Cennik usług Cognitive Services — indeksator wideo

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania

Usługa Video Indexer umożliwia wyodrębnianie, przeglądanie, selekcjonowanie, dostosowywanie, wyszukiwanie i publikowanie szczegółowych informacji z filmów wideo przy użyciu technologii AI dla wideo obsługiwanych przez usługę Azure Media Services. Usługi Video Indexer można używać poza progiem środowiska pokazu, łącząc ją z kontem usługi Azure Media Services.

Szczegóły cennika

Usługa Video Indexer w usłudze Cognitive Services udostępnia do 10 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników witryn internetowych oraz do 40 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników interfejsów API. Klienci mogą przetworzyć więcej zawartości przez połączenie istniejącej grupy zasobów usługi Azure Media Services z kontem usługi Video Indexer lub utworzenie nowej grupy zasobów usługi Azure Media Services. Utworzymy dziesięć jednostek zarezerwowanych multimediów S3. Klienci mogą dowolnie zmieniać liczbę jednostek zarezerwowanych.

Gdy klienci przetwarzają dodatkową zawartość powyżej bezpłatnego limitu przy użyciu grupy zasobów usługi Azure Media Services, mogą być naliczane poniższe opłaty

  • Analiza audio/wideo — opłaty naliczane zgodnie z długością danych wejściowych (w minutach)
  • Kodowanie — klienci mogą wybrać brak kodowania, jedną szybkość transmisji bitów lub adaptacyjne przesyłanie strumieniowe zależnie od wymagań. W przypadku użycia tej operacji są naliczane opłaty za kodowanie multimediów w warstwie Standardowa
  • Przesyłanie strumieniowe — opłaty są naliczane w przypadku strumieniowego odtwarzania wideo za pomocą widżetu odtwarzacza wideo
  • Storage — koszt usługi Storage jest naliczany w przypadku plików zapisywanych na koncie magazynu połączonym z kontem usługi Azure Media Services
  • Wychodzący ruch sieciowy — opłaty są naliczane, gdy klienci odtwarzają multimedia lub pobierają szczegółowe informacje (takie jak wyodrębnione miniatury)
  • Jednostki zarezerwowane multimediów — klienci płacą za liczbę zarezerwowanych jednostek dostępnych w ramach subskrypcji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.