Usługa Zarządzana pamięć podręczna — cennik

Usługa Managed Cache Service zostanie wycofana 30 listopada 2016 r. zgodnie z tym ogłoszeniem. Zalecamy klientom migrację do usługi Azure Cache for Redis.

Obecni klienci usługi Managed Cache Service powinni przeprowadzić migrację do usługi Azure Cache for Redis przed dniem wycofania usługi Managed Cache Service.

Usługa Azure Managed Cache Service zapewnia bezpieczną, dedykowaną pamięć podręczną pomagającą w budowaniu szybkich i skalowalnych aplikacji na platformie Microsoft Azure.

Usługa Zarządzana pamięć podręczna

Usługa Managed Cache Service jest oferowana w oparciu o zainicjowany rozmiar pamięci podręcznej w trzech warstwach: Podstawowa, Standardowa i Premium.

Basic Standardowa Premium
Cena za jednostkę $18/miesiąc
(opłata naliczana proporcjonalnie do liczby godzin)
$72/miesiąc
(opłata naliczana proporcjonalnie do liczby godzin)
$290/miesiąc
(opłata naliczana proporcjonalnie do liczby godzin)
Rozmiar pamięci podręcznej na jednostkę 128 MB 1 GB 5 GB
Skalowanie Do 8 jednostek Do 10 jednostek Do 30 jednostek
Nazwane pamięci podręczne 1 10 10
Wysoka dostępność 1
Powiadomienia 2
1 Funkcja wysokiej dostępności oferuje replikację buforowanych obiektów w celu zapewnienia odporności na awarie sprzętu.
2 Powiadomienia dostępne w warstwach Standardowa i Premium umożliwiają otrzymywanie w aplikacjach powiadomień asynchronicznych w sytuacji, gdy w klastrze pamięci podręcznej są wykonywane różne operacje pamięci podręcznej.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz rozmiarów usługi Cache Service większych niż 150 GB.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usług Azure Cache for Redis i Managed Cache Service, w ramach pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA, Service Level Agreement): usługa Azure Cache for Redis gwarantuje dostępność pamięci podręcznej w warstwie Standardowa/Premium przez co najmniej 99,9% czasu. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA. Umowa SLA obejmuje jedynie połączenia z punktami końcowymi pamięci podręcznej. Nie zapewnia ona ochrony przed utratą danych. Aby zwiększyć odporność na utratę danych w warstwie Premium, zalecamy używanie funkcji trwałości danych Redis.
 • Umowa SLA nie dotyczy usług w wersji zapoznawczej.

Często zadawane pytania

Azure Cache for Redis

 • Nie. Jednostki usługi Azure Cache for Redis są autonomiczne w ogłoszonych rozmiarach — jako pojedynczy węzeł w warstwie Podstawowa lub jako kombinacja węzłów Podstawowy/Dodatkowy w warstwie Standardowa.

Usługa Zarządzana pamięć podręczna

 • Termin „skalowanie” odnosi się do liczby jednostek określonego typu, jaką może wykupić klient. Liczba ta określa maksymalny rozmiar pamięci podręcznej oferowanej w ramach poszczególnych warstw, np. warstwa Podstawowa oferuje maksymalnie 1 GB, warstwa Standardowa — 10 GB, a warstwa Premium — 150 GB.

 • Po osiągnięciu limitu skalowania klient ma możliwość nabycia warstwy wyższego poziomu, która lepiej odpowiada jego potrzebom w zakresie rozmiaru pamięci podręcznej. Na przykład po osiągnięciu limitu 1 GB w warstwie Podstawowa należałoby zakupić warstwę Standardowa.

 • W przypadku wszystkich dodatkowych jednostek skalowania w ramach warstwy obowiązuje ta sama cena.

 • Obecnie nie umożliwiamy tworzenia zarządzanej pamięci podręcznej w portalu. Aby utworzyć pamięć podręczną, należy użyć zestawu Azure Powershell SDK. (Instrukcje są dostępne tutaj). Po utworzeniu pamięci podręcznej w portalu będą dostępne wszystkie funkcje zarządzania tą pamięcią. Obecnie sprawdzamy, jak możemy optymalnie przywrócić tę funkcję.

Pamięć podręczna oparta na roli

 • Nie. Pamięć podręczną opartą na roli można wdrożyć jako usługę wraz z innym kodem aplikacji w roli Sieć Web lub Proces roboczy. Można jednak używać ról procesów roboczych przeznaczonych wyłącznie do obsługi pamięci podręcznej i płacić według normalnych stawek za użycie usług Cloud Services, których wysokość jest zależna od typu oraz rozmiaru roli.

Wszystkie usługi pamięci podręcznej

 • Opłaty za transfery danych do i z pamięci podręcznej są naliczane według zwykłej stawki.

 • Zalecamy, aby przy tworzeniu nowego oprogramowania używać usługi Azure Cache for Redis ze względu na oferowaną przez nią elastyczność. Jest ona oparta na otwartym protokole Redis obsługiwanym przez wiele języków programowania (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby i ponad 29 innych języków). Dzięki temu może być ona używana w przypadku niemal dowolnego obciążenia, jakie można utworzyć na platformie Azure.

 • Ma to na celu zapewnienie obsługi dla klientów, których aplikacje są zależne od pamięci podręcznej Velocity, aby dać im odpowiednią ilość czasu na przejście do pamięci podręcznej Redis.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Usługa Zarządzana pamięć podręczna

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji