Pomiń nawigację

Wgląd i analiza

Zarządzanie zasobami informatycznymi przy użyciu prostego i jednolitego środowiska zarządzania, na różnych platformach i w ramach wielu chmur

W usłudze Insight & Analytics opłaty są naliczane za każdy węzeł. Węzeł to każdy serwer fizyczny i każda maszyna wirtualna, którymi zarządza usługa Insight & Analytics.

Wgląd i analiza
Log Analytics Uwzględnia następujące możliwości
Mapa usługi Uwzględnia następujące możliwości
Monitor wydajności sieci Uwzględnia następujące możliwości
Uwzględniony dzienny przydział przekazywania danych 500 MB
Uwzględnione przechowywanie danych 1 miesiąc
Cena $- na węzeł/miesiąc
 • Cena jest przeliczana proporcjonalnie na godziny. Zatem opłaty są naliczane wyłącznie za liczbę godzin, w których dany węzeł przesyła dane — około $- za godzinę (w miesiącu mającym 31 dni).
 • Uwzględniony przydział przekazywania danych dla wszystkich węzłów jest łączony. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział danych do przekazania wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych.
 • Z obserwacji użycia wynika, że większość węzłów nie przekracza dziennego limitu przekazywanych danych.

Dodatkowe przesyłanie i przechowywanie danych

Jeśli ilość przekazanych danych przekroczy uwzględniony przydział lub jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem

Licznik użycia nadwyżkowego
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $- za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $-/GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
 • Dostępność usługi Insight & Analytics zależy od umowy SLA podstawowego obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

 • W warstwie cenowej pakietu Operations Management Suite opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów. Węzeł to unikatowa nazwa komputera przesyłającego dane do usługi Log Analytics. Co godzinę usługa Log Analytics oblicza liczbę unikatowych nazw komputerów i nalicza opłatę za 1/730 węzła. Ta usługa liczy jako węzeł każde urządzenie, którego nazwa jest umieszczona w polu Komputer, w następujących przypadkach:

  • Dane są przesyłane przez interfejs API HTTP modułu zbierającego dane
  • Odczyt danych z usługi Diagnostyka Azure lub usługi Azure Storage

  Na każdy 1 węzeł przydzielane jest 500 MB danych dziennie. Na koniec każdego dnia liczba zgłoszonych węzłów jest sumowana i mnożona przez 500 MB w celu ustalenia przydziału danych na ten dzień. Jeśli obliczona ilość przekracza przydział danych, za dane wykraczające poza przydział jest naliczana opłata według stawki za dodatkowe dane.

 • Usługa Insight & Analytics została stworzona w oparciu o platformę Log Analytics. Możesz zdecydować się na korzystanie z możliwości analizy nieprzetworzonych danych dzienników i płacić za ilość GB danych wprowadzonych do usługi lub przełączyć swój obszar roboczy na warstwę „Insight & Analytics” i płacić za węzły zarządzane przez usługę. Usługa Insight & Analytics oferuje rozszerzony zestaw możliwości dostępnych w ramach usługi Log Analytics.
 • Tak, możesz zmienić warstwę cenową w celu przejścia na usługę Insight & Analytics. Po uaktualnieniu do usługi Insight & Analytics nie możesz powrócić do warstwy Standardowa lub Premium.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Wgląd i analiza

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji