Czym są narzędzia do analizy biznesowej?

Narzędzia do analizy biznesowej to taki typ aplikacji, które zbierają i przetwarzają duże ilości danych bez struktury z systemów wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak książki, czasopisma, dokumenty, dokumentacja medyczna, obrazy, pliki, wiadomości e-mail, klipy wideo i inne źródła biznesowe. Mimo że narzędzia do analizy biznesowej nie są tak elastyczne, jak narzędzia do analityki biznesowej, zapewniają one sposób gromadzenia danych w celu znalezienia informacji, głównie za pośrednictwem zapytań. Te narzędzia pomagają także w przygotowaniu danych do analizy, aby można było utworzyć raporty, pulpity nawigacyjne i wizualizacje danych. Te wyniki ułatwiają zarówno pracownikom, jak i menedżerom, szybsze i lepsze podejmowanie decyzji, zwiększanie wydajności operacyjnej, wskazywanie nowych możliwości uzyskania przychodu, określanie trendów rynkowych, raportowanie rzeczywistych kluczowych wskaźników wydajności oraz identyfikowanie nowych okazji biznesowych.

Narzędzia do analizy biznesowej, które na ogół są używane do bardziej bezpośredniego tworzenia zapytań i raportowania danych biznesowych, mogą łączyć szeroki zestaw aplikacji do analizy danych, takich jak analiza i zapytania ad hoc, raportowanie korporacyjne, przetwarzanie analityczne online (OLAP), mobilna analiza biznesowa, analiza biznesowa w czasie rzeczywistym, operacyjna analiza biznesowa, analiza biznesowa w chmurze i typu oprogramowanie jako usługa, analiza biznesowa „open source”, analiza biznesowa oparta na współpracy i analiza lokalizacji. Mogą one zawierać także oprogramowanie do wizualizacji danych, umożliwiające projektowanie wykresów, oraz narzędzia do konstruowania pulpitów nawigacyjnych i kart wyników wydajności analizy biznesowej, które wyświetlają metryki biznesowe i kluczowe wskaźniki wydajności, nadające znaczenie danym firmy za pomocą łatwych do zrozumienia wizualizacji.

Powiązane produkty i usługi

Power BI

Lepsza analiza biznesowa