Operations Management Suite | Automatyzacja i kontrola

Ciągłość usług i zgodność z przepisami dzięki zarządzaniu konfiguracją i automatyzacją

Cena produktu Operations Management Suite Automation and Control jest określona za jeden węzeł. Opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów zarejestrowanych w ramach usługi. Naliczanie opłat rozpoczyna się w momencie zarejestrowania węzła w usłudze i kończy się w momencie wyrejestrowania węzła z usługi. Węzeł to dowolna maszyna z konfiguracją zarządzaną przez usługę. Może to być maszyna wirtualna platformy Azure, lokalna maszyna wirtualna, host fizyczny lub maszyna wirtualna w innej chmurze publicznej.

Bezpłatnie Automatyzacja i kontrola
Zarządzanie zmianami
Zarządzanie aktualizacjami
Konfiguracja żądanego stanu
Process Automation
Liczba węzłów 5 Bez ograniczeń
Liczba minut 500 min/miesiąc kalendarzowy1 Nieograniczone minuty dla gotowych rozwiązań
10 min/węzeł/dzień dla niestandardowych elementów runbook2
Cena Bezpłatnie $10/węzeł/miesiąc3

1Kolejne minuty zadań są rozliczane według poniższych stawek autonomicznych. Minuty są agregowane w obrębie wszystkich kont usługi Automation w ramach jednej subskrypcji.

2Minuty dla wszystkich węzłów są łączone. O ile całkowite użycie minut nie wykracza poza łączną pulę minut, nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty.

3Kolejne minuty zadań są rozliczane według poniższych stawek autonomicznych. Minuty są agregowane w obrębie wszystkich kont usługi Automation w ramach jednej subskrypcji.

Dodatkowe minuty

Jeśli liczba wykorzystanych minut przekroczy uwzględniony przydział dzienny, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem
Minuty usługi Process Automation
Process Automation $0.002/min

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29.0/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
  • Dostępność usługi Insight and Analytics zależy od umowy SLA obszaru roboczego usługi Log Analytics oraz używanych zasobów konta usługi Automation. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA usługi Log Analytics i umowę SLA usługi Automation.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś