Usługa Azure Bot — cennik

Usługa Azure Bot Service jest obsługiwana przez usługi Azure App Service i korzysta z ich cennika. W przypadku wybrania planu hostingu typu Użycie usługa Azure Bot Service działa w ramach rozwiązania Azure Functions w trybie użycia. W przypadku wybrania planu usługi App Service usługa Azure Bot Service działa jako standardowa aplikacja internetowa platformy Azure.

Azure Bot Service (tryb użycia w usłudze Azure Functions) Więcej informacji Cennik
Azure Bot Service (usługa App Service uruchamiana jako standardowa aplikacja internetowa platformy Azure) Więcej informacji Cennik

W ramach tworzenia bota usługa Azure Bot Service przeprowadzi aprowizację wystąpienia usługi Application Insights za pomocą warstwy Podstawowa i zostanie wyświetlona w subskrypcji platformy Azure. Następnie usługa Azure Bot Service zostanie skonfigurowana do wysyłania zdarzeń diagnostycznych i innych danych telemetrii dotyczących bota. Będzie służyć także do dostarczania danych na stronę z analizami. Dowiedz się więcej na temat analiz usługi Bot.

Application Insights Więcej informacji Cennik

Podczas tworzenia bota należy wybrać szablon usługi Azure Bot Service, który jest najlepszy w przypadku danego scenariusza. W zależności od szablonu wybranego dla bota może zaistnieć konieczność aprowizowania przez usługę Azure Bot Service wystąpienia usługi Cognitive Service Language Understanding Intelligent Service (LUIS) lub usługi QnA Maker. Obie usługi są tworzone za pomocą warstwy bezpłatnej lub wersji próbnej w ramach subskrypcji platformy Azure.

Language Understanding Intelligent Service Więcej informacji Cennik
Interfejs API usługi QnA Maker Więcej informacji Wersja próbna

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Pomoc techniczna dotycząca usług w wersji zapoznawczej jest dostępna na naszych forach.
  • W okresie obowiązywania wersji zapoznawczej nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługa Azure Bot

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto