Pomiń nawigację

Azure Machine Learning

Otwarte i elastyczne opracowywanie sztucznej inteligencji obejmujące chmurę i urządzenia brzegowe

Co to jest uczenie maszynowe?

Uczenie maszynowe umożliwia komputerom uczenie się na podstawie danych i doświadczeń oraz działanie bez konieczności faktycznego programowania. Klienci mogą tworzyć aplikacje sztucznej inteligencji, które inteligentnie wykrywają informacje, przetwarzają je i działają na nich, zwiększając możliwości człowieka, poprawiając prędkość i wydajność oraz pomagając organizacjom osiągać więcej.

Usługi Azure Machine Learning

Usługa Azure Machine Learning Studio

Maszyna wirtualna do analizy danych

Snow Leopard Trust

"With Azure Machine Learning, we can automate the image classification process to feed our scientific models. The data preparation tool helps us combine years of data into an organized and complete source. This frees up our scientists to spend more time on snow leopard conservation."

Rhetick Sengupta, Board President

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Machine Learning