Usługa Zarządzana pamięć podręczna — cennik

Usługa Managed Cache Service zostanie wycofana 30 listopada 2016 r. zgodnie z tym ogłoszeniem. Zalecamy klientom migrację do usługi Azure Redis Cache.

Obecni klienci usługi Managed Cache Service powinni przeprowadzić migrację do usługi Azure Redis Cache przed dniem wycofania usługi Managed Cache Service.

Usługa Azure Managed Cache Service zapewnia bezpieczną, dedykowaną pamięć podręczną pomagającą w budowaniu szybkich i skalowalnych aplikacji na platformie Microsoft Azure.

Managed Cache Service

Usługa Managed Cache Service jest oferowana w oparciu o zainicjowany rozmiar pamięci podręcznej w trzech warstwach: Podstawowa, Standardowa i Premium.

Basic Standardowa Premium
Cena za jednostkę $18/miesiąc
(opłata naliczana proporcjonalnie do liczby godzin)
$72/miesiąc
(opłata naliczana proporcjonalnie do liczby godzin)
$290/miesiąc
(opłata naliczana proporcjonalnie do liczby godzin)
Rozmiar pamięci podręcznej na jednostkę 128 MB 1 GB 5 GB
Skalowanie Do 8 jednostek Do 10 jednostek Do 30 jednostek
Nazwane pamięci podręczne 1 10 10
Wysoka dostępność 1
Powiadomienia 2
1 Funkcja wysokiej dostępności oferuje replikację buforowanych obiektów w celu zapewnienia odporności na awarie sprzętu.
2 Powiadomienia dostępne w warstwach Standardowa i Premium umożliwiają otrzymywanie w aplikacjach powiadomień asynchronicznych w sytuacji, gdy w klastrze pamięci podręcznej są wykonywane różne operacje pamięci podręcznej.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz rozmiarów usługi Cache Service większych niż 150 GB.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym usług Azure Redis Cache i Managed Cache Service, w ramach pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29.0 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): usługa Azure Redis Cache gwarantuje dostępność pamięci podręcznej w warstwie Standardowa/Premium przez 99,9% czasu. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA. Umowa SLA obejmuje jedynie połączenia z punktami końcowymi pamięci podręcznej. Nie zapewnia ona ochrony przed utratą danych. Aby zwiększyć odporność na utratę danych w warstwie Premium, zalecamy używanie funkcji trwałości danych Redis.
  • Umowa SLA nie dotyczy usług w wersji zapoznawczej.

Często zadawane pytania

Azure Redis Cache

Managed Cache Service

Pamięć podręczna oparta na roli

Wszystkie usługi pamięci podręcznej

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługa Zarządzana pamięć podręczna

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś