Dynamics 365 dla usługi Customer Insights — cennik

Rozwiązanie Dynamics 365 dla usługi Customer Insights ułatwia rozwijanie działalności dzięki wyjątkowym możliwościom współpracy z klientami. Połącz różne zestawy danych klientów, aby przedstawić pełen obraz podróży klienta. Zbieraj informacje i szczegółowe dane, aby tworzyć unikatowe kampanie skoncentrowane na kliencie. Zwiększaj możliwości organizacji dzięki łatwo dostępnej, inteligentnej funkcji wglądu w dane. Skracaj czas do osiągnięcia wyników dzięki ukończonej aplikacji i wbudowanym funkcjom analizy.

Szczegóły cennika

Cennik usługi Customer Insights opiera się na modelowanych profilach i interakcjach. Cały magazyn, moc obliczeniowa i hosting dla aplikacji korzystających z tych danych są aprowizowane i uwzględniane w cenniku.

Usługa Customer Insights jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej. Poniższe ceny zawierają rabat za wersję zapoznawczą.

Warstwa Basic Standardowa
Cena (za jednostkę) $- $-
Funkcje
Profile 100 000 na jednostkę 100 000 na jednostkę
Interakcje 1 000 000 na jednostkę miesięcznie 1 000 000 na jednostkę miesięcznie
Wskaźniki KPI 500 (stałe) 500 (stałe)
Wskaźniki KPI — przechowywanie wartości Maksymalnie 180 dni w przypadku dziennych wskaźników KPI
Maksymalnie 1 tydzień w przypadku godzinowych wskaźników KPI
Maksymalnie 180 dni w przypadku dziennych wskaźników KPI
Maksymalnie 1 tydzień w przypadku godzinowych wskaźników KPI
Segmenty 100 aktywnych segmentów na jednostkę 100 aktywnych segmentów na jednostkę
Dopasowanie predykcyjne 1 aktywne zasady (stałe)
Maksymalnie do 3 zasad w wersji roboczej/nieaktywnych (stałe)
5 aktywnych zasad na jednostkę
Dodatkowe zasady w wersji roboczej/nieaktywne
Ocenianie predykcyjne 1 aktywne przewidywanie (stałe)
Maksymalnie do 3 przewidywań w wersji roboczej/nieaktywnych (stałe)
5 aktywnych przewidywań na jednostkę

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies..

Często zadawane pytania

 • Profil to kolekcja kluczowych atrybutów jednostki, takich jak klient, produkt, rynek, firma konkurencyjna itd. Te atrybuty można uzyskiwać z wielu źródeł danych w celu utworzenia profilu.

 • Interakcja to dowolna czynność organizacji wymagająca zaangażowania profilowanej jednostki, takiej jak klient. Może być to na przykład złożona oferta, dokonana transakcja zakupu, dowolny pobrany materiał marketingowy lub zaangażowanie w pomoc techniczną dla klienta.

 • Aktywny segment to dynamicznie generowany segment odbiorców, który jest codziennie aktywnie przetwarzany.

 • Zasady dopasowania predykcyjnego składają się z ustawień umożliwiających dopasowanie profilu lub interakcji do innych zasad na podstawie zawartości i kontekstu.

 • Model predykcyjny to oparte na uczeniu maszynowym przewidywanie wyników biznesowych. Tych elementów możesz używać w celu przewidywania wyników, takich jak kwalifikacja potencjalnych klientów, konwersja szans sprzedaży, rezygnacja lub utrzymanie klientów itd.

 • Aby zwiększyć liczbę interakcji lub profilów klientów, możesz zakupić do 10 jednostek warstwy Podstawowa lub Standardowa. W przypadku liczby jednostek większej niż 10 skontaktuj się z nami.

 • Tak. Liczbę kupionych jednostek warstwy Podstawowa lub Standardowa możesz zwiększyć w dowolnym momencie. Jeśli zarejestrujesz się w usłudze w środku miesiąca lub zwiększysz liczbę jednostek w środku miesiąca, rachunek miesięczny będzie uwzględniać pozostałą liczbę dni w miesiącu. (W przypadku rozliczeń usługi Customer Insights miesiąc ma 31 dni).

 • Tak. Możesz w dowolnym momencie zmniejszyć liczbę jednostek usługi Customer Insights. Zmiany będą widoczne jako obowiązujące od następnego dnia i zostaną uwzględnione na rachunku na końcu miesiąca.

 • Subskrypcję usługi Customer Insights można anulować w portalu zarządzania Azure.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account