Cennik usług Cognitive Services — interfejs API wyszukiwania Bing

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania.

Interfejsy API wyszukiwania Bing umożliwiają dodawanie inteligentnego wyszukiwania do aplikacji, łącząc setki miliardów stron internetowych, obrazów, filmów wideo i wiadomości, dzięki czemu można uzyskiwać prawidłowe wyniki wyszukiwania bez reklam. Wyniki można automatycznie dostosowywać do lokalizacji lub rynków użytkowników, zwiększając ich istotność, jeśli są to miejsca lokalne. Zawiera 5 funkcji:

 • Wyszukiwanie obrazów Bing - Wyszukuj obrazy i uzyskuj szeroki zakres wyników. Pomóż użytkownikom wyszukiwać obrazy w Internecie. Możesz wyszukiwać miniatury, adresy URL pełnych obrazów, informacje o witrynie publikowania, metadane obrazów i nie tylko.

 • Wyszukiwanie wiadomości Bing - Wyszukuj wiadomości i uzyskuj szeroki zakres wyników. Wyszukuj artykuły w sieci Web. Możesz wyszukiwać m.in. autorytatywne obrazy artykułów, powiązane informacje i kategorie, informacje o dostawcach, adresy URL artykułów oraz daty dodania.

 • Wyszukiwanie wideo Bing - Wyszukuj wideo i uzyskuj szeroki zakres wyników. Wyszukuj klipy wideo w sieci Web. Możesz wyszukiwać przydatne metadane, takie jak informacje o autorze, formacie kodowania, długości klipu wideo, liczbie wyświetleń i nie tylko.

 • Wyszukiwanie wizualne Bing - Wyszukiwanie wizualne Bing udostępnia wszystkie inteligentne możliwości rozpoznawania obrazów usługi Bing przez pojedyncze wywołanie, dzięki czemu deweloperzy mogą tworzyć przyciągające aplikacje korzystające z obrazów na wybranym urządzeniu. Dostępne funkcje obejmują interpretowanie zawartości wizualnej w celu wyszukania powiązanych produktów lub obrazów, odczytywanie wizytówek, rozpoznawanie kodów kreskowych, wyszukiwanie źródła obrazu oraz rozpoznawanie popularnych dzieł sztuki, pomników, znanych osób i powszechnie spotykanych przedmiotów.

 • Wyszukiwanie w Internecie Bing - Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w Internecie. Możesz pobierać dokumenty z sieci Web indeksowane przez usługę Bing oraz zawężać wyniki według typu wyniku, daty utworzenia i nie tylko.

Interfejsy API wyszukiwania Bing są dostępne jako część następujących planów wyszukiwania Bing zapewniających większą wartość i elastyczność.

Bing Search API v7 — szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje Cena
Bezpłatnie 3 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
Wyszukiwanie wizualne Bing
Wyszukiwanie w Internecie Bing
Bezpłatne transakcje miesięcznie: 1 000
S1 250 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
Wyszukiwanie jednostek Bing
Automatyczne sugerowanie Bing*
Sprawdzanie pisowni Bing*
$7 za 1 000 transakcji
$7 za 25 000 transakcji*
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S2 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Automatyczne sugerowanie Bing*
Sprawdzanie pisowni Bing*
$3 za 1 000 transakcji
$3 za 10 000 transakcji*
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S3 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S4 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S5 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S6 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie jednostek Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S7 150 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
$5 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S8 150 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
$6 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S9 30 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie wizualne Bing $3 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
S10 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie lokalnych firm Bing $5 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji

Oferta S1

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu dla zapytania, obrazu, wiadomości, wideo, jednostki i odpowiednich odpowiedzi wyszukiwania. W odpowiedzi na zapytanie zostanie zawarte sprawdzanie pisowni.

Ten pakiet zawiera również dodatkowe odpowiedzi, takie jak strefę czasową, konwersję jednostek, tłumaczenie i kalkulator, o ile jest to odpowiednie.

Ta warstwa oferuje również wyższe ograniczenia liczby transakcji na sekundę (TPS) oraz możliwość wywołania interfejsów API automatycznego sugerowania* i sprawdzania pisowni*.

Oferta S3

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazu oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Oferta S4

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania wideo oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Oferta S5

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania wiadomości oraz obejmowały sprawdzanie pisowni w odpowiedzi na zapytanie.

Oferta S6

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania jednostki, o ile jest to dostępne. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Oferta S7

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazów oraz wideo. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Oferta S8

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania obrazów, wideo oraz wiadomości. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Oferta S9

The Bing Visual Search offering will provide contextual information from images, or image URLs. To consume other search APIs, in addition to this API, please subscribe to the appropriate Tier along with this offering.

S10 Offering

The Bing Local Business Search offering will find local business entities in a given area of interest based on text search queries. To consume other search APIs, in addition to this API, please subscribe to the appropriate Tier along with this offering.

If you were using Bing Search APIs on or before Oct 15, 2017, then you can still access the APIs at the previously available prices until Oct 15, 2018, or until the end of your Enterprise Agreement. Click here for more details.

It's easy to migrate from the Bing Search v5 APIs to the Bing Search v7 APIs. For details, refer to Azure documentation.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

 • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

 • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

 • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji