Dynamics 365 dla usługi Customer Insights — cennik

Rozwiązanie Dynamics 365 dla usługi Customer Insights ułatwia rozwijanie działalności dzięki wyjątkowym możliwościom współpracy z klientami. Połącz różne zestawy danych klientów, aby przedstawić pełen obraz podróży klienta. Zbieraj informacje i szczegółowe dane, aby tworzyć unikatowe kampanie skoncentrowane na kliencie. Zwiększaj możliwości organizacji dzięki łatwo dostępnej, inteligentnej funkcji wglądu w dane. Skracaj czas do osiągnięcia wyników dzięki ukończonej aplikacji i wbudowanym funkcjom analizy.

Szczegóły cennika

Cennik usługi Customer Insights opiera się na modelowanych profilach i interakcjach. Cały magazyn, moc obliczeniowa i hosting dla aplikacji korzystających z tych danych są aprowizowane i uwzględniane w cenniku.

Usługa Customer Insights jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej. Poniższe ceny zawierają rabat za wersję zapoznawczą.

Warstwa Basic Standardowa
Cena (za jednostkę) $- $-
Funkcje
Profile 100 000 na jednostkę 100 000 na jednostkę
Interakcje 1 000 000 na jednostkę miesięcznie 1 000 000 na jednostkę miesięcznie
Wskaźniki KPI 500 (stałe) 500 (stałe)
Wskaźniki KPI — przechowywanie wartości Maksymalnie 180 dni w przypadku dziennych wskaźników KPI
Maksymalnie 1 tydzień w przypadku godzinowych wskaźników KPI
Maksymalnie 180 dni w przypadku dziennych wskaźników KPI
Maksymalnie 1 tydzień w przypadku godzinowych wskaźników KPI
Segmenty 100 aktywnych segmentów na jednostkę 100 aktywnych segmentów na jednostkę
Dopasowanie predykcyjne 1 aktywne zasady (stałe)
Maksymalnie do 3 zasad w wersji roboczej/nieaktywnych (stałe)
5 aktywnych zasad na jednostkę
Dodatkowe zasady w wersji roboczej/nieaktywne
Ocenianie predykcyjne 1 aktywne przewidywanie (stałe)
Maksymalnie do 3 przewidywań w wersji roboczej/nieaktywnych (stałe)
5 aktywnych przewidywań na jednostkę

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies..

Często zadawane pytania

 • Profil to kolekcja kluczowych atrybutów jednostki, takich jak klient, produkt, rynek, firma konkurencyjna itd. Te atrybuty można uzyskiwać z wielu źródeł danych w celu utworzenia profilu.

 • Interakcja to dowolna czynność organizacji wymagająca zaangażowania profilowanej jednostki, takiej jak klient. Może być to na przykład złożona oferta, dokonana transakcja zakupu, dowolny pobrany materiał marketingowy lub zaangażowanie w pomoc techniczną dla klienta.

 • Aktywny segment to dynamicznie generowany segment odbiorców, który jest codziennie aktywnie przetwarzany.

 • Zasady dopasowania predykcyjnego składają się z ustawień umożliwiających dopasowanie profilu lub interakcji do innych zasad na podstawie zawartości i kontekstu.

 • Model predykcyjny to oparte na uczeniu maszynowym przewidywanie wyników biznesowych. Tych elementów możesz używać w celu przewidywania wyników, takich jak kwalifikacja potencjalnych klientów, konwersja szans sprzedaży, rezygnacja lub utrzymanie klientów itd.

 • Aby zwiększyć liczbę interakcji lub profilów klientów, możesz zakupić do 10 jednostek warstwy Podstawowa lub Standardowa. W przypadku liczby jednostek większej niż 10 skontaktuj się z nami.

 • Tak. Liczbę kupionych jednostek warstwy Podstawowa lub Standardowa możesz zwiększyć w dowolnym momencie. Jeśli zarejestrujesz się w usłudze w środku miesiąca lub zwiększysz liczbę jednostek w środku miesiąca, rachunek miesięczny będzie uwzględniać pozostałą liczbę dni w miesiącu. (W przypadku rozliczeń usługi Customer Insights miesiąc ma 31 dni).

 • Tak. Możesz w dowolnym momencie zmniejszyć liczbę jednostek usługi Customer Insights. Zmiany będą widoczne jako obowiązujące od następnego dnia i zostaną uwzględnione na rachunku na końcu miesiąca.

 • Subskrypcję usługi Customer Insights można anulować w portalu zarządzania Azure.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto