Cennik usług Cognitive Services — interfejs API wyszukiwania Bing

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w Internecie. Możesz pobierać dokumenty z sieci Web indeksowane przez usługę Bing oraz zawężać wyniki według typu wyniku, daty utworzenia i nie tylko.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing) umożliwiają dodawanie inteligentnego wyszukiwania do aplikacji, łącząc setki miliardów stron sieci Web, obrazów, filmów wideo i wiadomości, dzięki czemu można uzyskiwać prawidłowe wyniki wyszukiwania (bez wymagań związanych z reklamami). Wyniki można automatycznie dostosowywać do lokalizacji lub rynków użytkowników, zwiększając ich istotność, jeśli są to miejsca lokalne.

Interfejsy API wyszukiwania Bing są dostępne jako część następujących planów wyszukiwania Bing zapewniających większą wartość i elastyczność.

Szczegóły cennika

Oferta warstwy S1

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu dla zapytania, obrazu, wiadomości, wideo, jednostki i odpowiednich odpowiedzi wyszukiwania. W odpowiedzi na zapytanie zostanie zawarte sprawdzanie pisowni.

Ten pakiet zawiera również dodatkowe odpowiedzi, takie jak strefę czasową, konwersję jednostek, tłumaczenie i kalkulator, o ile jest to odpowiednie.

Ta warstwa oferuje również wyższe ograniczenia liczby transakcji na sekundę (TPS) i możliwość wywołania interfejsów API automatycznego sugerowania * i sprawdzania pisowni *.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) *
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) *
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
* Za następującą liczbę transakcji: 25 000
$7 250

Oferta warstwy S2

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Ta warstwa oferuje też możliwość wywołania interfejsów API automatycznego sugerowania * i sprawdzania pisowni *.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) *
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) *
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
* Za następującą liczbę transakcji: 10 000
$3 100

Oferta warstwy S3

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazu oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
$4 100

Oferta warstwy S4

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania wideo oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
$4 100

Oferta warstwy S5

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania wiadomości oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
$4 100

Oferta warstwy S6

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania jednostki, o ile jest to dostępne. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
$4 100

Oferta warstwy S7

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazów oraz wideo. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
$5 150

Oferta warstwy S8

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazów, wideo oraz wiadomości. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)
Za następującą liczbę transakcji: 1 000
$6 150

Uwaga — interfejs API wyszukiwania jednostek Bing (wersja zapoznawcza) będzie początkowo oferowany na rynku EN-US.

Jeśli interfejsy API wyszukiwania Bing były używane nie później niż 15 października 2017 r., wówczas możesz nadal mieć dostęp do interfejsów API w oparciu o wcześniej dostępne ceny do 15 października 2018 r. lub do chwili wygaśnięcia Twojej Umowy Enterprise. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów.

Łatwo jest przeprowadzić migrację z interfejsów API wyszukiwania Bing w wersji 5 do interfejsów API wyszukiwania Bing w wersji 7. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji platformy Azure.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Interfejs API wyszukiwania (Bing)

 • Poniższa tabela zawiera listę dostępnych punktów końcowych dla każdego interfejsu API. Odpowiedź dla tego samego punktu końcowego interfejsu API wyszukiwania w Internecie jednostek Bing może się różnić w zależności od zakupionej warstwy. Więcej szczegółów zawiera odpowiedź na następne pytanie.

  Uwzględnione interfejsy API Punkty końcowe Dostępne w warstwach
  Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (Wersja zapoznawcza, tylko EN-US)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • Nie, interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing jest ograniczony tak, aby spełniał warunki określonej oferty dla każdej warstwy. Na przykład warstwa S3 jest przeznaczona dla klientów chcących wykorzystywać w swoich aplikacjach tylko wyniki wyszukiwania w Internecie i obrazy. Klienci mają również możliwość wywołania tylko określonego punktu końcowego w ramach warstwy, a ich transakcje zostaną zaliczone do ogólnych transakcji pakietowych. Na przykład w warstwie S3 klient może wywołać tylko punkt końcowy interfejsu API obrazu i wykonać transakcje w liczbie 400, a ponadto może wywołać punkt końcowy interfejsu API wyszukiwania w Internecie dla kolejnych transakcji w liczbie 600; łączna liczba zaliczonych transakcji będzie wynosić 1 000.

