Cennik usług Cognitive Services — Rozpoznawanie pisma odręcznego

Tworzenie aplikacji uwalniających potencjał cyfrowego pisma odręcznego

Funkcja Rozpoznawanie pisma odręcznego udostępnia interfejsy API umożliwiające deweloperom osadzanie w swoich aplikacjach możliwości rozpoznawania cyfrowego pisma odręcznego. Dzięki tym możliwościom można rozpoznawać cyfrowe pismo odręczne, typowe kształty oraz układ dokumentu pisma odręcznego w scenariuszach, takich jak robienie notatek, wypełnianie formularzy i dokonywanie adnotacji w dokumentach.

Dzięki tym możliwościom rozpoznawania deweloperzy pomagają użytkownikom maksymalnie wykorzystać pisane ręcznie notatki i przekształcać szkice w możliwą do przeszukiwania zawartość. Ze względu na to, że świat staje się coraz bardziej cyfrowy, ta usługa umożliwia deweloperom tworzenie środowisk, które łączą zalety fizycznego pióra i papieru z najlepszymi zdobyczami cyfrowego świata.

Szczegóły cennika

Opłaty są naliczane za poszczególne transakcje. Jedna transakcja odpowiada żądaniu usługi podzielonemu na pakiety 200 pociągnięć pisma odręcznego. Zatem żądanie 200 pociągnięć jest liczone jako jedna transakcja, żądanie 400 pociągnięć jest liczone jako dwie transakcje itd.

Ta usługa jest aktualnie w publicznej wersji zapoznawczej i są dla niej naliczane opłaty zgodne z cennikiem publicznej wersji zapoznawczej. Cena za wersję ogólnie dostępną zostanie ogłoszona, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Wystąpienie Cena WERSJA ZAPOZNAWCZA
Bezpłatnie Bezpłatne transakcje miesięcznie: 2 000
S0 $- za 1 000 transakcji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure lub opublikuj pytanie w witrynie Stack Overflow.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji