Azure Information Protection — cennik

Szczegóły cennika

Usługę Microsoft Azure Information Protection można zakupić osobno lub w jednym z następujących pakietów licencjonowania firmy Microsoft:

 • Enterprise Mobility + Security
 • Microsoft 365 Enterprise

Usługa Azure Information Protection jest oferowana w postaci licencji subskrypcyjnej użytkownika. Jest dostępna do zakupu bezpośredniego online i w ramach następujących programów:

Funkcja Bezpłatnie Azure Information Protection dla usługi Office 365 Azure Information Protection Premium P1 Azure Information Protection Premium P2
Używanie zawartości usługi Azure Information Protection przy użyciu kont służbowych z poziomu usług i aplikacji obsługujących zasady AIP Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Ochrona zawartości usług Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online i Microsoft OneDrive dla Firm Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Rozwiązanie Bring Your Own Key (BYOK) na potrzeby cyklu życia aprowizacji kluczy zarządzanego przez klienta2 Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Szablony niestandardowe, w tym szablony dla działów Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Ochrona zawartości programów Exchange i SharePoint w środowisku lokalnym za pośrednictwem łącznika Rights Management Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Zestaw dla deweloperów oprogramowania usługi Azure Information Protection na wszystkie platformy — Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX i Android Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Ochrona formatów plików innych niż pakietu Microsoft Office, w tym PTXT, PJPG i PFILE (ochrona ogólna) Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Tworzenie zawartości usługi Azure Information Protection przy użyciu kont służbowych Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Kontrola administracyjna3 Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Ręczna, domyślna i obowiązkowa klasyfikacja dokumentów Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Skaner usługi Azure Information Protection na potrzeby odnajdywania w plikach lokalnych zawartości pasującej do każdego typu informacji poufnych Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Skaner usługi Azure Information Protection do stosowania etykiet do wszystkich plików na lokalnym serwerze plików lub w lokalnym repozytorium Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Łącznik usługi Rights Management z udziałami plików systemu Windows Server w środowisku lokalnym przy użyciu łącznika FCI (File Classification Infrastructure) Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Śledzenie i odwoływanie dokumentów Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Zestaw Microsoft Information Protection SDK (Software Developer Kit) do stosowania etykiet i ochrony wiadomości e-mail oraz plików na wszystkich platformach — Windows, iOS, Mac OSX, Android i Linux Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Konfigurowanie warunków automatycznej i zalecanej klasyfikacji Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Ustawianie etykiet na automatyczne stosowanie wstępnie skonfigurowanej ochrony S/MIME w programie Outlook Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Rozwiązanie Hold Your Own Key (HYOK) obejmujące usługi Azure Information Protection i Active Directory (AD) Rights Management dla scenariuszy podlegających szczegółowym regułom Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Skaner usługi Azure Information Protection do zautomatyzowanej klasyfikacji, etykietowania i ochrony obsługiwanych plików lokalnych Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna

1Także niektóre subskrypcje usługi Office 365 obejmują ochronę danych za pomocą usługi Microsoft Azure Information Protection. Informacje o tych subskrypcjach usługi Office 365 i dostępnych w nich możliwościach ochrony danych można znaleźć w arkuszu danych licencjonowania usługi Azure Information Protection.

2Do używania skonfigurowanego klucza rozwiązania Bring Your Own Key (BYOK) wymagana jest subskrypcja platformy Azure.

3Obejmuje aktywowanie/dezaktywowanie usługi, dołączanie mechanizmów kontroli wdrażania etapowego, rejestrowanie użycia, możliwości administratora na potrzeby zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i odzyskiwania danych oraz zbiorcze włączanie/wyłączanie ochrony plików.

Bezpłatnie

Samoobsługowa subskrypcja dla użytkowników w organizacji, którym wysłano poufne pliki chronione przez usługę Azure Information Protection, ale których nie można uwierzytelnić, ponieważ działy informatyczne tych użytkowników nie zarządzają ich kontami na platformie Azure — na przykład dział informatyczny nie ma usługi Office 365 ani nie korzysta z usług platformy Azure.

Cena: Bezpłatnie

Azure Information Protection dla usługi Office 365

Usługa Microsoft Azure Information Protection jest uwzględniona w planie Office 365 Enterprise E3 i planach wyższego poziomu.

Azure Information Protection Premium P1

Zapewnia dodatkowe prawa do używania łączników lokalnych, śledzenia i odwoływania udostępnionych dokumentów oraz umożliwiania użytkownikom ręcznego klasyfikowania i etykietowania dokumentów.

Cena: $2

Uwaga: Stanowi też część rozwiązań Microsoft Enterprise Mobility + Security E3, Microsoft 365 E3 i Microsoft 365 Business.

Azure Information Protection Premium P2

Bazuje na usłudze Azure Information Protection Premium P1 ze zautomatyzowaną i zalecaną klasyfikacją, etykietowaniem i ochroną oraz z regułami opartymi na zasadach i konfiguracjami HYOK (Hold Your Own Key), które obejmują usługi Azure Rights Management i Active Directory Rights Management.

Cena: $5

Uwaga: Stanowi też część pakietu Enterprise Mobility + Security E5 i rozwiązania Microsoft 365 E5.

Często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Korzystanie z chronionej zawartości — otwieranie, wyświetlanie i modyfikowanie chronionych plików

 • Nie. Pracownik nie potrzebuje licencji usługi Azure Information Protection, aby otworzyć i wyświetlić plik, który został oznaczony etykietą i/lub objęty ochroną.

 • Tak. Aby wyświetlić etykietę, użytkownik musi mieć zainstalowanego klienta usługi Azure Information Protection dla aplikacji Office, a to wymaga licencji usługi Azure Information Protection.

 • Tak. Każda zmiana klasyfikacji, etykiety lub ochrony wymaga licencji Azure Information Protection P1 (w przypadku ręcznej zmiany etykiety) lub P2 (w przypadku automatycznego stosowania reguł klasyfikacji i etykiety).

 • Etykieta nie będzie widoczna dla użytkownika, ponieważ to wymaga zainstalowanego klienta usługi Azure Information Protection dla aplikacji Office i, w związku z tym, licencji usługi Azure Information Protection. Użytkownik zobaczy oznaczenia wizualne, takie jak znaki wodne, nagłówki i stopki, zastosowane do dokumentu.

Skaner usługi Azure Information Protection

 • Wszyscy użytkownicy wewnętrzni, którzy utworzyli zawartość znajdującą się w skanowanych repozytoriach plików, muszą dysponować licencją usługi Azure Information Protection (P1 lub P2). Jak zwykle w przypadku licencjonowania usługi Azure Information Protection, dodatkowe licencje nie są wymagane dla użytkowników zewnętrznych uzyskujących dostęp do chronionych plików ani dla użytkowników, którzy wcześniej objęli pliki ochroną, ale nie są już użytkownikami w dzierżawie, np. użytkowników, którzy opuścili organizację.

 • Aby uruchomić skaner usługi Azure Information Protection w trybie odnajdywania tego rodzaju, użytkownicy, którzy utworzyli zawartość znajdującą się w skanowanym repozytorium, muszą mieć co najmniej licencję Azure Information Protection P1.

 • Użytkownicy, którzy utworzyli zawartość znajdującą się w skanowanym repozytorium, muszą mieć co najmniej licencję Azure Information Protection P1.

 • Użytkownicy, którzy utworzyli zawartość znajdującą się w skanowanym repozytorium, muszą mieć licencję Azure Information Protection P2.

 • Wszyscy użytkownicy wewnętrzni, którzy utworzyli zawartość znajdującą się w skanowanych repozytoriach plików, muszą dysponować licencją usługi Azure Information Protection. Jak zwykle w przypadku licencjonowania usługi Azure Information Protection, dodatkowe licencje nie są wymagane dla użytkowników zewnętrznych uzyskujących dostęp do chronionych plików ani dla użytkowników, którzy wcześniej objęli pliki ochroną, ale nie są już użytkownikami w dzierżawie, np. użytkowników, którzy opuścili organizację.

  W powyższym przykładzie używanie skanera usługi Azure Information Protection w trybie odnajdywania nie wymagałoby żadnych dodatkowych licencji, ponieważ wszyscy użytkownicy już mają co najmniej licencję Azure Information Protection P1. Użycie skanera do zastosowania klasyfikacji, etykiet i/lub ochrony wymagałoby przydzielenia licencji Azure Information Protection P2 wszystkim 50 000 użytkowników wewnętrznych.

 • Każdy użytkownik, który utworzył zawartość znajdującą się w skanowanych repozytoriach, musi dysponować licencją (w tym scenariuszu usunięte konta użytkowników nie wymagają licencji).

Microsoft Information Protection SDK

 • Każdy użytkownik musi mieć co najmniej licencję Azure Information Protection P1.

Ujednolicone etykietowanie oraz Centrum zabezpieczeń i zgodności

 • Użytkownicy muszą dysponować co najmniej licencją Azure Information Protection P1, jeśli firma migruje etykiety na potrzeby użycia w usłudze Azure Information Protection, lub co najmniej licencją Office 365 E3, jeśli etykiety są migrowane do użycia w usłudze Office 365.

 • Do tej pory nie wprowadzono żadnych zmian w licencjonowaniu, więc licencje Azure Information Protection P1/P2 są nadal potrzebne do korzystania z wszystkich możliwości usługi Azure Information Protection dostępnych przed wydaniem ujednoliconego środowiska. Aby klasyfikować, etykietować i chronić pliki w usługach Office 365 (SharePoint Online, OneDrive dla Firm, Exchange Online), musisz mieć licencje Office 365 E3/E5.

 • Aby ręcznie stosować etykiety przy użyciu natywnego środowiska etykietowania wbudowanego w aplikacje Office, użytkownicy muszą dysponować licencjami Azure Information Protection P1/P2 lub Office 365 E3/E5 (nie są potrzebne obie licencje).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Information Protection

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Wyświetl samouczek Szybki start