Azure Sentinel — cennik

Zacznij korzystać z natywnego dla chmury zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz inteligentnej analizy zabezpieczeń, aby ułatwić ochronę swojego przedsiębiorstwa

Usługa Azure Sentinel udostępnia inteligentną analizę zabezpieczeń w przedsiębiorstwie. Dane tej analizy są przechowywane w obszarze roboczym usługi Azure Monitor Log Analytics. Usługa Azure Sentinel jest rozliczana zgodnie z ilością pozyskanych przez nią danych do analizy i danych przechowywanych w obszarze roboczym usługi Azure Monitor Log Analytics. Usługa Azure Sentinel udostępnia elastyczny i przewidywalny model cenowy. Płatności za usługę Azure Sentinel można dokonać na dwa sposoby: w ramach rezerwacji zdolności produkcyjnych i płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Rezerwacje zdolności produkcyjnych

Dzięki rezerwacjom zdolności produkcyjnych opłaty są naliczane według stałej stawki zależnej od wybranej warstwy, co pozwala przewidzieć łączny koszt usługi Azure Sentinel. Rezerwacje zdolności produkcyjnych udostępniają rabat (do 60%) zgodnie z wybraną rezerwacją zdolności produkcyjnych względem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Możesz zrezygnować z warstwy dyspozycyjności w dowolnym czasie po pierwszych 31 dniach zobowiązania. Poniższe ceny zależą od analizy dostępnej w usłudze Azure Sentinel i nie obejmują powiązanych opłat za pozyskiwanie danych w usłudze Log Analytics. Informacje o powiązanych opłatach za pozyskiwanie danych można znaleźć w cenniku usługi Azure Monitor Log Analytics.

Pojemność1 Cena Rabat2
100 za GB na dzień $- dziennie 50%
200 za GB na dzień $- dziennie 55%
300 za GB na dzień $- dziennie 57%
400 za GB na dzień $- dziennie 58%
500 za GB na dzień $- dziennie 60%
Więcej niż 500 GB na dzień $- dziennie + $- dziennie (za każdy przyrost 100 GB po 500 GB dziennej dyspozycyjności) 60%

1Jeśli ilość danych pozyskanych w usłudze Azure Sentinel przekroczy wybraną dzienną rezerwację zdolności produkcyjnych, dodatkowe dane będą rozliczane według poniższych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

2W porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

With Pay-As-You-Go pricing, you are billed per gigabyte (GB) for the volume of data ingested for analysis in Azure Sentinel and stored in the Azure Monitor Log Analytics workspace. Data volume is measured by the volume of data that will be stored in GB (10^9 bytes). Prices shown below are related to the security analytics enabled by Azure Sentinel. Prices shown below are related to the analytics enabled by Azure Sentinel and do not include the related data ingestion charges for Log Analytics. Please refer to the Azure Monitor Log Analytics pricing for the related data ingestion charges.

Charges for Azure Sentinel will go into effect on November 1, 2019.

Funkcja Cena
Azure Sentinel $- za pozyskany GB

Bezpłatna wersja próbna

Usługę Azure Sentinel można włączyć bez dodatkowych kosztów w obszarze roboczym usługi Azure Monitor Log Analytics na pierwsze 31 dni. Korzystanie z niej po upływie tych 31 dni będzie wiązać się z opłatami zgodnie z przedstawionym powyżej cennikiem. W trakcie korzystania z tej bezpłatnej wersji próbnej nadal obowiązują opłaty związane z usługą Azure Monitor Log Analytics za pozyskiwanie danych i dodatkowe możliwości automatyzacji oraz korzystania z własnego uczenia maszynowego.

Przechowywanie danych

Po włączeniu usługi Azure Sentinel w obszarze roboczym usługi Azure Monitor Log Analytics każdy gigabajt danych pozyskany do obszaru roboczego może być przechowywany bezpłatnie przez pierwszych 90 dni. Za dane przechowywane po upływie 90 dni będą naliczane standardowe ceny za przechowywanie w usłudze Azure Monitor Log Analytics.

Azure Monitor Log Analytics

Usługa Azure Sentinel jest oparta na sprawdzonej usłudze Azure Monitor Log Analytics oraz umożliwia pozyskiwanie i analizowanie szczegółowych informacji z ogromnych ilości danych operacyjnych uzyskiwanych w ciągu kilku sekund oraz wchodzenie z nimi w interakcje za pomocą rozszerzonego języka zapytań. Usługa Azure Sentinel jest rozliczana zgodnie z ilością pozyskanych przez nią danych do analizy i danych przechowywanych w obszarze roboczym usługi Azure Monitor Log Analytics. Informacje o powiązanych opłatach za pozyskiwanie danych można znaleźć w cenniku usługi Azure Monitor Log Analytics.

Automatyzacja i korzystanie z własnego uczenia maszynowego

Usługa Azure Sentinel jest zintegrowana z wieloma innymi usługami platformy Azure i udostępnia rozszerzone możliwości zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz orkiestracji zabezpieczeń, automatyzacji i odpowiedzi. W przypadku niektórych z tych usług mogą być naliczane dodatkowe opłaty:

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Sentinel

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Sentinel.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Sentinel.

Często zadawane pytania

 • Nowi i istniejący klienci usługi Azure Sentinel mogą bezpłatnie importować dzienniki usługi AWS CloudTrail do 30 czerwca 2020 r. Odpowiednie dane są pozyskiwane przy użyciu łącznika danych AWS CloudTrail w usłudze Azure Sentinel.
 • Rezerwacje zdolności produkcyjnych pozwalają zarezerwować stałą dzienną pojemność na pozyskiwane dane dla usług Azure Monitor i Azure Sentinel w stałej, przewidywalnej cenie za dzień. Żądaną dyspozycyjność można zwiększyć w dowolnym czasie. Jednak minimalny okres zobowiązania przed rezygnacją lub zmniejszeniem rezerwacji zdolności produkcyjnych wynosi 31 dni.

  • Dodawanie dyspozycyjności do rezerwacji — możesz zwiększyć żądaną dyspozycyjność w dowolnym czasie. Nowa rezerwacja zdolności produkcyjnych zacznie obowiązywać po rozpoczęciu następnego dnia (czas UTC).
  • Zmniejszanie wybranej rezerwacji zdolności produkcyjnych — po upływie pierwszych 31 dni możesz zmniejszyć rezerwację zdolności produkcyjnych lub całkowicie zrezygnować z modelu rezerwacji. Okres 31 dni jest resetowany po każdym wprowadzeniu zmiany (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w wybranej rezerwacji zdolności produkcyjnych. Nowa rezerwacja zdolności produkcyjnych lub nowy model biznesowy zacznie obowiązywać po rozpoczęciu następnego dnia (czas UTC).
 • Z rezerwacji zdolności produkcyjnych można zacząć korzystać w dowolnym momencie. Po uaktywnieniu rezerwacji nadal będziesz w wybranej warstwie dyspozycyjności do czasu zmiany modelu cenowego na inny albo zwiększenia lub zmniejszenia rezerwacji zdolności produkcyjnych.
 • Rezerwacje zdolności produkcyjnych są stosowane na poziomie obszaru roboczego i nie można ich grupować między obszarami roboczymi lub subskrypcjami.
 • Dzienniki aktywności platformy Azure, dzienniki inspekcji usługi Office 365 (całej aktywności programu SharePoint i aktywności administratorów programu Exchange) oraz alerty z produktów Microsoft Defender (Azure Defender, Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender dla usługi Office 365, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for Endpoint), Azure Security Center, Microsoft Cloud App Security i Azure Information Protection mogą być pozyskiwane bez dodatkowych kosztów zarówno w usłudze Azure Sentinel, jak i w usłudze Azure Monitor Log Analytics.

  Uwaga: Dane inspekcji usługi Azure Active Directory (AAD) nie są bezpłatne i ich pozyskiwanie zarówno w usłudze Azure Sentinel, jak i w usłudze Azure Monitor Log Analytics jest rozliczane.

 • Każda usługa platformy Azure używana oprócz usługi Azure Sentinel jest rozliczana zgodnie z jej cennikiem. Przykład: Log Analytics, Logic Apps, Machine Learning itp.
 • Nie ma żadnych dodatkowych opłat za funkcje usługi Azure Sentinel, które są w wersji zapoznawczej (oznaczone tagiem „Preview”), poza kosztami powiązanymi z pozyskiwaniem i przechowywaniem danych. Cennik funkcji dostępnych w wersji zapoznawczej zostanie ogłoszony w przyszłości, a przed zakończeniem okresu zapoznawczego zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie. Jeśli po upływie okresu podanego w powiadomieniu zdecydujesz się nadal korzystać z funkcji w wersji zapoznawczej, opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.