Cennik usług Cognitive Services — interfejs API mowy usługi Translator

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania.

Interfejs API mowy usługi Microsoft Translator to oparta na chmurze usługa automatycznego tłumaczenia mowy (nazywanego też tłumaczeniem maszynowym). Interfejs API umożliwia firmom dodawanie do aplikacji lub usług kompleksowych tłumaczeń mowy przygotowywanych w czasie rzeczywistym. Oparty na technologii REST interfejs może być używany do tworzenia aplikacji, narzędzi i innych rozwiązań wymagających usługi tłumaczenia mowy obsługującej wiele języków niezależnie od docelowego systemu operacyjnego lub języków programowania.

Szczegóły cennika

Wystąpienie Funkcje Cena
Bezpłatnie Transkrypcja częściowa i końcowa
Tekst częściowy i końcowy
Tłumaczenie
Zamiana tekstu na mowę
10 bezpł. godz. na miesiąc
S1 Transkrypcja częściowa i końcowa
Tekst częściowy i końcowy
Tłumaczenie
Zamiana tekstu na mowę
$2.5/godz. (Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem)
S2 Transkrypcja częściowa i końcowa
Tekst częściowy i końcowy
Tłumaczenie
Zamiana tekstu na mowę
$199.95 miesięcznie
Maks. 100 godzin na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $2/godz.
S3 Transkrypcja częściowa i końcowa
Tekst częściowy i końcowy
Tłumaczenie
Zamiana tekstu na mowę
$1749.95 miesięcznie
Maks. 1 000 godzin na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $1.75/godz.
S4 Transkrypcja częściowa i końcowa
Tekst częściowy i końcowy
Tłumaczenie
Zamiana tekstu na mowę
$14999.97 miesięcznie
Maks. 10 000 godzin na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $1.5/godz.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

  • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

  • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

  • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji