Co to jest magazyn w chmurze?

Magazyn w chmurze to usługa umożliwiająca przechowywanie danych przez przesłanie ich za pośrednictwem Internetu lub innej sieci do systemu magazynu znajdującego się poza siedzibą i obsługiwanego przez inną firmę. Istnieją setki różnych systemów magazynów w chmurze, od magazynów osobistych zawierających wiadomości e-mail, obrazy, klipy wideo i inne pliki osobiste (lub ich kopie zapasowe) osób indywidualnych, po magazyny klasy korporacyjnej pozwalające firmom na używanie magazynu w chmurze jako obsługiwanego komercyjnie, zdalnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, gdzie firma może bezpiecznie przesyłać i przechowywać pliki danych lub udostępniać je między lokalizacjami.

Systemy magazynowania są na ogół skalowalne, aby można je było dopasować do potrzeb związanych z przechowywaniem danych osoby indywidualnej lub organizacji, można do nich uzyskać dostęp z dowolnego miejsca i są niezależne od aplikacji, czyli dostępne z każdego urządzenia. Firmy mogą wybierać spośród trzech głównych modeli: usługa magazynu chmury publicznej, która jest odpowiednia dla danych bez struktury, usługa magazynu chmury prywatnej, który może być chroniony przez zaporę firmy w celu zapewnienia większej kontroli nad danymi, oraz usługa magazynu chmury hybrydowej, która łączy usługi chmury prywatnej i publicznej w celu zwiększenia elastyczności.

Powiązane produkty i usługi

Konta usługi Storage

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw