Niezrównana wydajność pracy deweloperskiej

Uzyskuj niezrównaną produktywność zapewnianą przez kompletny zestaw narzędzi do programowania i zarządzania.

Korzystaj z dowolnego narzędzia, języka i struktury

Szybko przekształcaj pomysły w rozwiązania, aby przyspieszyć wdrożenie — wystarczy dostarczyć sam kod. Twórz aplikacje w wybranym języku, w tym w Node.js, Java oraz .NET, i korzystaj ze znanych i lubianych narzędzi.

Pracuj z najlepszymi w swojej klasie narzędziami programistycznymi dla komputerów PC i Mac, takimi jak Visual Studio czy Visual Studio Code, aby zwiększać produktywność za pomocą funkcji, które umożliwiają skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze, czyli na pisaniu wspaniałego kodu.

Szybciej dostarczaj użytkownikom aplikacje mobilne dzięki usprawnieniu cyklu programowania aplikacji dla urządzeń przenośnych za pomocą pakietu Visual Studio App Center umożliwiającego m.in. zautomatyzowane kompilowanie i testowanie aplikacji dla wielu platform, aplikacji hybrydowych i natywnych w systemach iOS oraz Android.

Adobe
"Like most organizations, we try to do more with less so we can focus on delivering value to our customers. Azure helps us do that by providing so many rich, cloud-native services that shorten development time."

Brandon Pulsipher, wiceprezes ds. operacji technicznych i usług zarządzanych w firmie Adobe

Allscripts
"Azure provides a wealth of sophisticated services and incredibly elastic computing and storage resources that we can turn on and off as needed. This lets us move quickly and with amazing cost efficiencies."

Jeff Brady, starszy menedżer programu, transformacja Azure w firmie Allscripts

Wybieraj spośród ponad 100 usług

Angażuj użytkowników na więcej sposobów przez tworzenie natywnych aplikacji mobilnych, responsywnych aplikacji internetowych lub środowisk nowej generacji, takich jak boty i rzeczywistość mieszana. Szybko rozwiązuj najtrudniejsze wyzwania i wdrażaj swoje aplikacje przy minimalnym wysiłku dzięki bezproblemowej integracji z rodziną narzędzi Visual Studio i ponad setką kompleksowych usług platformy Azure.

Programuj z zastosowaniem technologii open source, takich jak Kubernetes, modernizuj aplikacje za pomocą bezserwerowych obliczeń w usłudze Azure Functions i stosuj sztuczną inteligencję oraz przetwarzanie danych do wzbogacenia własnych rozwiązań o inteligencję.

Łatwo łącz aplikacje, dane i urządzenia, korzystając z ponad 150 gotowych do użycia łączników usługi Azure Logic Apps dla usług, takich jak Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google.

Szybciej zarządzaj aplikacjami, usługami i zasobami

Zarządzaj aplikacjami bez względu na ich rozmiar i stopień złożoności. Używaj preferowanych przez siebie narzędzi do zarządzania, takich jak Azure Portal, Power Shell, BASH lub interfejsy API REST.

Z łatwością automatyzuj powtarzalne i czasochłonne zadania, przyspieszaj dostarczanie aplikacji i eliminuj błędy. Skorzystaj z wbudowanej obsługi monitorowania aplikacji, analizy dzienników, funkcji poprawek, kopii zapasowych i odzyskiwania lokacji, aby móc skoncentrować się na aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Kohler
"From zero to demo in two months is incredible. We easily cut our development cycle in half by using Azure platform services and infrastructure while also significantly lowering our startup investment."

Fei Shen, zastępca dyrektora ds. inżynierii IoT, Kohler

ABB Group
"As we develop new functionality, we can push it out to customers, get their feedback, and create a continuous and iterative cycle of improvement."

James Pierre-Noel, starszy kierownik ds. zarządzania produktem w firmie ABB Enterprise Software

Przyspiesz dostarczanie aplikacji, stosując metodykę DevOps i praktyki programowania Agile

Skoncentruj się na swojej aplikacji, szybko wprowadzaj nowe iteracje i dostarczaj oprogramowanie szybciej dzięki wykorzystaniu kompleksowej platformy do projektowania z wbudowaną metodyką DevOps.

Skróć cykle rozwojowe, zmniejsz ryzyko i niepewność związane z publikowaniem oprogramowania, włącz ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie dla każdej aplikacji w dowolnym języku za pomocą usługi Azure DevOps. Możesz też tworzyć oprogramowanie, korzystając z popularnych narzędzi typu open source, takich jak Jenkins i Chef. Wykrywaj, klasyfikuj i usuwaj problemy oraz usterki szybciej niż kiedykolwiek do tej pory dzięki użyciu zaawansowanych usług monitorowania, takich jak Azure Application Insights, lub zoptymalizowanych narzędzi debugowania zawartych w programie Visual Studio.

Zaoszczędź jeszcze więcej czasu i pieniędzy, przenosząc środowiska deweloperskie i testowe do chmury, gdzie można aprowizować, uruchamiać i niszczyć środowisko deweloperskie w kilka chwil.

Poznaj rozwiązania, które możesz opracować na platformie Azure

Dlaczego warto wybrać platformę Azure

Utwórz konto

Przez 12 miesięcy korzystaj za darmo z popularnych produktów — dodatkowo $200 kredytu.

Dowiedz się więcej

Od razu rozpocznij korzystanie z platformy Azure dzięki tym samouczkom i filmom.

Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.