Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — indeksator wideo

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Usługa Video Indexer umożliwia wyodrębnianie, przeglądanie, selekcjonowanie, dostosowywanie, wyszukiwanie i publikowanie szczegółowych informacji z filmów wideo przy użyciu technologii AI dla wideo obsługiwanych przez usługę Azure Media Services. Usługi Video Indexer można używać poza progiem środowiska pokazu, łącząc ją z kontem usługi Azure Media Services.

Szczegóły cennika

Usługa Video Indexer w usłudze Cognitive Services udostępnia do 10 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników witryn internetowych oraz do 40 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników interfejsów API. Klienci mogą przetworzyć więcej zawartości przez połączenie istniejącej grupy zasobów usługi Azure Media Services z kontem usługi Video Indexer lub utworzenie nowej grupy zasobów usługi Azure Media Services. Utworzymy dziesięć jednostek zarezerwowanych multimediów S3. Klienci mogą dowolnie zmieniać liczbę jednostek zarezerwowanych.

Gdy klienci przetwarzają dodatkową zawartość powyżej bezpłatnego limitu przy użyciu grupy zasobów usługi Azure Media Services, mogą być naliczane poniższe opłaty

 • Analiza audio/wideo — opłaty naliczane zgodnie z długością danych wejściowych (w minutach)
 • Kodowanie — klienci mogą wybrać brak kodowania, jedną szybkość transmisji bitów lub adaptacyjne przesyłanie strumieniowe zależnie od wymagań. W przypadku użycia tej operacji są naliczane opłaty za kodowanie multimediów w warstwie Standardowa
 • Przesyłanie strumieniowe — opłaty są naliczane w przypadku strumieniowego odtwarzania wideo za pomocą widżetu odtwarzacza wideo
 • Storage — koszt usługi Storage jest naliczany w przypadku plików zapisywanych na koncie magazynu połączonym z kontem usługi Azure Media Services
 • Wychodzący ruch sieciowy — opłaty są naliczane, gdy klienci odtwarzają multimedia lub pobierają szczegółowe informacje (takie jak wyodrębnione miniatury)
 • Jednostki zarezerwowane multimediów — klienci płacą za liczbę zarezerwowanych jednostek dostępnych w ramach subskrypcji

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

 • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

 • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

 • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji