Niezrównana wydajność pracy deweloperskiej

Uzyskuj niezrównaną produktywność zapewnianą przez kompletny zestaw narzędzi do programowania i zarządzania.

Używaj dowolnego narzędzia programistycznego i języka

Twórz aplikacje w dowolnie wybranym języku, w tym Node.js, Java i .NET.

Korzystaj z najlepszych w klasie narzędzi programistycznych, programu Visual Studio lub Visual Studio Code, na komputerze PC lub Mac.

Szybciej dostarczaj aplikacje użytkownikom, usprawniając cykl programowania aplikacji mobilnych dzięki programowi Visual Studio Mobile Center, w tym automatycznym kompilacjom i testom.

Dostęp do ponad 100 usług

Angażuj użytkowników na więcej sposobów przez natywne aplikacje mobilne, responsywne aplikacje internetowe lub nowe kanały, takie jak boty i rzeczywistość mieszana. Korzystaj z najlepszego w klasie wsparcia w postaci rodziny narzędzi programu Visual Studio i ponad 100 usług w chmurze platformy Azure.

Programuj z zastosowaniem technologii open source, takich jak Kubernetes, modernizuj aplikacje za pomocą bezserwerowych obliczeń w usłudze Azure Functions i stosuj sztuczną inteligencję oraz przetwarzanie danych do wzbogacenia własnych rozwiązań o inteligencję.

Łatwo łącz aplikacje, dane i urządzenia, korzystając z ponad 150 gotowych do użycia łączników usługi Azure Logic Apps dla usług Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google i nie tylko.

Środowisko do kompleksowego zarządzania

Zarządzaj aplikacjami bez względu na ich rozmiar i stopień złożoności. Używaj samodzielnie wybranych narzędzi do zarządzania, takich jak Azure Portal, Power Shell, BASH lub interfejsy API REST.

Platforma Azure udostępnia wbudowaną obsługę takich funkcji, jak monitorowanie, analiza dzienników, stosowanie poprawek, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryn.

Przyspiesz dostarczanie aplikacji, stosując praktyki programowania Agile

Propaguj praktyki devops i współpracę zespołów przy użyciu usługi Visual Studio Team Services. Udostępnij możliwość ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dla wszystkich aplikacji napisanych w dowolnych językach.

Szybko znajduj problemy w środowisku produkcyjnym za pomocą usługi Azure Application Insights, a także oszczędzaj czas i pieniądze dzięki środowiskom do programowania i testowania uruchamianym oraz utrzymywanym w chmurze.

Twórz oprogramowanie na swój sposób, korzystając z integracji z popularnym oprogramowaniem i narzędziami open-source, takimi jak Jenkins i Chef.

"Instead of telling people to wait 6 months for a new feature, we can give it to them in a few weeks... Our 2800 worldwide developers can use the same backlog, user stories and tests whether they're on Windows or Linux... building for iOS or Android."

Johan Krebbers, IT Chief Technology Officer, Royal Dutch Shell

Dlaczego warto wybrać platformę Azure

Produktywne

Platforma Azure oferuje ponad 100 usług z doskonałymi, kompleksowymi narzędziami, które zapewnią Ci sukces.

Połączenia hybrydowe

Programuj i wdrażaj w dowolnym miejscu dzięki jedynej spójnej chmurze hybrydowej na rynku. Rozszerzaj platformę Azure lokalnie przy użyciu usługi Azure Stack.

Inteligentne

Twórz inteligentne aplikacje za pomocą wydajnych usług przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.

Zaufane

Dołącz do startupów, instytucji rządowych i 90 procent firm z listy Fortune 500 już dziś korzystających z platformy Microsoft Cloud.

1. Utwórz konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy.

2. Informacje

Dzięki tym filmom wideo i samouczkom Szybki start możesz szybko rozpocząć pracę z platformą Azure.

3. Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.