Pomiń nawigację

Oprogramowanie VMware Tanzu na platformie Azure

Tworzenie i uruchamianie nowoczesnych aplikacji oraz zarządzanie nimi w celu ciągłego dostarczania wartości klientom

Kompilowanie i uruchamianie aplikacji w chmurze oraz zarządzanie nimi na platformie Azure przy użyciu oprogramowania VMware Tanzu

 • Szybciej dostarczaj doskonałe oprogramowanie, zwiększając szybkość pracy dzięki nowoczesnemu łańcuchowi dostaw oprogramowania opartego na strukturach, usługach i zweryfikowanych technologiach typu open source.
 • Uprość operacje w chmurze hybrydowej, aby uruchamiać nowoczesne aplikacje i centralnie zarządzać aplikacjami, chmurami i klastrami.
 • Przekształcaj obszary programowania (Dev) i operacji (Ops), łącząc aplikacje wykorzystywane przez deweloperów i zespoły operacyjne wokół wspólnego celu szybkich cykli wydawniczych.

Przyspieszone opracowywanie aplikacji natywnych dla chmury

Uproszczone operacje i wyższa wydajność deweloperów

Optymalizacja aplikacji w ramach infrastruktury platformy Azure

Zwiększone bezpieczeństwo na platformie Azure

Szybkie tworzenie i dostarczanie obciążeń konteneryzowanych

Uzyskaj wszystkie podstawowe elementy potrzebne do tworzenia lepszych aplikacji, w tym pełną obsługę platformy Spring. Twórz aplikacje niestandardowe przy użyciu oprogramowania VMware Tanzu na platformie Azure, automatycznie pakowane z zależnościami, konteneryzowane i konserwowane — i automatycznie kompiluj strumień obrazów pod kątem ciągłego dostarczania. A jeśli potrzebujesz podstawowych środowisk uruchomieniowych lub wstępnie zdefiniowanych składników, możesz je pobrać z nadzorowanego katalogu.

Zabezpieczanie cyklu życia kontenerów

Spraw, aby bezpieczeństwo stało się integralną częścią kompleksowego łańcucha dostaw oprogramowania przez śledzenie pochodzenia kodu źródłowego aplikacji i automatyczne stosowanie zasad utrzymania ładu za pomocą deklaracyjnego procesu kompilacji. Przechowuj obrazy w prywatnym rejestrze — zaszyfrowane i ciągle dostarczane do klastrów Kubernetes w różnych chmurach.

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki nadzorowanemu katalogowi podstawowych środowisk uruchomieniowych i wstępnie zdefiniowanych składników, które są zawsze aktualne, oraz siatce usług pomagającej zapewnić odporną i wysoce bezpieczną łączność w całym cyklu życia.

Uproszczenie operacji dotyczących kontenerów i klastrów w różnych środowiskach

Usprawnij zarządzanie Kubernetes na dużą skalę: w miarę wzrostu liczby kontenerów i wykorzystania kontenerów Kubernetes, zarządzaj nimi z poziomu jednej centralnej płaszczyzny sterowania.

Stosuj spójne zasady do klastrów, w tym grup klastrów obejmujących wiele chmur. Zapewnij ujednolicenie zarządzania, kontroli zasad i wglądu w łączność usługi między konteneryzowanymi obciążeniami. Ponadto uzyskaj wgląd w kondycję i wydajność klastrów w środowiskach chmury hybrydowej.

Uzyskaj bezproblemową pomoc techniczną dla przedsiębiorstw

Korzystaj z zalet zintegrowanej pomocy technicznej, przepływów pracy i inżynierii firm Microsoft i VMware:

 • Ogólnoświatowa, całodzienna pomoc techniczna, ze wskaźnikami CPI i brokerami usług.
 • Zintegrowane przepływy pomocy technicznej firm Microsoft i VMware Tanzu dla przypadków technicznych.
 • Ciągła gotowość po kątem zwiększania zakresu i dostępności pomocy technicznej.
 • Automatyczna wymiana biletów.
 • Pomoc techniczna dla usługi VMware Tanzu Application Service w witrynie Azure Portal.

Architektura rozwiązania VMware Tanzu na platformie Azure

Dowiedz się, w jaki sposób integracja oprogramowania VMware Tanzu i platformy Azure działa na każdym etapie tworzenia, dostarczania, działania aplikacji i zarządzania nimi.

Wprowadzenie do oprogramowania VMware Tanzu na platformie Azure

Get the VMware Tanzu Application Service on Microsoft Azure from the Azure Marketplace

Wypełnij formularz i kliknij przycisk Kontynuuj

Znajdź nowy zasób w witrynie Azure Portal

Oprogramowanie VMware Tanzu na platformie Azure pomaga w szybszym tworzeniu aplikacji chmurowych — bez względu na wielkość firmy

DICK'S Sporting Goods

DICK'S runs their e-commerce platform on the VMware Tanzu Application Service on Azure. This combination allows them to scale to meet unprecedented demand, all with zero downtime.

DICK'S Sporting Goods

Thales

"Our squads are able, in sprint one, to have all their development environment up and running, and that's thanks to the cloud-based technologies."

Stéphane El Mabrouk, kierownik działu operacyjnego, Thales Digital Factory
Thales Digital Factory

Rabobank

"We have more than 75 development teams using our new platform, and that number is quickly growing. Seven production workloads are already running on it. The smallest is our new mortgage lending model, and the largest workload is a [Tanzu Application Service] environment."

Henk Van Driel, menedżer, Centrum kompetencji chmurowych, Rabobank
BCP

Merrill Corporation

"We need to iterate our way to great products, to get solutions into customers' hands quickly, see what they like, make changes, and keep improving—the fail-fast concept. With Azure and [Tanzu Application Service], we can do that."

Thomas Fredell, dyrektor ds. produktów, Merrill Corporation
Merrill Corporation

Często zadawane pytania dotyczące usługi Tanzu Application Service na platformie Azure

 • Korzystając z usługi Tanzu Application Service na platformie Azure, uzyskujesz następujące korzyści:

  • Więcej regionów i większa elastyczność. Platforma Azure dysponuje większą liczbą regionów, niż pozostali dostawcy chmury publicznej, oraz zapewnia większą elastyczność w zakresie niezależności danych i innych kwestii prawnych.
  • Zróżnicowane usługi. Usługa Azure Service Broker natywnie udostępnia takie usługi jak Azure Storage, Azure Cache for Redis, Azure Cosmos DB, SQL Database i Service Bus za pośrednictwem usługi Tanzu Application Service, dzięki czemu możesz wzmocnić swoje aplikacje natywne dla chmury przy użyciu unikatowych możliwości platformy Azure.
  • Zintegrowana pomoc techniczna dla przedsiębiorstw i głębokie partnerstwo. Firmy Microsoft i VMware Tanzu zintegrowały zespoły pomocy technicznej i przepływy pracy oraz mają wspólne zespoły inżynieryjne.
 • Oprogramowanie VMware Tanzu na platformie Azure doskonale sprawdzi się w przypadku Twojego przedsiębiorstwa, jeśli:

  • chcesz przekształcić swoją firmę dzięki aplikacjom natywnym dla chmury i nowym, cyfrowym produktom i usługom;
  • potrzebujesz platformy klasy korporacyjnej, służącej do projektowania i operacji, którą można uruchomić w środowisku hybrydowym lub złożonym z wielu chmur;
  • szukasz opartej na kontenerze platformy dla mikrousług, umożliwiającej ciągłe dostarczanie i skrócony czas wprowadzenia rozwiązań na rynek;
  • opracowujesz już koncepcje aplikacji 12-składnikowych i mikrousługi przy użyciu języka Java/platformy Spring;
  • chcesz uaktualnić monolityczne architektury oprogramowania pośredniczącego i używać zamiast nich wzorców natywnych dla chmury.
 • Tak. Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z usługą VMware Kubernetes Grid, jest to wygodny i skalowalny sposób na wdrażanie, uruchamianie, automatyzowanie i zarządzanie platformą Kubernetes w chmurach publicznych i prywatnych.
 • Tak. Możesz również użyć usługi Azure Spring Cloud Service, która jest w pełni zarządzaną usługą opracowaną i zarządzaną przez firmy Microsoft i VMware.
 • Firmy Microsoft i VMware mają wspólną strategię wejścia na rynek, która obejmuje zespoły ds. sprzedaży na całym świecie i zintegrowany przepływ pracy pomocy technicznej, dostępne za pośrednictwem portalu. Przedstawiciele zarówno firmy VMware, jak i firmy Microsoft, mają dostęp do materiałów w wykazie aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania firmy Microsoft, które pomogą Ci rozpocząć pracę. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z zespołem partnerskim pod adresem tanzu@microsoft.com.
 • Yes: create an Azure free account and get 12 months of popular free services, a 200 USD credit, and more than 25 always-free services. This is a great way to learn how Azure works, try products and services, and even deploy your first solution in 10 minutes or less using free tutorials.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu VMware Tanzu na platformie Azure

Przekaż nam nieco informacji o sobie. Przedstawiciel platformy Azure skontaktuje się z Tobą, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane