HockeyApp — cennik

Wprowadzamy usługę Visual Studio App Center, przyszłość usługi HockeyApp. Klienci korzystający z usługi HockeyApp będą musieli do 1 listopada 2019 roku przenieść się do usługi App Center.

Dowiedz się więcej na temat usługi App Center

Powiązane produkty i usługi

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Twórz, testów, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje w sposób ciągły

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Get started with App Center, the future of HockeyApp