Cennik usług Cognitive Services — Bing Custom Search

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników.

Cennik usługi Bing Custom Search w usługach Cognitive Services

Usługa Bing Custom Search jest obecnie dostępna jako bezpłatna wersja zapoznawcza. W trakcie bezpłatnego okresu zapoznawczego są udostępniane zapytania umożliwiające użytkownikom wypróbowanie usługi, która zostanie wkrótce wydana. Po udostępnieniu produktu jesienią opublikujemy standardowy cennik i bieżący bezpłatny okres próbny zostanie zakończony. Szczegółowe informacje na temat limitów przydziału dozwolonych w trakcie bieżącego bezpłatnego okresu próbnego można znaleźć w poniższej tabeli.

Funkcje Jednostka Przydział
Rozwiązania usługi Custom Search (czyli wystąpienia usługi Custom Search)
Tworzenie wystąpień wyszukiwania niestandardowego Wystąpienie usługi Custom Search Bez ograniczeń
Publikowanie wystąpień wyszukiwania niestandardowego, czyli programowego linku interfejsu API wyszukiwania w sieci Web (Bing) z ustawieniami niestandardowymi Wystąpienie usługi Custom Search Bez ograniczeń
Definiowanie obiektów Web Slice i modyfikowanie wyników
Podnoszenie i obniżanie poziomu domen, domen podrzędnych i pojedynczych adresów URL oraz umieszczanie ich na listach elementów dozwolonych i zablokowanych na wystąpienie wyszukiwania niestandardowego Konfiguracje niestandardowe maks. 400
Przypinanie adresu URL wybranego zapytania na pierwszym miejscu na wystąpienie wyszukiwania niestandardowego Konfiguracje niestandardowe maks. 200
Zapytania testowe służące do weryfikowania ustawień wyszukiwania niestandardowego Transakcje na sekundę 1
Zapytania testowe służące do weryfikowania ustawień wyszukiwania niestandardowego Transakcje na minutę 30
Zapytania testowe służące do weryfikowania ustawień wyszukiwania niestandardowego Transakcje na godzinę 900
Błyskawiczne propozycje dotyczące witryny oparte na sztucznej inteligencji
Błyskawiczne rekomendacje dotyczące witryny Propozycje Bez ograniczeń
Dostęp programowy do interfejsu API wyszukiwania w sieci Web (Bing) w wersji 5
Transakcje interfejsu API wyszukiwania w sieci Web (Bing) w wersji 5 z konfiguracjami wyszukiwania niestandardowego na klucz subskrypcji platformy Azure Transakcje na miesiąc 20 000
Transakcje interfejsu API wyszukiwania w sieci Web (Bing) w wersji 5 z konfiguracjami wyszukiwania niestandardowego na klucz subskrypcji platformy Azure Transakcje na sekundę 5

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.
 • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.

Często zadawane pytania

 • W przypadku interfejsu API rozpoznawania emocji, interfejsu API rozpoznawania twarzy, interfejsu API inteligentnej usługi rozpoznawania języka, interfejsu API zamiany mowy na tekst Bing oraz interfejsu API zamiany tekstu na mowę Bing są naliczane opłaty za 1000 wywołań transakcji interfejsu API podczas aktywnego wywoływania interfejsu API produkcji. Opłata jest naliczana proporcjonalnie za liczbę wywołań transakcji interfejsu API produkcji.

  W przypadku usługi interfejsu API rozpoznawania długich fragmentów mowy (Bing) jest naliczana opłata za godzinę analizowanej mowy. Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut.

  Interfejs API zaleceń i interfejs API analizy tekstu można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.

 • W przypadku przekroczenia limitu użycia w ramach warstwy Standardowa na koncie są naliczane opłaty za dodatkowe transakcje. Dodatkowe transakcje są rozliczane miesięcznie zgodnie ze stawką określoną dla danej warstwy.

 • Każde wywołanie interfejsu API (za wyjątkiem wywołań wsadowego oceniania) jest liczone jako transakcja. Wywołania wsadowego oceniania będą liczone na podstawie liczby elementów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna. Wsadowe ocenianie nie jest obsługiwane w ramach warstwy Bezpłatna.

 • Interfejs API zaleceń można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • Opłaty za następujące interfejsy API usługi Bing: wyszukiwania, automatycznego sugerowania i sprawdzania pisowni są naliczane miesięcznie. W zależności od zakupionej warstwy będą dostępne liczby transakcji definiowane jako wywołania interfejsu API. Liczby dostępnych transakcji będą zawsze powiązane z miesiącem kalendarzowym, bez względu na dzień rozpoczęcia użycia. Jeśli użytkownik przekroczy te liczby, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w tabeli cen. Opłaty za dodatkowe transakcje nie są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • Odwiedź stronę subskrypcji usług Cognitive Services, aby poprosić o bezpłatne wersje próbne.

 • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś