Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR — cennik

Łatwo utwórz i wdróż usługę FHIR na potrzeby rozwiązań do obsługi danych medycznych

„Azure API for FHIR®” to „platforma jako usługa” (PaaS) umożliwiająca organizacjom przekazywanie, magazynowanie i analizowanie danych opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nimi w formacie Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Chronione informacje zdrowotne są chronione i zarządzane z użyciem praw. Dane mogą być analizowane i pobierane za pomocą narzędzi do analizy na platformie Azure, a konserwowaniem i tworzeniem kopii zapasowych serwerów zajmuje się firma Microsoft. Platforma Azure umożliwia praktycznie nieograniczone skalowanie oraz daje dostęp do najwyższej klasy narzędzi do uczenia maszynowego.

W przypadku usługi Azure API for FHIR naliczane są opłaty za środowisko uruchomieniowe, które udostępnia warstwę interfejsu API RESTful, magazyn strukturalny i aprowizowaną przepływność dla magazynu.

Opłaty za środowisko uruchomieniowe są naliczane za każdą godzinę i pokrywają koszty zasobów obliczeniowych obsługujących warstwę interfejsu API RESTful znajdującą się nad magazynem zaplecza.

Magazyn strukturalny jest rozliczany za każdy GB użyty na potrzeby indeksu i danych na dysku SSD.

Aprowizowana przepływność jest podawana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i można jej używać w różnych operacjach bazy danych (np. wstawianiu, odczycie, zamianie, operacji upsert, zapytaniach itp.). Możesz aprowizować przepływność i ją elastycznie skalować w przyrostach co 100 RU/s w witrynie Azure Portal.

Szczegóły cennika

Jednostka Cena
Środowisko uruchomieniowe usługi $- za godzinę
Aprowizowana przepływność na 100 RU/s $- za godzinę
Magazyn strukturalny $-/GB/miesiąc

Często zadawane pytania

  • Klienci powinni zobaczyć opłaty za usługę Azure API for FHIR na swoich rachunkach począwszy od cyklu rozliczeniowego 1 grudnia 2019 r.
    • W przypadku usługi Azure API for FHIR naliczane są opłaty za środowisko uruchomieniowe, które udostępnia warstwę interfejsu API RESTful, magazyn strukturalny i aprowizowaną przepływność dla magazynu. Opłaty za środowisko uruchomieniowe są naliczane za każdą godzinę i pokrywają koszty zasobów obliczeniowych obsługujących warstwę interfejsu API RESTful znajdującą się nad magazynem zaplecza.
    • Magazyn jest rozliczany za każdy GB użyty na potrzeby indeksu i danych na dysku SSD.
    • Aprowizowana przepływność jest podawana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i można jej używać w różnych operacjach bazy danych (np. wstawianiu, odczycie, zamianie, operacji upsert, zapytaniach itp.). Klienci mogą aprowizować przepływność i ją elastycznie skalować w przyrostach co 100 RU/s w witrynie Azure Portal.
  • Gdy usługa była w wersji zapoznawczej, jej użycie było na rozliczeniu pokazywane jako opłaty za usługę Cosmos DB. Przy nowym modelu rozliczeń usługa będzie na rozliczeniu widoczna jako usługa Azure API for FHIR. Opłaty za użycie magazynu przez usługę nie ulegają zmianie. Firma Microsoft dodaje jednak teraz opłatę za środowisko uruchomieniowe, która pokrywa koszt części obliczeniowej usługi.
  • Zmiana w rozliczeniach oznacza, że użycie usługi Azure API for FHIR będzie widoczne na rozliczeniu za platformę Azure jako oddzielna usługa. Dzięki temu ceny za wykorzystanie usług będą prezentowane klientom w bardziej przejrzysty sposób. Da to także firmie Microsoft możliwość przetestowania w przyszłości innych warstw cenowych usługi z dodaną większą liczbą funkcji dla klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji