Operations Management Suite | Wgląd i analiza

Zarządzanie zasobami informatycznymi przy użyciu prostego i jednolitego środowiska zarządzania, na różnych platformach i w ramach wielu chmur

W usłudze Insight & Analytics opłaty są naliczane za każdy węzeł. Węzeł to każdy serwer fizyczny i każda maszyna wirtualna, którymi zarządza usługa Insight & Analytics.

Wgląd i analiza
Log Analytics
Mapa usługi
Monitor wydajności sieci
Uwzględniony dzienny przydział przekazywania danych 500 MB
Uwzględnione przechowywanie danych 1 miesiąc
Cena $15 na węzeł/miesiąc
  • Cena jest przeliczana proporcjonalnie na godziny. Zatem opłaty są naliczane wyłącznie za liczbę godzin, w których dany węzeł przesyła dane — około $0.02 za godzinę (w miesiącu mającym 31 dni).
  • Uwzględniony przydział przekazywania danych dla wszystkich węzłów jest łączony. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział danych do przekazania wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych.
  • Z obserwacji użycia wynika, że większość węzłów nie przekracza dziennego limitu przekazywanych danych.

Dodatkowe przesyłanie i przechowywanie danych

Jeśli ilość przekazanych danych przekroczy uwzględniony przydział lub jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem

Licznik użycia nadwyżkowego
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $0.1/GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29.0/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
  • Dostępność usługi Insight & Analytics zależy od umowy SLA podstawowego obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Wgląd i analiza

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś