Przejdź do głównej zawartości

Azure Defender dla IoT — cennik

Ujednolicona ochrona przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń IoT/OT

Przyspiesz transformację cyfrową, korzystając z kompleksowych zabezpieczeń w całej infrastrukturze IoT/OT. Usługa Microsoft Defender dla IoT oferuje funkcję wykrywania i reagowania sieci bez agentów (NDR), która jest szybko wdrażana, współpracuje z różnymi urządzeniami IoT, OT i przemysłowego systemu kontroli (ICS) oraz współdziała z usługą Microsoft 365 Defender, Microsoft Sentinel i narzędzia zewnętrznego centrum operacji zabezpieczeń (SOC).

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Microsoft Defender dla IoT (wcześniej Azure Defender dla IoT)

Usługa Defender dla IoT zapewnia ujednolicone zabezpieczenia dla środowisk IoT/OT, oferując dwa różne zestawy możliwości w zależności od tego, czy chcesz chronić istniejące środowiska IoT/OT, czy zabezpieczasz nowe urządzenia IoT/OT aprowizowane i zarządzane za pośrednictwem usługi IoT Hub.

Monitorowanie bez agentów

Funkcje monitorowania bez agenta usługi Defender dla IoT są bezpłatne dla pierwszego 1 000 urządzeń przez pierwsze 30 dni. Po przekroczeniu tych wartości, klienci będą automatycznie obciążani opłatami zgodnie z poniższym cennikiem. Pozyskiwanie alertów i zdarzeń usługi Defender dla IoT do usługi Microsoft Sentinel jest bezpłatne.

Organizacje będą rozliczane co miesiąc na podstawie liczby urządzeń, które zostaną zabezpieczone, w inkrementach o wartości 100 i mogą wybrać opcje subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Opcja miesięczna jest przeznaczona dla organizacji, w których liczba urządzeń może ulec zmianie w czasie. Dzięki tej opcji w miarę zwiększania liczby urządzeń w organizacji, możesz dodać je do subskrypcji lub w razie potrzeby zmniejszyć ich liczbę. Jest to najlepsze rozwiązanie dla organizacji, które priorytetyzują elastyczność modelu cenowego. W przypadku organizacji, w których przewidywalność i spójność opłat miesięcznych jest ważna z powodów budżetowych, oferujemy opcję rocznej subskrypcji, która zapewni, że opłaty miesięczne będą stałe przez cały okres obowiązywania subskrypcji rocznej.

Rozwiązanie Opcja subskrypcji Cena
Monitorowanie bez agentów w usłudze Defender dla IoT Miesięcznie $-/miesiąc na 100 monitorowanych urządzeń1
Roczny $-/rocznie na 100 monitorowanych urządzeń

1Jeśli klient zdecyduje się na nawiązywanie połączenia z chmurą w celu wysyłania danych do usługi Microsoft Sentinel, będzie musiał połączyć czujnik usługi Defender dla IoT z usługą IoT Hub, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Aby uzyskać cennik, odwiedź stronę cennika usługi Azure IoT Hub.

Zabezpieczenia dla nowych urządzeń aprowidowanych za pośrednictwem usługi IoT Hub

Usługa Defender dla IoT oferuje również zabezpieczenia dla nowych urządzeń aprowizowanych i zarządzanych za pośrednictwem usługi IoT Hub, np. tych, które mają zainstalowanego agenta zabezpieczeń usługi Defender dla IoT. Te możliwości zabezpieczeń są bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Za użycie po upływie 30 dni będą automatycznie naliczane opłaty zgodnie z poniższym cennikiem.

Rozwiązanie Cena
Usługa Defender dla IoT dla urządzeń zarządzanych przez usługę IoT Hub — według urządzenia $- miesięcznie
Usługa Defender dla IoT dla urządzeń zarządzanych przez usługę IoT Hub — według komunikatów $-/25 tys. transakcji

Zabezpieczenia dla urządzeń IoT przedsiębiorstwa

Rozwiązanie Defender for IoT dla internetu rzeczy przedsiębiorstw jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Po upływie tego okresu klienci będą musieli kupić rozwiązanie i zostaną naliczone opłaty zgodnie z poniższym wykresem cen. Organizacje będą obciążane opłatami każdego miesiąca na podstawie liczby urządzeń, które zostaną zabezpieczone w odstępach co 100.

Rozwiązanie Opcja subskrypcji Cena
Rozwiązanie Defender for IoT dla internetu rzeczy przedsiębiorstwa Miesięcznie $-/miesiąc na 100 monitorowanych urządzeń

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Defender dla IoT

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Defender dla IoT.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Defender dla IoT.

  • Tak. Usługa Defender dla IoT obsługuje klientów, którzy zdecydowali się na zakup kombinacji miesięcznych zobowiązań i planów zobowiązania rocznego.

    Jednak aby uniknąć złożoności monitorowania i egzekwowania, usługa Defender dal IoT będzie obsługiwać tylko jeden model rozliczeń (zobowiązanie roczne lub zobowiązanie miesięczne) dla pojedynczego wystąpienia CM i pojedynczej subskrypcji. W związku z tym CM jest używany tylko dla jednego typu subskrypcji (jeden/wiele rocznie lub jeden/wiele miesięcznie).

  • Nie. Zarówno plany cenowe zobowiązania rocznego, jak i miesięcznego są rozliczane na koniec miesiąca.
  • W środowiskach IoT/OT organizacje często nie mają dokładnego spisu zasobów, co sprawia, że wybranie opcji subskrypcji i wprowadzenie liczby urządzeń w celu zabezpieczenia jest trudne. Jeśli masz już uruchomioną wersję próbną, która ma wgląd w całe środowisko, możesz użyć widoku Spis urządzeń w konsoli, aby uzyskać dokładną liczbę. Jeśli nie, możesz podać początkowe, najlepsze w danym momencie oszacowanie, a następnie podczas wdrażania i otrzymywania dokładnych danych spisu, możesz wprowadzić wszelkie odpowiednie korekty do swojej subskrypcji.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze