Co to jest rozszerzanie możliwości chmury?

Rozszerzanie możliwości chmury w chmurze obliczeniowej to konfiguracja między chmurą prywatną i chmurą publiczną na potrzeby obsługi szczytowego zapotrzebowania na zasoby IT. Jeśli organizacja korzystająca z chmury prywatnej w pełni wykorzysta zasoby, dodatkowy ruch będzie kierowany do chmury publicznej, dzięki czemu nie będzie zakłóceń w działaniu usług.

Kluczową zaletą rozszerzania możliwości chmury, oprócz elastyczności i funkcji samoobsługi, są obniżone koszty. Opłaty za dodatkowe zasoby są naliczane tylko wtedy, gdy jest zapotrzebowanie na te zasoby — nie musisz już płacić za dodatkową pojemność, z której nie korzystasz, ani próbować przewidywać szczytowego zapotrzebowania i jego zmian. Aplikację możesz umieścić w chmurze prywatnej, a następnie rozszerzyć jej możliwości do chmury publicznej tylko wtedy, gdy to konieczne w celu obsłużenia szczytowego zapotrzebowania. Dodatkowo rozszerzania możliwości chmury można użyć do przetwarzania obciążeń, przenosząc podstawowe aplikacje do chmury publicznej, aby zwolnić zasoby lokalne na potrzeby aplikacji istotnych dla biznesu. Podczas korzystania z rozszerzania możliwości chmury pamiętaj o wymaganiach w zakresie zabezpieczeń i zgodności z przepisami, opóźnieniach, równoważeniu obciążenia oraz zgodności platformy.

Powiązane produkty i usługi

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności