Pomiń nawigację

Niezrównana wydajność pracy deweloperskiej

Uzyskuj niezrównaną produktywność zapewnianą przez kompletny zestaw narzędzi do programowania i zarządzania.

Korzystaj z dowolnego narzędzia, języka i struktury

Szybko przekształcaj pomysły w rozwiązania, aby przyspieszyć wdrożenie — wystarczy dostarczyć sam kod. Twórz aplikacje w wybranym języku, w tym w Node.js, Java oraz .NET, i korzystaj ze znanych i lubianych narzędzi.

Pracuj z najlepszymi w swojej klasie narzędziami programistycznymi dla komputerów PC i Mac, takimi jak Visual Studio czy Visual Studio Code, aby zwiększać produktywność za pomocą funkcji, które umożliwiają skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze, czyli na pisaniu wspaniałego kodu.

Szybciej dostarczaj użytkownikom aplikacje mobilne dzięki usprawnieniu cyklu programowania aplikacji dla urządzeń przenośnych za pomocą pakietu Visual Studio App Center umożliwiającego m.in. zautomatyzowane kompilowanie i testowanie aplikacji dla wielu platform, aplikacji hybrydowych i natywnych w systemach iOS oraz Android.

Shell
“Instead of telling people to wait 6 months for a new feature, we can give it to them in a few weeks.”

Johan Krebbers, IT Chief Technology Officer, Royal Dutch Shell

Wybieraj spośród ponad 100 usług

Angażuj użytkowników na więcej sposobów przez tworzenie natywnych aplikacji mobilnych, responsywnych aplikacji internetowych lub środowisk nowej generacji, takich jak boty i rzeczywistość mieszana. Szybko rozwiązuj najtrudniejsze wyzwania i wdrażaj swoje aplikacje przy minimalnym wysiłku dzięki bezproblemowej integracji z rodziną narzędzi Visual Studio i ponad setką kompleksowych usług platformy Azure.

Programuj z zastosowaniem technologii open source, takich jak Kubernetes, modernizuj aplikacje za pomocą bezserwerowych obliczeń w usłudze Azure Functions i stosuj sztuczną inteligencję oraz przetwarzanie danych do wzbogacenia własnych rozwiązań o inteligencję.

Łatwo łącz aplikacje, dane i urządzenia, korzystając z ponad 150 gotowych do użycia łączników usługi Azure Logic Apps dla usług, takich jak Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google.

Szybciej zarządzaj aplikacjami, usługami i zasobami

Zarządzaj aplikacjami bez względu na ich rozmiar i stopień złożoności. Używaj preferowanych przez siebie narzędzi do zarządzania, takich jak Azure Portal, Power Shell, BASH lub interfejsy API REST.

Z łatwością automatyzuj powtarzalne i czasochłonne zadania, przyspieszaj dostarczanie aplikacji i eliminuj błędy. Skorzystaj z wbudowanej obsługi monitorowania aplikacji, analizy dzienników, funkcji poprawek, kopii zapasowych i odzyskiwania lokacji, aby móc skoncentrować się na aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Przyspiesz dostarczanie aplikacji, stosując metodykę DevOps i praktyki programowania Agile

Skoncentruj się na swojej aplikacji, szybko wprowadzaj nowe iteracje i dostarczaj oprogramowanie szybciej dzięki wykorzystaniu kompleksowej platformy do projektowania z wbudowaną metodyką DevOps.

Skróć cykle rozwojowe, zmniejsz ryzyko i niepewność związane z publikowaniem oprogramowania, włącz ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie (CI/CD) dla każdej aplikacji w dowolnym języku za pomocą rozwiązania Visual Studio Team Services. Możesz też tworzyć oprogramowanie, korzystając z popularnych narzędzi typu open source, takich jak Jenkins i Chef. Wykrywaj, klasyfikuj i usuwaj problemy oraz usterki szybciej niż kiedykolwiek do tej pory dzięki użyciu zaawansowanych usług monitorowania, takich jak Azure Application Insights, lub zoptymalizowanych narzędzi debugowania zawartych w programie Visual Studio.

Zaoszczędź jeszcze więcej czasu i pieniędzy, przenosząc środowiska deweloperskie i testowe do chmury, gdzie można aprowizować, uruchamiać i niszczyć środowisko deweloperskie w kilka chwil.

Poznaj rozwiązania, które możesz opracować na platformie Azure

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure

  • Geekwire
  • Asos
  • Swiss Re
  • Daimler

Dlaczego warto wybrać platformę Azure

Utwórz konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy.

Informacje

Dzięki tym filmom wideo i samouczkom Szybki start możesz szybko rozpocząć pracę z platformą Azure.

Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.