Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — Bing Custom Search

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników.

Cennik usługi Bing Custom Search w usługach Cognitive Services

Opracuj dostosowane wyszukiwanie pasujące do Twoich potrzeb. Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing oferuje zaawansowane możliwości pozycjonowania, globalny indeks wyszukiwania i funkcje przetwarzania dokumentów po przeprowadzeniu szybkiej i prostej konfiguracji. Podstawowa technologia działa w czterech krokach — określając powiązane tematycznie witryny i obrazy, udostępniając automatyczne podpowiedzi dla zapytania, stosując moduł pozycjonowania usługi Bing i dostarczając właściwe wyniki wyszukiwania. Wyniki analiz użycia parametrów i dostępu możesz dostosować w dowolnym momencie.

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje Cena
Bezpłatnie 1 Bing Custom Search Bezpłatne transakcje miesięcznie: 1 000
S1 100 Bing Custom Search $4 za 1 000 transakcji
S2 150 Usługa wyszukiwania niestandardowego Bing z funkcjami dodatku Statystyka $5 za 1 000 transakcji
S3 150 Usługa wyszukiwania niestandardowego Bing z wyszukiwaniem obrazów, wyszukiwaniem wideo i funkcjami dodatku Statystyka $6 za 1 000 transakcji
S4 150 Niestandardowe automatyczne sugerowanie Bing $4 za 10 000 transakcji

Oferta warstwy S1

Ta warstwa pozycjonuje odpowiednie strony internetowe dla danego zapytania, zachowując konfigurację wystąpienia wyszukiwania niestandardowego. Funkcje, takie jak dodawanie witryn, blokowanie witryn, przypinanie witryn, tworzenie wystąpień tymczasowych oraz udostępnianie wystąpień, można łatwo konfigurować i obsługiwać w portalu tworzenia.

Oferta warstwy S2

Obejmuje możliwości oferowane w ramach oferty warstwy S1 oraz dodatek Statystyka.

Ta warstwa pozycjonuje odpowiednie strony internetowe dla danego zapytania, zachowując konfigurację wystąpienia wyszukiwania niestandardowego. Funkcje, takie jak dodawanie witryn, blokowanie witryn, przypinanie witryn, tworzenie wystąpień tymczasowych oraz udostępnianie wystąpień, można łatwo konfigurować i obsługiwać w portalu tworzenia.

Ten pakiet obejmuje także funkcję statystyki, której można użyć do analizowania użycia wystąpienia wyszukiwania niestandardowego. Istnieje możliwość gromadzenia metryk, takich jak wolumin wywołań, najpopularniejsze zapytania, dystrybucja kodów odpowiedzi interfejsu API i podział rynku oraz wielu innych.

Ta warstwa oferuje także wyższe limity liczby transakcji na sekundę.

Oferta warstwy S3

Obejmuje możliwości oferowane w warstwie S2 oraz wyszukiwanie obrazów niestandardowych.

Ta warstwa pozycjonuje odpowiednie strony internetowe dla danego zapytania, zachowując konfigurację wystąpienia wyszukiwania niestandardowego. Funkcje, takie jak dodawanie witryn, blokowanie witryn, przypinanie witryn, tworzenie wystąpień tymczasowych oraz udostępnianie wystąpień, można łatwo konfigurować i obsługiwać w portalu tworzenia.

Ten pakiet umożliwia także wyszukiwanie obrazów i wideo w wybranych domenach oraz uwzględnienie takich obrazów na własnych stronach wyszukiwania razem ze stronami internetowymi, dzięki czemu środowisko użytkownika jest pełniejsze. Oddzielny punkt końcowy umożliwia wybór między korzystaniem z samych obrazów lub wideo, a korzystaniem ze stron internetowych, obrazów i wideo łącznie.

Ten pakiet obejmuje także funkcję statystyki, której można użyć do analizowania użycia wystąpienia wyszukiwania niestandardowego. Istnieje możliwość gromadzenia metryk, takich jak wolumin wywołań, najpopularniejsze zapytania, dystrybucja kodów odpowiedzi interfejsu API i podział rynku oraz wielu innych.

Ta warstwa oferuje także wyższe limity liczby transakcji na sekundę.

Oferta warstwy S4

W tej warstwie możesz także rozszerzyć środowisko użytkownika, udostępniając uzupełnienia zapytań dostosowane do wybranych domen. W interfejsie wyszukiwania w witrynie lub wyszukiwania pionowego możesz zasubskrybować warstwę S1 lub S3 razem z warstwą S4, aby oferować użytkownikowi pełne możliwości.

Ta warstwa oferuje także wyższe limity liczby transakcji na sekundę.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Nie, wyszukiwanie niestandardowe Bing jest ograniczone tak, aby spełniało warunki określonej oferty dla każdej warstwy. Na przykład warstwa S3 jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą wykorzystywać tylko wyniki niestandardowego wyszukiwania internetowego i niestandardowego wyszukiwania obrazów dla wybranego zbioru domen. Warstwa S3 udostępnia także możliwości dotyczące statystyki. Odpowiedź interfejsu API różni się w zależności od punktu końcowego wywołanego w ramach określonej warstwy. Każdy punkt końcowy ma własny schemat odpowiedzi.

 • Oto różne punkty końcowe:

  • Wyszukiwanie niestandardowe Bing (punkt końcowy niestandardowego wyszukiwania w Internecie)
  • Wyszukiwanie niestandardowe Bing z funkcją wyszukiwania obrazów (punkt końcowy niestandardowego wyszukiwania obrazów)
 • Warstwy są wyceniane na podstawie liczby transakcji. Na przykład w warstwie S3 cena za transakcje w liczbie 1 000 to $6, a w warstwie S4 cena za transakcje w liczbie 10 000 to $4. Jeśli na końcu okresu rozliczeniowego liczba transakcji zarejestrowanych w warstwie S3 to 20 000, a w warstwie S4 to 40 000, kwota łączna $136 zostanie obliczona jako $6*(20 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

 • Dodatek Statystyka jest oferowany w ramach warstw S2 i S3. W ciągu 24 godzin od wywołania interfejsu API niestandardowego wyszukiwania internetowego Bing lub wyszukiwania obrazów za pomocą klucza warstwy S2 lub S3 wykresy w portalu tworzenia zaczną być zapełniane danymi statystycznymi. Istnieje możliwość gromadzenia metryk, takich jak wolumin wywołań, najpopularniejsze zapytania, dystrybucja kodów odpowiedzi interfejsu API i podział rynku oraz wielu innych.

 • Funkcja niestandardowego automatycznego sugerowania jest oferowana w ramach odrębnej warstwy innej niż warstwa S4. Funkcję niestandardowego automatycznego sugerowania można kupić i zintegrować oddzielenie, aby uzyskiwać automatyczne podpowiedzi w warstwach S1, S2 i S3. Jeśli na przykład klient chce używać warstw S1 i S4, musi zakupić je oddzielnie, a rozliczenie będzie wyglądać następująco:

  Jeśli w warstwie S1 liczba transakcji zużyta przez klienta to łącznie 3 000, a w warstwie S4 to łącznie 40 000, wtedy kwota rozliczenia $28 jest obliczana jako $4*(3 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji