Operations Management Suite | Automatyzacja i kontrola

Ciągłość usług i zgodność z przepisami dzięki zarządzaniu konfiguracją i automatyzacją

Cena produktu Operations Management Suite Automation and Control jest określona za jeden węzeł. Opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów zarejestrowanych w ramach usługi. Naliczanie opłat rozpoczyna się w momencie zarejestrowania węzła w usłudze i kończy się w momencie wyrejestrowania węzła z usługi. Węzeł to dowolna maszyna z konfiguracją zarządzaną przez usługę. Może to być maszyna wirtualna platformy Azure, lokalna maszyna wirtualna, host fizyczny lub maszyna wirtualna w innej chmurze publicznej.

Automatyzacja i kontrola
Zarządzanie zmianami1 Included
Zarządzanie aktualizacjami1 Included
Konfiguracja żądanego stanu Included
Process Automation Included
Liczba węzłów Bez ograniczeń
Cena $6 na węzeł/miesiąc
1Log data stored is charged at Azure Log Analytics pricing

Dodatkowe minuty

Jeśli liczba wykorzystanych minut przekroczy uwzględniony przydział dzienny, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem
Minuty usługi Process Automation
Process Automation2 $0.002/min
2Incremental job minutes are billed at the standalone rates below. Minutes are aggregated across all automation accounts under the same subscription.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
  • Dostępność usługi Insight and Analytics zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

  • Rozliczenie następuje na podstawie łącznej liczby węzłów przesyłających dane w poszczególnych godzinach. Każdy węzeł zarejestrowany w usłudze przesyła dane co najmniej raz na godzinę. Na każdy węzeł otrzymasz następującą liczbę minut wykonywania zadań dziennie: 10. Na koniec każdego dnia liczba zgłoszonych węzłów jest sumowana i mnożona przez 10 min w celu ustalenia przydziału minut zadań na ten dzień. Łączna liczba minut wykonywania zadań również jest obliczana, a jeśli ta liczba przekracza przydział minut wykonywania zadań, za minuty wykraczające poza przydział jest naliczana opłata według stawki za dodatkowe minuty.

    Minuty wykonywania zadań na potrzeby systemowych elementów runbook nie są liczone jako użycie przydziału minut.

  • Tak. Jeśli chcesz użyć więcej niż 500 min automatyzacji procesów lub zarządzać ponad 5 węzłami na subskrypcję w miesiącu, musisz przejść do płatnej warstwy.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Automatyzacja i kontrola

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś