Cennik usług Cognitive Services — interfejs API wyszukiwania Bing

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania.

Interfejsy API wyszukiwania Bing umożliwiają dodawanie inteligentnego wyszukiwania do aplikacji, łącząc setki miliardów stron internetowych, obrazów, filmów wideo i wiadomości, dzięki czemu można uzyskiwać prawidłowe wyniki wyszukiwania bez reklam. Wyniki można automatycznie dostosowywać do lokalizacji lub rynków użytkowników, zwiększając ich istotność, jeśli są to miejsca lokalne. Zawiera 5 funkcji:

 • Wyszukiwanie obrazów Bing - Wyszukuj obrazy i uzyskuj szeroki zakres wyników. Pomóż użytkownikom wyszukiwać obrazy w Internecie. Możesz wyszukiwać miniatury, adresy URL pełnych obrazów, informacje o witrynie publikowania, metadane obrazów i nie tylko.

 • Wyszukiwanie wiadomości Bing - Wyszukuj wiadomości i uzyskuj szeroki zakres wyników. Wyszukuj artykuły w sieci Web. Możesz wyszukiwać m.in. autorytatywne obrazy artykułów, powiązane informacje i kategorie, informacje o dostawcach, adresy URL artykułów oraz daty dodania.

 • Wyszukiwanie wideo Bing - Wyszukuj wideo i uzyskuj szeroki zakres wyników. Wyszukuj klipy wideo w sieci Web. Możesz wyszukiwać przydatne metadane, takie jak informacje o autorze, formacie kodowania, długości klipu wideo, liczbie wyświetleń i nie tylko.

 • Wyszukiwanie wizualne Bing - Wyszukiwanie wizualne Bing udostępnia wszystkie inteligentne możliwości rozpoznawania obrazów usługi Bing przez pojedyncze wywołanie, dzięki czemu deweloperzy mogą tworzyć przyciągające aplikacje korzystające z obrazów na wybranym urządzeniu. Dostępne funkcje obejmują interpretowanie zawartości wizualnej w celu wyszukania powiązanych produktów lub obrazów, odczytywanie wizytówek, rozpoznawanie kodów kreskowych, wyszukiwanie źródła obrazu oraz rozpoznawanie popularnych dzieł sztuki, pomników, znanych osób i powszechnie spotykanych przedmiotów.

 • Wyszukiwanie w Internecie Bing - Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w Internecie. Możesz pobierać dokumenty z sieci Web indeksowane przez usługę Bing oraz zawężać wyniki według typu wyniku, daty utworzenia i nie tylko.

Interfejsy API wyszukiwania Bing są dostępne jako część następujących planów wyszukiwania Bing zapewniających większą wartość i elastyczność.

Bing Search API v7 — szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje Cena
Bezpłatnie 3 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
Wyszukiwanie wizualne Bing
Wyszukiwanie w Internecie Bing
Bezpłatne transakcje miesięcznie: 1 000
S1 250 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
Wyszukiwanie jednostek Bing
Automatyczne sugerowanie Bing*
Sprawdzanie pisowni Bing*
$7 za 1 000 transakcji
$7 za 25 000 transakcji*
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S2 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Automatyczne sugerowanie Bing*
Sprawdzanie pisowni Bing*
$3 za 1 000 transakcji
$3 za 10 000 transakcji*
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S3 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S4 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S5 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S6 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie jednostek Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S7 150 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
$5 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S8 150 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
$6 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S9 30 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie wizualne Bing $3 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S10 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie lokalnych firm Bing $2.5 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji

Oferta S1

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu dla zapytania, obrazu, wiadomości, wideo, jednostki i odpowiednich odpowiedzi wyszukiwania. W odpowiedzi na zapytanie zostanie zawarte sprawdzanie pisowni.

Ten pakiet zawiera również dodatkowe odpowiedzi, takie jak strefę czasową, konwersję jednostek, tłumaczenie i kalkulator, o ile jest to odpowiednie.

Ta warstwa oferuje również wyższe ograniczenia liczby transakcji na sekundę (TPS) oraz możliwość wywołania interfejsów API automatycznego sugerowania* i sprawdzania pisowni*.

Oferta S3

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazu oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Oferta S4

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania wideo oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Oferta S5

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania wiadomości oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Oferta S6

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania jednostki, o ile jest to dostępne. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Oferta S7

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazów oraz wideo. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Oferta S8

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazów, wideo oraz wiadomości. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Oferta S9

Oferta wyszukiwania wizualnego Bing będzie udostępniać kontekstowe informacje pochodzące z obrazów lub adresów URL obrazów. Aby oprócz tego interfejsu API używać innych interfejsów API, subskrybuj odpowiednią warstwę razem z tą ofertą.

Oferta S10

Oferta Wyszukiwanie lokalnych firm Bing będzie znajdować lokalne jednostki biznesowe w danym obszarze zainteresowań na podstawie zapytań wyszukiwania tekstowego. Aby oprócz tego interfejsu API używać innych interfejsów API, subskrybuj odpowiednią warstwę razem z tą ofertą.

Jeśli interfejsy API wyszukiwania Bing były używane nie później niż 15 października 2017 r., wówczas możesz nadal mieć dostęp do interfejsów API w oparciu o wcześniej dostępne ceny do 15 października 2018 r. lub do chwili wygaśnięcia Twojej Umowy Enterprise. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów.

Łatwo jest przeprowadzić migrację z interfejsów API wyszukiwania Bing w wersji 5 do interfejsów API wyszukiwania Bing w wersji 7. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji platformy Azure.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

 • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

 • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

 • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji