Pomiń nawigację

Co to jest chmura hybrydowa?

Środowisko przetwarzania danych w chmurze hybrydowej stanowi połączenie chmur publicznych i chmur prywatnych, umożliwiając udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przetwarzanie danych to miewa różną intensywność. Dzięki przetwarzaniu w chmurze hybrydowej firmy mogą bezproblemowo poszerzyć swoją infrastrukturę lokalną o chmurę publiczną umożliwiającą obsługę zwiększonego zapotrzebowania — bez konieczności udostępniania swoich centrów danych innym firmom. Chmura hybrydowa zapewnia elastyczność i moc obliczeniową chmury publicznej, dzięki którym firmy mogą sprawnie obsługiwać podstawowe zadania komputerowe, które nie mają poufnego charakteru. Jednocześnie newralgiczne aplikacje i dane biznesowe są bezpiecznie przechowywane lokalnie, za firmową zaporą.

Dzięki chmurze hybrydowej firmy mogą nie tylko skalować zasoby komputerowe, ale także uniknąć poważnych wydatków, które byłyby konieczne do zapewnienia obsługi krótkotrwałych skoków zapotrzebowania. Dodatkową korzyścią jest możliwość zwolnienia zasobów lokalnych na użytek bardziej poufnych danych lub aplikacji. Firmy płacą tylko za tymczasowo używane zasoby, co jest finansowo korzystniejsze niż zakup, zaprogramowanie i konserwacja dodatkowych zasobów i wyposażenia, które przez długie okresy mogłyby pozostawać niewykorzystane. Przetwarzanie w chmurze hybrydowej stanowi optymalną platformę, ponieważ zapewnia wszystkie korzyści związane z przetwarzaniem w chmurze — elastyczność, skalowalność i opłacalność — przy zachowaniu minimalnego ryzyka ujawnienia danych.

Powiązane produkty i usługi

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw