Oprogramowanie VMware Tanzu na platformie Azure

Usługa Tanzu Application Service (dawniej Pivotal Cloud Foundry) to z natury bezpieczna, skalowalna platforma do uruchamiania nowoczesnych aplikacji, która automatyzuje wydawanie i obsługę oprogramowania.

Tworzenie i uruchamianie aplikacji w chmurze na platformie Azure za pomocą rozwiązania VMware Tanzu

 • Szybko dostarczaj nowe innowacje klientom dzięki możliwości wdrażania kodu tysiące razy miesięcznie.
 • Dostarczaj i uruchamiaj wszystkie typy nowoczesnych aplikacji w dowolnym języku i dowolnym miejscu przy użyciu spójnego środowiska dla deweloperów i operatorów.
 • Ulepsz środowisko deweloperów dzięki samoobsługowemu dostępowi i wdrożeniu popularnych struktur do tworzenia mikrousług.
 • Wdróż w ciągu kilku minut za pośrednictwem witryny Azure Marketplace i zacznij korzystać z bezpłatnej, 90-dniowej licencji ewaluacyjnej. (Pojedyncze wystąpienie usługi Tanzu Application Service używa około 30 rdzeni ARM i 96 GB pamięci RAM).

Przyspieszone opracowywanie aplikacji natywnych dla chmury

Uproszczone operacje i wyższa wydajność deweloperów

Optymalizacja aplikacji w ramach infrastruktury platformy Azure

Zwiększone bezpieczeństwo na platformie Azure

Szybkie kompilowanie i wdrażanie aplikacji natywnych dla chmury

Uruchomienie nowych funkcji zajmuje kilka minut, nie tygodni. Połącz usługę Tanzu Application Service (TAS) z usługami Spring, Spring Cloud i Spring Boot, aby skrócić czas uzyskania zwrotu z inwestycji dla aplikacji dla przedsiębiorstw. Oprócz pierwszorzędnej obsługi platformy Spring, usługa TAS oferuje także m.in. obsługę platform Node.js, Ruby, PHP, Go i .NET.

Korzystanie z pojedynczej platformy i usługi konfiguracji

Szybko i wielokrotnie dostarczaj klientom nowe środowiska przy użyciu usługi Tanzu Application Service. Używaj dowolnego języka lub środowiska uruchomieniowego i w znacznym stopniu przenieś złożoność operacyjną na platformę, korzystając z usług pomocniczych, takich jak MySQL, RabbitMQ i Redis.

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Oszczędź pieniądze, unikając nadmiernego wdrożenia. Przejdź z modelu skoncentrowanego na maszynie wirtualnej na pojedynczą usługę Tanzu Application Service o dużej gęstości. Zautomatyzuj skalowanie, rejestrowanie, dostępność i aktualizacje dla wszystkich swoich aplikacji za pomocą jednej płaszczyzny kontroli i integracji z pakietem Azure Operations Management Suite.

Łatwa integracja dzięki głębokiemu partnerstwu

Połącz szeroką gamę usług platformy Azure z usługą TAS przy użyciu usługi Azure Service Broker.

Usługa Azure Service Broker dla usługi TAS obecnie obsługuje następujące usługi:

 • Azure Storage
 • Azure Cache for Redis
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure SQL Database
 • Grupy trybu failover usługi SQL Database
 • Service Bus
 • Event Hubs

Możesz również włączyć kontrolę dostępu opartą na rolach za pomocą usługi Azure Active Directory.

Uzyskaj bezproblemowe wsparcie dla swojego przedsiębiorstwa

Firmy Microsoft i VMware zintegrowały zespoły pomocy technicznej i przepływy pracy oraz mają wspólne zespoły inżynieryjne.

Korzystając z usługi Tanzu Application Service na platformie Azure, uzyskujesz następujące korzyści:

 • Ogólnoświatowa, całodzienna pomoc techniczna ze wskaźnikami CPI i brokerami usług.
 • Przepływy pracy integracji i regularne spotkania z zespołem pomocy technicznej usługi VMware Tanzu.
 • Ciągła gotowość CSS w celu zwiększania umiejętności i dostępności pomocy technicznej.
 • Automatyczna wymiana biletów.
 • Pomoc techniczna dla usługi Tanzu Application Service w witrynie Azure Portal.

Eksplorowanie architektury referencyjnej usługi Tanzu Application Service na platformie Azure

Dowiedz się więcej o integracji platformy Azure i usługi Tanzu Application Service za pośrednictwem reprezentatywnej architektury rozwiązania.

Wprowadzenie do oprogramowania VMware Tanzu na platformie Azure

Uzyskaj usługę Tanzu Application Service na platformie Microsoft Azure z witryny Azure Marketplace

Wypełnij formularz i kliknij przycisk Kontynuuj

Znajdź nowy zasób w witrynie Azure Portal

Usługa Tanzu Application Service pomaga w szybszym tworzeniu aplikacji chmurowych — bez względu na wielkość firmy

Thales

"Our squads are able, in sprint one, to have all their development environment up and running, and that's thanks to the cloud-based technologies."

Stéphane El Mabrouk, kierownik działu operacyjnego, Thales Digital Factory
Thales Digital Factory

Rabobank

"We have more than 75 development teams using our new platform, and that number is quickly growing. Seven production workloads are already running on it. The smallest is our new mortgage lending model, and the largest workload is a [Tanzu Application Service] environment."

Henk Van Driel, menedżer, Centrum kompetencji chmurowych, Rabobank
BCP

Merrill Corporation

"We need to iterate our way to great products, to get solutions into customers' hands quickly, see what they like, make changes, and keep improving—the fail-fast concept. With Azure and [Tanzu Application Service], we can do that."

Thomas Fredell, dyrektor ds. produktów, Merrill Corporation
Merrill Corporation

Często zadawane pytania dotyczące usługi Tanzu Application Service na platformie Azure

 • Korzystając z usługi Tanzu Application Service na platformie Azure, uzyskujesz następujące korzyści:

  • Więcej regionów i większa elastyczność. Platforma Azure dysponuje większą liczbą regionów, niż pozostali dostawcy chmury publicznej, oraz zapewnia większą elastyczność w zakresie niezależności danych i innych kwestii prawnych.
  • Zróżnicowane usługi. Usługa Azure Service Broker natywnie udostępnia takie usługi jak Azure Storage, Azure Cache for Redis, Azure Cosmos DB, SQL Database i Service Bus za pośrednictwem usługi Tanzu Application Service, dzięki czemu możesz wzmocnić swoje aplikacje natywne dla chmury przy użyciu unikatowych możliwości platformy Azure.
  • Zintegrowana pomoc techniczna dla przedsiębiorstw i głębokie partnerstwo. Firmy Microsoft i VMware Tanzu zintegrowały zespoły pomocy technicznej i przepływy pracy oraz mają wspólne zespoły inżynieryjne.
 • Oceń usługę Tanzu Application Service pod kątem użycia w przedsiębiorstwie, jeśli:

  • chcesz przekształcić swoją firmę dzięki aplikacjom natywnym dla chmury i nowym, cyfrowym produktom/usługom;
  • potrzebujesz platformy klasy korporacyjnej, służącej do projektowania i operacji, którą można uruchomić w środowisku hybrydowym lub złożonym z wielu chmur;
  • szukasz opartej na kontenerze platformy dla mikrousług, umożliwiającej ciągłe dostarczanie i skrócony czas wprowadzenia rozwiązań na rynek;
  • opracowujesz już koncepcje aplikacji 12-składnikowych i mikrousługi przy użyciu języka Java/platformy Spring;
  • chcesz uaktualnić monolityczne architektury oprogramowania pośredniczącego i używać zamiast nich wzorców natywnych dla chmury.
 • Firmy Microsoft i VMware mają wspólną strategię wejścia na rynek, która obejmuje zespoły ds. sprzedaży na całym świecie i zintegrowany przepływ pracy pomocy technicznej, dostępne za pośrednictwem portalu. Przedstawiciele zarówno firmy VMware, jak i firmy Microsoft, mają dostęp do materiałów w wykazie aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania firmy Microsoft, które pomogą Ci rozpocząć pracę. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z zespołem partnerskim pod adresem tanzu@microsoft.com.
 • Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki na temat sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu VMware Tanzu na platformie Azure

Przekaż nam nieco informacji o sobie. Przedstawiciel platformy Azure skontaktuje się z Tobą, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności