Pomiń nawigację

Azure Information Protection — cennik

Szczegóły cennika

Usługę Microsoft Azure Information Protection można zakupić osobno lub w jednym z następujących pakietów licencjonowania firmy Microsoft:

  • Enterprise Mobility + Security
  • Microsoft 365 Enterprise

Usługa Azure Information Protection jest oferowana w postaci licencji subskrypcyjnej użytkownika. Jest dostępna do zakupu bezpośredniego online i w ramach następujących programów:

Funkcja Bezpłatnie Azure Information Protection dla usługi Office 365 Azure Information Protection Premium P1 Azure Information Protection Premium P2
Używanie zawartości usługi Azure Information Protection przy użyciu kont służbowych z poziomu usług i aplikacji obsługujących zasady AIP Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Ochrona zawartości usług Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online i Microsoft OneDrive dla Firm Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Rozwiązanie Bring Your Own Key (BYOK) na potrzeby cyklu życia aprowizacji kluczy zarządzanego przez klienta2 Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Szablony niestandardowe, w tym szablony dla działów Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Ochrona zawartości programów Exchange i SharePoint w środowisku lokalnym za pośrednictwem łącznika Rights Management Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Zestaw dla deweloperów oprogramowania usługi Azure Information Protection na wszystkie platformy — Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX i Android Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Ochrona formatów plików innych niż pakietu Microsoft Office, w tym PTXT, PJPG i PFILE (ochrona ogólna) Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Tworzenie zawartości usługi Azure Information Protection przy użyciu kont służbowych Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Kontrola administracyjna3 Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Ręczna, domyślna i obowiązkowa klasyfikacja dokumentów Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Skaner usługi Azure Information Protection na potrzeby odnajdywania w plikach lokalnych zawartości pasującej do każdego typu informacji poufnych Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Skaner usługi Azure Information Protection do stosowania etykiet do wszystkich plików na lokalnym serwerze plików lub w lokalnym repozytorium Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Łącznik usługi Rights Management z udziałami plików systemu Windows Server w środowisku lokalnym przy użyciu łącznika FCI (File Classification Infrastructure) Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Śledzenie i odwoływanie dokumentów Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Zestaw Microsoft Information Protection SDK (Software Developer Kit) do stosowania etykiet i ochrony wiadomości e-mail oraz plików na wszystkich platformach — Windows, iOS, Mac OSX, Android i Linux Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Konfigurowanie warunków automatycznej i zalecanej klasyfikacji Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Rozwiązanie Hold Your Own Key (HYOK) obejmujące usługi Azure Information Protection i Active Directory (AD) Rights Management dla scenariuszy podlegających szczegółowym regułom Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Skaner usługi Azure Information Protection do zautomatyzowanej klasyfikacji, etykietowania i ochrony obsługiwanych plików lokalnych Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna

1Także niektóre subskrypcje usługi Office 365 obejmują ochronę danych za pomocą usługi Microsoft Azure Information Protection. Informacje o tych subskrypcjach usługi Office 365 i dostępnych w nich możliwościach ochrony danych można znaleźć w arkuszu danych licencjonowania usługi Azure Information Protection.

2Do używania skonfigurowanego klucza rozwiązania Bring Your Own Key (BYOK) wymagana jest subskrypcja platformy Azure.

3Obejmuje aktywowanie/dezaktywowanie usługi, dołączanie mechanizmów kontroli wdrażania etapowego, rejestrowanie użycia, możliwości administratora na potrzeby zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i odzyskiwania danych oraz zbiorcze włączanie/wyłączanie ochrony plików.

Bezpłatnie

Samoobsługowa subskrypcja dla użytkowników w organizacji, którym wysłano poufne pliki chronione przez usługę Azure Information Protection, ale których nie można uwierzytelnić, ponieważ działy informatyczne tych użytkowników nie zarządzają ich kontami na platformie Azure — na przykład dział informatyczny nie ma usługi Office 365 ani nie korzysta z usług platformy Azure.

Cena: Bezpłatnie

Azure Information Protection dla usługi Office 365

Usługa Microsoft Azure Information Protection jest uwzględniona w planie Office 365 Enterprise E3 i planach wyższego poziomu.

Azure Information Protection Premium P1

Zapewnia dodatkowe prawa do używania łączników lokalnych, śledzenia i odwoływania udostępnionych dokumentów oraz umożliwiania użytkownikom ręcznego klasyfikowania i etykietowania dokumentów.

Cena: $2

Uwaga: stanowi też część pakietu Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 i rozwiązania Microsoft 365 E3.

Azure Information Protection Premium P2

Bazuje na usłudze Azure Information Protection Premium P1 ze zautomatyzowaną i zalecaną klasyfikacją, etykietowaniem i ochroną oraz z regułami opartymi na zasadach i konfiguracjami HYOK (Hold Your Own Key), które obejmują usługi Azure Rights Management i Active Directory Rights Management.

Cena: $5

Uwaga: stanowi też część pakietu Enterprise Mobility + Security E5 i rozwiązania Microsoft 365 E5.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Information Protection

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Wyświetl samouczek Szybki start