Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — interfejs Academic Knowledge API

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Jeśli na dzień 15 lutego 2018 roku jesteś użytkownikiem warstwy Bezpłatna lub Standardowa interfejsu Academic Knowledge API na platformie Azure, możesz nadal korzystać z niego, używając swojego obecnego klucza platformy Azure do 24 maja 2018 roku. Po tej dacie wygeneruj nowe klucze interfejsu API do używania w warstwie Bezpłatna z portalu Microsoft Cognitive Services Labs. Dowiedz się więcej

Interfejs Academic Knowledge APIWersja zapoznawcza interpretuje ciągi zapytań użytkowników w języku naturalnym i zwraca interpretacje z adnotacjami, aby zapewnić rozbudowane środowisko automatycznego uzupełniania w polu wyszukiwania, które przewiduje tekst wpisywany przez użytkownika. Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph przy użyciu interfejsu Academic Knowledge API. Dzięki tej usłudze możesz interpretować zapytania użytkowników w celach akademickich i pobierać rozbudowane informacje z wykresu Microsoft Academic Graph (MAG).

Szczegóły cennika

Poniższe ceny zawierają rabat za wersję zapoznawczą.

Warstwa Jednostka Cena
Academic Knowledge API — warstwa Bezpłatna Transakcje Bezpłatne transakcje miesięcznie: 10,000
Academic Knowledge API — warstwa Standardowa Transakcje $- za 1000 transakcji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.
  • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.

Często zadawane pytania

  • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

  • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

  • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

  • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji