Operations Management Suite | Automatyzacja i kontrola

Ciągłość usług i zgodność z przepisami dzięki zarządzaniu konfiguracją i automatyzacją

Cena produktu Operations Management Suite Automation and Control jest określona za jeden węzeł. Opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów zarejestrowanych w ramach usługi. Naliczanie opłat rozpoczyna się w momencie zarejestrowania węzła w usłudze i kończy się w momencie wyrejestrowania węzła z usługi. Węzeł to dowolna maszyna z konfiguracją zarządzaną przez usługę. Może to być maszyna wirtualna platformy Azure, lokalna maszyna wirtualna, host fizyczny lub maszyna wirtualna w innej chmurze publicznej.

Bezpłatnie Automatyzacja i kontrola
Zarządzanie zmianami
Zarządzanie aktualizacjami
Konfiguracja żądanego stanu
Process Automation
Liczba węzłów 5 Bez ograniczeń
Liczba minut 500 min/miesiąc kalendarzowy1 Nieograniczone minuty dla gotowych rozwiązań
10 min/węzeł/dzień dla niestandardowych elementów runbook2
Cena Bezpłatnie $10 na węzeł/miesiąc3

1Kolejne minuty zadań są rozliczane według poniższych stawek autonomicznych. Minuty są agregowane w obrębie wszystkich kont usługi Automation w ramach jednej subskrypcji.

2Minuty dla wszystkich węzłów są łączone. O ile całkowite użycie minut nie wykracza poza łączną pulę minut, nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty.

3Kolejne minuty zadań są rozliczane według poniższych stawek autonomicznych. Minuty są agregowane w obrębie wszystkich kont usługi Automation w ramach jednej subskrypcji.

Dodatkowe minuty

Jeśli liczba wykorzystanych minut przekroczy uwzględniony przydział dzienny, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem
Minuty usługi Process Automation
Process Automation $0.002/min

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29.0/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
  • Dostępność usługi Insight and Analytics zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Automatyzacja i kontrola

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś