Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR — cennik

Łatwo utwórz i wdróż usługę FHIR na potrzeby współdziałania i rozwiązań dotyczących danych zdrowotnych

„Azure API for FHIR®” to „platforma jako usługa” (PaaS) umożliwiająca organizacjom przekazywanie, magazynowanie i analizowanie danych opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nimi w formacie Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Chronione informacje zdrowotne są chronione i zarządzane z użyciem praw. Dane mogą być analizowane i pobierane za pomocą narzędzi do analizy na platformie Azure, a konserwowaniem i tworzeniem kopii zapasowych serwerów zajmuje się firma Microsoft. Platforma Azure umożliwia praktycznie nieograniczone skalowanie oraz daje dostęp do najwyższej klasy narzędzi do uczenia maszynowego.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

W przypadku usługi Azure API for FHIR naliczane są opłaty za środowisko uruchomieniowe, które udostępnia warstwę interfejsu API RESTful, magazyn strukturalny i aprowizowaną przepływność dla magazynu.

Opłaty za środowisko uruchomieniowe są naliczane za każdą godzinę i pokrywają koszty zasobów obliczeniowych obsługujących warstwę interfejsu API RESTful znajdującą się nad magazynem zaplecza.

Magazyn strukturalny jest rozliczany za każdy GB użyty na potrzeby indeksu i danych na dysku SSD.

Aprowizowana przepływność jest podawana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i można jej używać w różnych operacjach bazy danych (np. wstawianiu, odczycie, zamianie, operacji upsert, zapytaniach itp.). Możesz aprowizować przepływność i ją elastycznie skalować w przyrostach co 100 RU/s w witrynie Azure Portal.

Jednostka Cena
Środowisko uruchomieniowe usługi $- za godzinę
Aprowizowana przepływność na 100 RU/s $- za godzinę
Magazyn strukturalny $-/GB/miesiąc

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR.

Często zadawane pytania

  • Klienci powinni zobaczyć opłaty za usługę Azure API for FHIR na swoich rachunkach począwszy od cyklu rozliczeniowego 1 grudnia 2019 r.
    • W przypadku usługi Azure API for FHIR naliczane są opłaty za środowisko uruchomieniowe, które udostępnia warstwę interfejsu API RESTful, magazyn strukturalny i aprowizowaną przepływność dla magazynu. Opłaty za środowisko uruchomieniowe są naliczane za każdą godzinę i pokrywają koszty zasobów obliczeniowych obsługujących warstwę interfejsu API RESTful znajdującą się nad magazynem zaplecza.
    • Magazyn jest rozliczany za każdy GB użyty na potrzeby indeksu i danych na dysku SSD.
    • Aprowizowana przepływność jest podawana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i można jej używać w różnych operacjach bazy danych (np. wstawianiu, odczycie, zamianie, operacji upsert, zapytaniach itp.). Klienci mogą aprowizować przepływność i ją elastycznie skalować w przyrostach co 100 RU/s w witrynie Azure Portal.
  • Gdy usługa była w wersji zapoznawczej, jej użycie było na rozliczeniu pokazywane jako opłaty za usługę Cosmos DB. Przy nowym modelu rozliczeń usługa będzie na rozliczeniu widoczna jako usługa Azure API for FHIR. Opłaty za użycie magazynu przez usługę nie ulegają zmianie. Firma Microsoft dodaje jednak teraz opłatę za środowisko uruchomieniowe, która pokrywa koszt części obliczeniowej usługi.
  • Zmiana w rozliczeniach oznacza, że użycie usługi Azure API for FHIR będzie widoczne na rozliczeniu za platformę Azure jako oddzielna usługa. Dzięki temu ceny za wykorzystanie usług będą prezentowane klientom w bardziej przejrzysty sposób. Da to także firmie Microsoft możliwość przetestowania w przyszłości innych warstw cenowych usługi z dodaną większą liczbą funkcji dla klientów.
  • Obecnie w publicznej wersji zapoznawczej łącznik usługi Azure IoT for FHIR (łącznik IoT) jest dostępny do użycia bezpłatnie przez ograniczony czas. Obowiązują ograniczenia.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.