Magazyn Data Lake — cennik

Łatwe analizowanie wsadowe, w czasie rzeczywistym i interaktywne

Usługa Azure Data Lake Store to ogromne repozytorium na potrzeby aplikacji analiz dużych ilości danych. Usługę Azure Data Lake Store można łatwo skalować od gigabajtów do petabajtów danych na żądanie, a opłaty są naliczane tylko za użyte zasoby bez opłaty minimalnej. W usłudze Azure Data Lake Store jest przechowywanych wiele kopii danych w celu zapewnienia nadmiarowości.

Szczegóły cennika

Łączny koszt korzystania z usługi Azure Data Lake Store zależy od ilości przechowywanych danych, liczby i rozmiaru transakcji oraz wychodzących transferów danych.

Ceny magazynu

Magazyn jest dostępny w systemie płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem lub w systemie miesięcznych pakietów zobowiązań.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Usage Price /Month
First 100 TB $- za GB
Next 100 TB to 1 000 TB $- za GB
Next 1 000 TB to 5 000 TB $- za GB
Over 5 120 000 TB Skontaktuj się z nami

Miesięczne pakiety zobowiązań

Monthly commitment packages provide you with a significant discount (up to 33%) compared to Pay-as-You-Go pricing.

Usage Price /Month Savings over pay-as-you-go
1 TB $- 12%
10 TB $- 19%
100 TB $- 27%
500 TB $- 31%
1 000 TB $- 33%
Over 1 000 TB Skontaktuj się z nami

Nadwyżka po przekroczeniu dostępnej ilości magazynu będzie rozliczona w cenie $- za GB miesięcznie.

Ceny transakcji

Poniższe ceny są stosowane do transakcji wykonywanych wobec danych. Te same stawki transakcji mają zastosowanie zarówno do systemu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, jak i systemu miesięcznych pakietów zobowiązań.

Usage Price
Write operations (per 10,000) $-
Read operations (per 10,000) $-
Delete operations Free
Transaction size limit No limit

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś