Cennik usług Cognitive Services — Web Language Model API

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Firma Microsoft oferuje najnowocześniejsze interfejsy API modelowania językaWersja zapoznawcza, które automatyzują różne standardowe zadania przetwarzania języka naturalnego. Możesz korzystać z możliwości modeli języków skonfigurowanych pod kątem danych w skali sieci Web.

Szczegóły cennika

Poniższe ceny zawierają rabat za wersję zapoznawczą.

Warstwa Funkcje Jednostka Cena
Web Language Model API — warstwa Bezpłatna Transakcje Bezpłatne transakcje miesięcznie: 100 000
Interfejs API modelu języka sieci Web — warstwa Standardowa Do 1 000 transakcji/s Transakcje $- za 1000 transakcji

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.
 • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.

Często zadawane pytania

 • The Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service API, Bing Speech-to-Text API, and Bing Text-to-Speech API are billed per 1 000 API transaction calls when a production API call is being actively executed. Billing is prorated for production API transaction call quantities.

  The Bing Long Form Speech API service is billed per hour of speech that is analyzed. The billing is prorated on a per-minute basis.

  The Recommendations API and Text Analytics API can be purchased in units of the standard tiers at a fixed price. Each unit of a tier comes with included quantities of API transactions. If the user exceeds the included quantities, overages are charged at the rate specified in the pricing table above. These overages are prorated, and the service is billed on a monthly basis. The included quantities in a tier are reset each month.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.

 • Any annotation to a document counts as a transaction. Batch scoring calls will also take into consideration the number of documents that need to be scored in that transaction. So for instance, if 1 000 documents are sent for sentiment analysis in a single API call, that will count for 1 000 transactions. If an API supports more than one annotation operation, that will also be considered. Let’s say an API call performs both sentiment analysis and key-phrase extraction on 1 000 documents, that will count for 2 000 transactions (2 annotations * 1 000 documents).

 • If the usage on a standard tier is exceeded, the account starts to accrue overages. These overages are billed on a monthly basis, and are calculated at the rate specified for each tier.

 • Każde wywołanie interfejsu API (za wyjątkiem wywołań wsadowego oceniania) jest liczone jako transakcja. Wywołania wsadowego oceniania będą liczone na podstawie liczby elementów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna. Wsadowe ocenianie nie jest obsługiwane w ramach warstwy Bezpłatna.

 • Interfejs API zaleceń można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.

 • Below table provides a list of available end-points for each API. The response for the same end-point of Bing Web Search API may vary depending on the Tier purchased. Refer to the next question for details.

  Included APIs Endpoints Available in Tiers
  Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (Preview, EN-US Only)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Bing Autosuggest API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • No, the Bing Web Search API is curtailed to meet specific offering of each Tier. For example, Tier S3 is meant for customers wanting to utilize only web search results and images in their applications. The customers also have an option of calling just a specific end point within a tier and their transactions will count against the overall bundle transactions (for example in Tier S3 a customer can just call Image API end point and make 400 transactions and can call Web Search API end point for 600 transactions and the total will be counted as 1 000 transactions).

 • No, both the APIs could potentially return different results even if you are only looking for images. For example, for a certain type of query, Bing Web Search API may return a combination of web results, videos, news but may not return images. However, for the same query, Bing Image Search API may return images.

 • Tiers are priced based on the number of transactions. As an example, for Tier S3, price per 1 000 transactions is $4. At the end of billing period if 12 000 transactions are logged for the Bing Web Search API and 1 000 transactions are logged for the Bing Image Search API, then you will have billed for $52 calculated as $4*(13 000/1 000).

 • Bing Spell Check and Bing Autosuggest APIs are billed at 25 000 transactions increment in Tier S1. Whereas, other APIs are billed at 1 000 transactions increment in Tier S1.

  For example, if you are subscribed to Tier S1 and at the end of the billing period 15 000 transactions are logged for the Bing Web Search API, 3 000 transactions logged for Bing Video Search API, and 25 000 for Bing Autosuggest API. In this case, the approximate bill would be $133 calculated by $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Note: For billing, only the end-point is considered and not the requested response. For example, calling the Bing Web Search API only for image response will be counted towards the Bing Web Search API and not towards the Bing Image Search API.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Usługi poznawcze

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account