 • Nie, oba interfejsy API mogą potencjalnie zwracać różne wyniki nawet wtedy, gdy szukasz tylko obrazów. Na przykład dla pewnego typu zapytania interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing może zwracać kombinację wyników z Internetu, wideo, wiadomości, ale może nie zwracać obrazów. Jednak dla tego samego zapytania interfejs API wyszukiwania obrazów Bing może zwrócić obrazy.

 • Warstwy są wyceniane na podstawie liczby transakcji. Na przykład dla warstwy S3 cena 1 000 transakcji wynosi $4. Na końcu okresu rozliczeniowego, jeśli transakcje w liczbie 12 000 są zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing i transakcje w liczbie 1 000 są zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania obrazów Bing, wówczas użytkownik zostanie obciążony kwotą $52 obliczoną jako $4*(13 000/1 000).

 • Interfejs API sprawdzania pisowni Bing i interfejs API automatycznego sugerowania Bing są rozliczane z przyrostem transakcji o wielkości 25 000 w warstwie S1. Natomiast inne interfejsy API są rozliczane z przyrostem transakcji o wielkości 1 000 w warstwie S1.

  Na przykład subskrybujesz warstwę S1 i na końcu okresu rozliczeniowego transakcje w liczbie 15 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing, transakcje w liczbie 3 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania wideo Bing, a transakcje w liczbie 25 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API automatycznego sugerowania Bing. W tym przypadku przybliżony rachunek wyniesie $133 obliczone jako $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Uwaga: W przypadku rozliczeń jest uwzględniany tylko punkt końcowy, a nie żądana odpowiedź. Na przykład wywołanie interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing tylko dla odpowiedzi w postaci obrazu zostanie zaliczone dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing, a nie dla interfejsu API wyszukiwania obrazów Bing.

Ogólne

 • W przypadku interfejsu API rozpoznawania emocji, interfejsu API rozpoznawania twarzy, interfejsu API usługi Language Understanding Intelligent Service, interfejsu API zamiany mowy na tekst Bing oraz interfejsu API zamiany tekstu na mowę Bing są naliczane opłaty za 1 000 wywołań transakcji interfejsu API podczas aktywnego wywoływania interfejsu API produkcji. Opłata jest naliczana proporcjonalnie za liczbę wywołań transakcji interfejsu API produkcji.

  W przypadku usługi interfejsu API rozpoznawania długich fragmentów mowy (Bing) jest naliczana opłata za godzinę analizowanej mowy. Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut.

  Interfejs API zaleceń i interfejs API analizy tekstu można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.

 • Każda adnotacja do dokumentu jest uznawana za transakcję. Wywołania wsadowego oceniania będą uwzględniane na podstawie liczby dokumentów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji. Na przykład wysłanie 1 000 dokumentów do analizy tonacji w jednym wywołaniu interfejsu API zostanie uznane za 1 000 transakcji. Jeśli interfejs API obsługuje więcej niż jedną operację adnotacji, również zostanie to uwzględnione. Na przykład wywołanie interfejsu API, które przeprowadza analizę tonacji i wyodrębnianie kluczowych fraz w 1 000 dokumentów, jest uznawane za 2 000 transakcji (2 adnotacje * 1 000 dokumentów).

 • W przypadku przekroczenia limitu użycia w ramach warstwy Standardowa na koncie są naliczane opłaty za dodatkowe transakcje. Dodatkowe transakcje są rozliczane miesięcznie zgodnie ze stawką określoną dla danej warstwy.

 • Każde wywołanie interfejsu API (za wyjątkiem wywołań wsadowego oceniania) jest liczone jako transakcja. Wywołania wsadowego oceniania będą liczone na podstawie liczby elementów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna. Wsadowe ocenianie nie jest obsługiwane w ramach warstwy Bezpłatna.

 • Interfejs API zaleceń można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto