Pomiń nawigację

App Service — szczegóły według regionów

Strona dostępności usług według regionów pomoże Ci określić, które funkcje są dostępne w poszczególnych regionach. Mimo że usługa Azure App Service może być obsługiwana w danym regionie, nie wszystkie funkcje są dostępne w chmurach suwerennych, takich jak Azure Government, Niemcy i Chiny. Na tej liście można znaleźć szczegółowe informacje na temat funkcji i możliwości, które są niedostępne lub mają ograniczoną dostępność w chmurach suwerennych.

Funkcje usługi App Service niedostępne w chmurach suwerennych

  • App Service (wersja izolowana) (rozwiązanie poprzednio znane jako środowisko usługi App Service)
  • Hybrydowe
  • Sieć VPN typu punkt-lokacja (postęp można sprawdzić na stronie Harmonogram działania dla platformy Azure)
  • Obsługa zewnętrznych dostawców kontroli źródła, takich jak GitHub i BitBucket (tylko obsługa lokalnej usługi Git)
  • Rozszerzenia warstwy Premium, takie jak Tinfoil i Z-Ray (debugowanie PHP)
  • Zintegrowane zakupy związane z domenami niestandardowymi i protokołem SSL w serwisie GoDaddy
  • Zewnętrzne rozszerzenia lokacji usługi Kudu
  • Obsługa portalu zaawansowanych funkcji przeznaczonych dla usługi App Service
  • App Service Advisor
  • Eksplorator zasobów

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji