Pomiń nawigację

Wybierz platformę Azure dla swoich aplikacji dla systemu Windows Server i nadal korzystaj z rozwiązań zaufanego lidera technologicznego

Wykorzystaj dotychczasowe inwestycje w rozwiązania firmy Microsoft oraz posiadane umiejętności, używając oprogramowania firmy Microsoft na platformie Azure (dotyczy to m.in. rozwiązań Windows Server, SQL Server, SharePoint oraz Dynamics).

Większe oszczędności dla systemu Windows Server

Możesz zaoszczędzić do 82% przy cenach w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wystarczy, że przeniesiesz aplikacje systemu Windows Server do usługi Azure Virtual Machines i połączysz korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server z dostępną wkrótce ofertą zarezerwowanych wystąpień maszyn wirtualnych. Ponadto ze względu na to, że system Windows Server i inne programy serwerowe firmy Microsoft są opracowane pod kątem zgodności z platformą Azure, możesz dodatkowo obniżyć koszty operacyjne i opłaty za pomoc techniczną. Platforma Azure to jedno z najbardziej opłacalnych środowisk obsługi aplikacji systemu Windows Server w chmurze publicznej.

Eksplorowanie systemu Windows Server na platformie Azure

Oszczędności dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server

Łatwa migracja aplikacji firmy Microsoft i danych do platformy Azure

Dzięki prostym w obsłudze narzędziom i usługom platformy Azure wspomagającym migrację (takim jak bezpłatna ocena gotowości do migracji do chmury) bezproblemowo i płynnie wdrożysz model chmurowy w swojej infrastrukturze. Skorzystaj z nowej zintegrowanej funkcji odnajdowania i analizy całkowitego kosztu posiadania w usłudze Azure Migrate. Przeprowadź migrację istniejących serwerów SQL do platformy Azure metodą „lift-and-shift”, dzięki której nie zauważysz różnicy w ich działaniu, wybierz wystąpienia zarządzane przez usługę SQL Database, aby uprościć proces zarządzania, a następnie przenieś istniejące aplikacje lokalne do usługi Azure Virtual Machines przy użyciu usługi Azure Site Recovery — nawet jeśli działają pod kontrolą oprogramowania firmy VMware.

Szybsze przejście na model chmurowy dzięki pomocy przy migracji

Modernizacja aplikacji ponad możliwości infrastruktury

Przeniesienie aplikacji w bieżącym stanie na maszyny wirtualne to pierwszy wielki krok na drodze do modelu chmurowego. Gdy zechcesz wykonać następny krok, możesz mieć pewność, że platformy Azure i Microsoft Cloud zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby związane z modernizacją aplikacji. Znajdziesz tu rozwiązania typu SaaS dla aplikacji SharePoint i Dynamics, jak również rozwiązania typu PaaS (korzystające z usługi SQL Database) dla obciążeń SQL oraz aplikacji opartych na usługach Azure Cloud Services, Service Fabric, App Service, Container Service i Azure Functions.

Modernizacja baz danych SQL