Operations Management Suite | Wgląd i analiza

Zarządzanie zasobami informatycznymi przy użyciu prostego i jednolitego środowiska zarządzania, na różnych platformach i w ramach wielu chmur

W usłudze Insight & Analytics opłaty są naliczane za każdy węzeł. Węzeł to każdy serwer fizyczny i każda maszyna wirtualna, którymi zarządza usługa Insight & Analytics.

Wgląd i analiza
Log Analytics
Mapa usługi
Monitor wydajności sieci
Uwzględniony dzienny przydział przekazywania danych 500 MB
Uwzględnione przechowywanie danych 1 miesiąc
Cena $15/węzeł/miesiąc
  • Cena jest przeliczana proporcjonalnie na godziny. Zatem opłaty są naliczane wyłącznie za liczbę godzin, w których dany węzeł przesyła dane — około $0.02 za godzinę (w miesiącu mającym 31 dni).
  • Uwzględniony przydział przekazywania danych dla wszystkich węzłów jest łączony. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział danych do przekazania wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych.
  • Z obserwacji użycia wynika, że większość węzłów nie przekracza dziennego limitu przekazywanych danych.

Dodatkowe przesyłanie i przechowywanie danych

Jeśli ilość przekazanych danych przekroczy uwzględniony przydział lub jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem

Licznik użycia nadwyżkowego
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $0.1/GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29.0/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
  • Dostępność usługi Insight & Analytics zależy od umowy SLA podstawowego obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś