Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — Bing Custom Search

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników.

Cennik usługi Bing Custom Search w usługach Cognitive Services

Build a customized search that fits your needs. The Bing Custom Search API gives you powerful ranking, a global-scale search index, and document processing with fast, simple setup. The core technology works in four steps—by identifying on-topic sites and images, providing automatic query suggestions, applying the Bing ranker, and delivering relevant search results. Adjust the parameters and access usage insights anytime.

Warstwa Uwzględnione interfejsy API Jednostka miary Cena Transakcje na sekundę (TPS)
S1 Bing Custom Search Za 1000 transakcji $4 100
S2 Bing Custom Search with Statistics features Za 1000 transakcji $5 150
S3 Bing Custom Search with Image Search and Statistics features Za 1000 transakcji $6 150
S4
Niestandardowe automatyczne sugerowanie Bing
Za 10 000 transakcji $4 150

S1 Tier Offering

This tier will rank relevant webpages for a given query honoring your custom search instance configuration. Features like adding sites, blocking sites, pinning sites, instance staging, and instance sharing are easily configured and supported through the authoring portal.

S2 Tier Offering

Includes capabilities offered in S1 Tier Offering + Statistics.

This tier will rank relevant webpages for a given query honoring your custom search instance configuration. Features like adding sites, blocking sites, pinning sites, instance staging, and instance sharing are easily configured and supported through the authoring portal.

This bundle also includes the Statistics feature that can be used to analyze the usage of your custom search instance. You can gather metrics such as call volume, top queries, API response code distribution, market distribution, amongst many others.

This tier also offers higher transactions per second (TPS) limits.

S3 Tier Offering

Includes capabilities offered in S2 Tier Offering + Custom Image Search.

This tier will rank relevant webpages for a given query honoring your custom search instance configuration. Features like adding sites, blocking sites, pinning sites, instance staging, and instance sharing are easily configured and supported through the authoring portal.

With this bundle, you can also search through images on your select domains and incorporate those on your search pages along with webpages for more complete user experience. With a separate endpoint, you can select to go with either images alone or both webpages and images.

This bundle also includes the Statistics feature that can be used to analyze the usage of your custom search instance. You can gather metrics such as call volume, top queries, API response code distribution, market distribution, amongst many others.

This tier also offers higher transactions per second (TPS) limits.

S4 Tier Offering

With this Tier, you can also augment your user experience by providing query completions tailored to your selected domains. For site search or vertical search experience, you can subscribe to one of the S1 to S3 tiers along with this S4 Tier for a complete user experience.

This tier also offers higher transactions per second (TPS) limits.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Bing Custom Search

 • No, Bing Custom Search is curtailed to meet specific offering of each Tier. For example, Tier S3 is meant for customers wanting to utilize only custom web results and custom image results for their selected set of domains. The S3 Tier also offers statistics capabilities. The API response will differ depending on the endpoint called within a specific tier. Each endpoint has its own response schema.

 • Here are the different end-points:

 • Tiers are priced based on the number of transactions. As an example, for Tier S3, the price per 1 000 transactions is $6 and for Tier S4, the price per 10 000 transactions is $4. At the end of the billing period, if 20 000 transactions are logged for the Tier S3 and 40 000 transactions are logged for the Tier S4, then the total will be $136 calculated as $6*(20 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

 • Statistics is offered as part of Tier S2 and Tier S3. Within 24 hours of doing a Bing Custom Search Web or Image API call using a Tier S2 or Tier S3 key, the charts in your authoring portal will start populating statistics. You can gather metrics such as call volume, top queries, API response code distribution, and market distribution amongst many others.

 • The Custom Autosuggest feature is offered as a separate tier than Tier S4. Custom Autosuggest can be purchased separately and can be incorporated to get auto suggestions for either S1, S2 or S3 Tiers. For example, if a customer wants to use S1 Tier and S4 tier, they will need to buy both the tiers separately and the billing will work as follows:

  If in S1 Tier a customer has used a total of 3 000 transactions and in S4 tier if a customer has used a total of 40 000 transactions, then the total billing will be $28 calculated as $4*(3 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

Ogólne

 • W przypadku interfejsu API rozpoznawania emocji, interfejsu API rozpoznawania twarzy, interfejsu API usługi Language Understanding Intelligent Service, interfejsu API zamiany mowy na tekst Bing oraz interfejsu API zamiany tekstu na mowę Bing są naliczane opłaty za 1 000 wywołań transakcji interfejsu API podczas aktywnego wywoływania interfejsu API produkcji. Opłata jest naliczana proporcjonalnie za liczbę wywołań transakcji interfejsu API produkcji.

  W przypadku usługi interfejsu API rozpoznawania długich fragmentów mowy (Bing) jest naliczana opłata za godzinę analizowanej mowy. Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut.

  Interfejs API zaleceń i interfejs API analizy tekstu można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.

 • Każda adnotacja do dokumentu jest uznawana za transakcję. Wywołania wsadowego oceniania będą uwzględniane na podstawie liczby dokumentów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji. Na przykład wysłanie 1 000 dokumentów do analizy tonacji w jednym wywołaniu interfejsu API zostanie uznane za 1 000 transakcji. Jeśli interfejs API obsługuje więcej niż jedną operację adnotacji, również zostanie to uwzględnione. Na przykład wywołanie interfejsu API, które przeprowadza analizę tonacji i wyodrębnianie kluczowych fraz w 1 000 dokumentów, jest uznawane za 2 000 transakcji (2 adnotacje × 1 000 dokumentów).

 • W przypadku przekroczenia limitu użycia w ramach warstwy Standardowa na koncie są naliczane opłaty za dodatkowe transakcje. Dodatkowe transakcje są rozliczane miesięcznie zgodnie ze stawką określoną dla danej warstwy.

 • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto