 40 000 użytkowników aktywnych w miesiącu.
  • Liczba użytkowników aktywnych w miesiącu używana do obliczenia rachunku do 14 marca wynosi 10 000 + 40 000 = 50 000.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Mobile Engagement

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto